Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

INFRASTRUCTURA"Activitatea CNADNR trebuie să se bazeze pe principii moderne, eficiente"

Finanţare /

"Activitatea CNADNR trebuie să se bazeze pe principii moderne, eficiente"
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Pentru realizarea proiectelor propuse, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) are nevoie atât de o reorganizare, cât şi de o reprofesionalizare a personalului, astfel încât activitatea acesteia să se bazeze pe principii moderne, de eficienţă, operativitate şi o asumare decizională, ne-a spus domnul Cătălin Homor, directorul general al companiei, într-un interviu.

  Domnia sa ne-a vorbit, printre altele, despre stadiul proiectelor derulate de CNADNR la reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale.

  (Interviu cu domnul Cătălin Homor, director general CNADNR)

  Reporter: Cum se derulează proiectele de reabilitare a drumurilor naţionale şi a tronsoanele de autostrazi?

  Cătălin Homor: Pentru noi, reţeaua de drumuri naţionale este la fel de importantă ca cea de autostrăzi. Reabilitarea şi întreţinerea drumurilor naţionale constituie un obiectiv important pentru compania noastră. Am preluat câteva proiecte de reabilitare cu mari întârzieri, drumuri care leagă oraşe importante şi care, de ani buni, ne dau bătăi de cap.

  DN 79, DN 18, DN 76, DN 66, DN 56, DN 73, DN5 sunt toate drumuri la care s-a început reabilitarea, dar, din cauza unor întârzieri, determinate de lipsa fondurilor, nerespectarea unor clauze contractuale şi chiar o slabă mobilizare a unor antreprenori, în acest moment nu reuşim să închidem aceste proiecte.

  Oamenii s-au săturat de amânări pentru toate proiectele de acest gen, pentru că, pe bună dreptate, cu toţii ne dorim să circulăm civilizat pe drumurile naţionale. Cel mai clar exemplu este DN 76, care a început de ani de zile şi parcă nu se mai termină. Am fost de multe ori pe acest şantier. Am analizat cu cei care răspund din partea companiei fiecare lot, m-am întânit cu ficare antreprenor în parte. Am ajuns să trimitem notificări, fiind chiar la un pas de rezilierea contractelor. După această amplă acţiune de monitorizare şi control, antreprenorii s-au mobilizat şi ei, iar în această perioada încearcă să ne convingă, chiar dacă nu este uşor, de decizia lor de implicare în finalizarea acestui proiect. Voi urmări în continuare desfăşurarea de forţe, astfel încât deciziile pe care le vom lua să fie în folosul acestui proiect.

  Vorbind despre monitorizare şi control, vreau să vă aduc la cunoştinţă că ele sunt exercitate pentru toate proiectele companiei.

  Este o realitate că au existat multe întârzieri în ceea ce priveşte partea de reabilitare a drumurilor naţionale, motiv pentru care s-a optat pentru fazarea proiectelor pentru finanţarea din două perioade de programare consecutive (POST 2007-2013 şi POIM 2014-2020), în vederea evitării decomiterii fondurilor europene şi, implicit, grevarea bugetului de stat cu sumele declarate neeligibile după data de 31.12.2015.

  Reporter: Ce lucrări de construcţie desfăşoară CNADNR?

  Cătălin Homor: În momentul actul, CNADNR se află într-un plin proces de deblocare a proiectelor finanţate din fonduri europene, care, din diverse motive, nu au fost finalizate la termen.

  Un pas uriaş a fost realizat atunci când, împreună cu Ministerul Transporturilor şi cu Guvernul, beneficiind în acelaşi timp şi de sprijinul societăţii civile şi presei, a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2016, pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropean.

  Un plus al acestei Ordonanţe constă în scurtarea termenelor pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor necesare construcţiei infrastructurii de transport.

  Au fost intensificate eforturile pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi vă dau câteva exemple:

  - la 1 martie, printr-un ordin de ministru am reuşit să scoatem din fondul forestier 7,45 ha de pădure, astfel încât pe tronsonul Gilău-Nădăşelu să poată fi continuate lucrările. De asemenea, în luna aprilie 2016, a fost emisă Autorizaţia de construire pentru sectorul 3: km 7+900 - km 8+700 şi sectorul 4: km 4+650 - km 5+550, lucrări aferente culoarului expropriat.

  - În luna aprilie a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru tronsonul de autostradă Ogra - Câmpia Turzii, iar în data de 04.05. 2016 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor aferente celor 3 loturi din Autostrada Braşov - Borş, tronson Ogra - Câmpia Turzii, care sunt în perioada de proiectare. După obţinerea autorizaţiei de construcţie, procedură care durează patru luni, urmează perioada de execuţie.

