Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2022
Abonament gratuit

INVESTIŢII PRIMĂRIICălăraşi: Investiţiile sunt finanţate prioritar cu fonduri europene şi de la bugetul de stat

F.A. Investiţii /

Primăria Călăraşi

Primăria Călăraşi

Municipalitatea Călăraşi va dezvolta proiecte importante de investiţii cu fonduri europene şi de la bugetul de stat. Aceasta mai ales că bugetul de investiţii pe anul 2011 este de 20,99 milioane lei, mai mic decât cel din anul precedent, ne-a spus domnul Nicolae Dragu, primarul municipiului Călăraşi.

Astfel, s-a obţinut finanţare de la bugetul de stat, prin programul \"10.000 km drumuri judeţene şi de interes local\" pentru proiectele: \"Străzi în cartierul pentru tineri\", \"modernizarea stăzii Pescăruş\", \"strada Varianta Nord\", \"modernizarea străzii I.L. Caragiale\", \"modernizarea străzii Barbu Ştefănescu Delavrancea\".