  - Autostrada Braşov - Borş, Târgu Mureş - Ogra, lot 2: a fost obţinută autorizaţia de construire, iar la începutul lunii iunie a fost emis ordinul de începere.

  - Sebes-Turda (lot 1-4): suntem în faza obţinerii autorizaţiei de construire, având la bază OUG nr.7/2016;

  - Orăştie-Sibiu - binecunoscutul caz al lotului III - după o analiză temeinică, pentru a nu mai avea surprize şi ca să eliminăm orice eventual risc pentru siguranţa participanţiilor la trafic, am demarat o procedură pentru achiziţia unei expertize tehnice asupra întregului lot. La începutul lunii aprilie, a fost constituit şi grupul de lucru, în vederea refacerii lotului III din Orăstie -Sibiu. Persoanele desemnate să facă parte din acest grup au ca principală sarcină repunerea traficului în condiţii de siguranţă. Amintesc că această lucrare va fi executată în regie proprie.

  - Lugoj-Deva, Lot 2: A fost finalizată expertiza comandată de beneficiar. În prezent, experţii colaborează pentru găsirea unei soluţii adecvate care să satisfacă toate cerinţele de calicate solicitate de către Beneficiar.

  - Autostrada Bucureşti - Braşov, tronsonul Bucureşti - Ploieşti (ciotul de 3 km) - în luna februarie a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor, în prezent aflându-se în perioada de proiectare. A fost finalizat Proiectul Tehnic de către antreprenor, în perioada imediat următoare urmând să fie aprobat de beneficiar.

  - Autostrada Braşov-Borş, Suplacu de Barcău - Bors: după o monitorizare atentă a companiei, antreprenorul s-a mobilizat, beneficiarul urmârind în permanenţă acţiunile acestuia pentru definitivarea proiectului.

  Reporter: Cand va fi finalizată autostrada Piteşti-Sibiu?

  Cătălin Homor: În afara măsurilor de deblocare şi continuare a proiectelor existente, consider că o măsură esenţială este monitorizarea şi controlul permanent al stadiului executării lucrărilor, începând de la Studiul de Fezabilitate (SF) până la lucrările din şantier. În acest sens, de exemplu, am înfiinţat pentru Piteşti - Sibiu o unitate de implementare care monitorizează îndeaprope, încă din etapa actuală, chiar revizuirea acestui SF.

  Pentru autostrada Sibiu-Piteşti au fost alese două varinate de traseu. În prezent sunt efectuate investigaţii geotehnice necesare revizuirii Studiului de Fezabilitate. Acestea sunt executate pe Secţiunea 1 Sibiu - Boiţa (15 km) şi pe Secţiunea Piteşti - Curtea de Argeş (30 km). Termenul de finalizare aferent Studiului de fezabilitate este sfârşitul anului în curs, iar termenul estimat pentru finalizarea execuţiei acestei autostrăzi este 2021. Vreau să vă spun că şi în cazul acestui proiect urmărim atent realizarea Studiului de Fezabilitate

  Reporter: Ce variante ocolitoare aveţi în construcţie şi când vor fi inaugurate acestea?

  Cătălin Homor: Şi în acest caz au fost întâmpinate dificultăţi, dar pot spune cu certitudine că lucrurile intră pe un făgaş normal chiar şi aici. Dintre lucrările noi pot să amintesc VO Bacău, unde lucrările au început deja din luna mai.

  Construcţia variantei de ocolire Braşov, Tronson I (Relicitare) se află în execuţie, termenul de finalizare al lucrărilor fiind august 2016. Tronsonul II al VO Braşov se află tot în execuţie, termenul când ar urma să fie terminat fiind decembrie 2016. Pentru Lotul 3, menţionez că în luna aprilie a fost publicată HG privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată.

  Pentru VO Mihăileşti, contractul de execuţie a fost semnat în data de 21.04.2016. Lucrările sunt programate să înceapă în 26.07.2016.

  Pentru variantele de ocolire de la Craiova Sud, Carei, Caracal suntem în plină execuţie, avand un stadiu fizic de peste 80% şi sperăm ca în perioda următoare să fie finalizate.

  În ceea ce priveşte construcţia variantei de ocolire Târgu Mureş, în 29.04.2016 a fost reluată execuţia lucrărilor, după ce Curtea de Apel a emis o decizie favorabilă privind suspendarea amplasamentului lucrării, termenul de execuţie fiind 24 de luni.

  Un proiect de o importanţă majoră este Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului Bucureşti, între A1 - DN7 şi DN2 - A2. În execuţie se află Lotul 1: sector A1 (km 55+465) - DN 7 (km 64+160). Stadiul fizic al lucrărilor este pe la jumătate, dar şi aici este nevoie de o mult mai intensă urmărire a desfăşurării lucrărilor, de mobilizare a antreprenorului, pentru a-şi respecta prevederile contractuale. Pentru sectorul DN2 - A2 va fi lansată procedura de atribuire a contractului de execuţie anul acesta, în prezent fiind în derulare procedura de achiziţie a servicilor de întocmire a Documentaţiei de atribuire pentru relicitarea contractului de execuţie lucrări.

  Pentru Pasajul de la Domneşti - un proiect pe seama căruia au avut loc multe dezbateri - în prezent, deşi a fost declarat un câştigător, respectiv Asocierea SC Straco Grup SRL - SC Comnord SA - SC Specialist Consulting SRL, au fost depuse două contestaţii.

  CNSC a respins cele două contestaţii. După decizia Curţii de Apel, ori vom semna contractul şi vom demara proiectul, ori Comisia va trebui să reevalueze ofertele. Eu sper să putem demara acest proiect în cel mai scurt timp.

  Reporter: Care sunt problematicile pe care le întâmpină CNADNR?

  Cătălin Homor: Pentru realizarea proiectelor propuse, CNADNR are nevoie atât de o reorganizare, cât şi de o reprofesionalizare a personalului, astfel încât activitatea acesteia să se bazeze pe principii moderne, de eficienţă, operativitate şi o asumare decizională.

  În acest scop, reoganizarea companiei prin întocmirea unei noi organigrame a fost un obiectiv dezvoltat în paralel cu activitatea de deblocare a proiectelor de infrastructură, dar şi odată cu elaborarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării planurilor de infrastructură transeuropeană de transport şi cu implementarea măsurilor acesteia.

  În fapt, organigrama a fost elaborată cu scopul de a perfecţiona structura organizatorică, care să determine o mai mare flexibilitate în acţiune, la implementarea deciziei, la apropierea conducerii de structura de execuţie, la eliminarea nivelurilor intermediare şi creşterea performanţelor manageriale, atât la nivel central, cât şi în regionale. Cel mai important punct a fost, printre altele, înfiinţarea Direcţiei de Proiectare, atât de necesară în reprofesionalizarea aparatului central al companiei. Având în vedere suprapunerea unor sarcini şi activităţi, am decis reducerea unor posturi de conducere, care vor fi trecute pe posturi de execuţie, la nivel central şi regional.

  În acest moment, pot să vă spun că suntem în etapa în care am scos la concurs mai multe posturi vacante şi pentru nivelul central şi pentru regionale. Odată cu derularea procesului de reorganizare, am scos la concurs multe posturi de specialitate - în special de ingineri, specialişti în proiectare, în monitorizarea proiectelor şi ingineri de şantier. Nu este o glumă. Avem nevoie de specialişti care să susţină realizarea şi finalizarea proiectelor de infrastructură rutieră. Avem nevoie şi de tineri şi de oameni cu experienţă care să se implice concret şi asumat, să ia decizii responsabile. Asta este ceea ce le cerem noi. Ce le oferim este posibilitatea de afirmare, promovare şi salarii atractive. Cele mai multe locuri sunt cele din cadrul unităţilor de implementare a proiectelor derulate de CNADNR, atât în companie, la nivel central, cât şi la nivelul direcţiilor regionale Timişoara, Braşov, Cluj, Bucureşti.

  Dincolo de rigoriile legii, mi-aş dori ca cei care se vor înscrie la concurs să fie profesionişti. Dar, dincolo de asta, pentru că vor lucra la proiecte speciale, de interes strategic şi naţional, ei trebuie să fie hotărâţi şi determinaţi să accepte să lucreze într-o companie cu bune şi cu rele, dar care, în momentul de faţă, încearcă să definitiveze proiectele începute, proiectele în lucru şi să susţină altele noi.

  Mi-aş dori să contruim o echipă care să gândească în perspectivă şi să nu mai lase pe mâine ceea ce poate face azi. Să lucrăm în grafic, să putem urmări toate proiectele şi mai ales să lucrăm împreună cu antreprenorii, astfel încât să nu mai avem întârzieri şi blocaje. Am spus de nenumărate ori că cel mai important lucru într-un şantier este controlul. Monitorizarea lucrărilor înseamnă cunoaşterea proiectului şi, de asemenea, puterea de a lua deciziile necesare şi corect.

  Reporter: Câţi km de autostradă vor fi daţi în folosinţă în acest an?

  Cătălin Homor: Toată lumea ne întreabă câţi km de autostradă vom da în folosinţă anul acesta. Cred ca deja aţi auzit că nu mă hazardez să dau cifre şi date, atâta timp cât noi avem unele probleme pe loturile în lucru, existând şi întârzieri mari.

  Condiţia esenţială pentru punerea în funcţiune ar fi să rezolvăm toate deficienţele şi să lucrăm la capacitate maximă. Doar aşa am putea vorbi de finalizarea a loturilor 3 şi 4 Sebeş-Turda şi loturilor 2 şi 3 Lugoj Deva, Gilău - Nădăşelu. Aici putem adăuga şi lotul 3 Orăştie - Sibiu refăcut.

  Anul acesta considerăm că lucrul cel mai important este să deblocăm proiectele, astfel încât să se lucreze pe cât mai multe şantiere.

  Un pas spre realizarea obiectivelor propuse poate fi considerat şi emiterea decizilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamanetul suplimentar al obiectivului de investiţii Autostrada Sebeş-Turda, Lot 3 şi Lot 4.

  Reporter: Care este bugetul companiei?

  Cătălin Homor: Bugetul CNADNR pentru anul 2016 are o valoare totală de puţin peste 3,8 miliarde lei, din care pentru obiectivele de investiţii au fost alocate fonduri în valoare de circa 3,2 miliarde lei, repartizate astfel: pentru proiectele de construcţie autostrăzi - aproximativ 1,5 miliarde lei, pentru proiectele de reabilitări/modernizări DN: în jur de 1 miliard lei, pentru variante de ocolire - 654 milioane lei.

  În perioada aceasta, CNADNR, prin demersurile pe care le-a făcut, a reuşit să reducă deficienţele şi întârzierile şi mai ales să aducă la zi proiectele cu întârzieri mari. Şi aici, vorbim despre avizele, autorizaţiile necesare, precum şi despre plăţile efectuate către Antreprenori. Dacă noi, compania, ne zbatem să finalizăm toate proiectele, acelaşi lucru îl solicit şi antreprenorilor. Aş vrea să se mobilizeze, cât mai serios şi cât mai grabnic, pentru finalizarea proiectelor începute. Nu vreau să ajungem la rezilieri, pentru că acest lucru înseamnă reluarea unor procedurii şi extensii de timp nedorite. Însă nici nu putem accepta doar să ne prefacem că lucrăm timp de ani de zile. Avem grafice de execuţie pentru fiecare lucrare şi proiect şi le vom monitoriza cu o foarte mare atenţie.

  Reporter: Mulţumesc!

  Obiective aflate în execuţie:

  - Reabilitarea DN 79 Arad -Oradea, km 4+150 - km 107+745;

  - Reabilitare DN18 Baia Mare - Sighetul Marmaţiei, km 3+522 - km 62+234 (cele 3 loturi);

  - Modernizare DN 5 Bucureşti - Adunaţii Copăceni, km 7+573 - km 19+220 (relicitare);

  - Lucrări de reabilitare DN 66 - Rovinari - Bumbeşti Jiu, km 48+900 - km 93+500;

  - Reabilitare DN 66 Bumbeşti Jiu-Petroşani, km 93+500 - km 126+000;

  - Reabilitare DN 76 Soimuş - Brad, km 0+000 - km 30+436;

  - Reabilitare DN 76 Brad - Ioneşti, km 35+432 - km 55+425;

  - Reabilitare DN76 Vârfurile - Ştei, km 69+350 - km 102+660;

  - Reabilitare DN76 Ştei - Beiuş, km 102+660 - km 133+660;

  - Reabilitare DN56 Craiova - Galicia Mare, km 0+000 - km 47+000;

  - Reabilitare DN56 Galicea Mare - Calafat, km 47+000 - km 84+020;

  - Modernizare DN 73 Piteşti - Câmpulung - Braşov, km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250.

  -----------------------

  Lungimea reţelei de autostrăzi din ţara noastră a crescut cu 9,4%, respectiv cu 64 km, în 2015 faţă de anul precedent, după cum a anunţat Institutul Naţional de Statistică (INS).

  La finalul lunii decembrie 2015, drumurile publice totalizau 86.080 km, din care 17.606 km (20,5%) - drumuri naţionale, 35.316 km (41%) - drumuri judeţene şi 33.158 km (38,5%) - drumuri comunale. INS menţionează: "Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, în structura reţelei de drumuri publice s-au înregistrat: 32.641 km (37,9%) drumuri modernizate (...), 21.136 km (24,6%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 32.303 km (37,5%) drumuri pietruite şi de pământ.

  În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 41,5% din lungimea drumurilor modernizate şi 51,2% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită. Din totalul drumurilor naţionale, 35,2% (6193 km) erau drumuri europene, 4,2% (747 km) - autostrăzi, 1,6% (281 km) - drumuri cu trei benzi de circulaţie, 10,3% (1807 km) - drumuri cu patru benzi de circulaţie şi 0,1% (22 km) - drumuri cu şase benzi de circulaţie".

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional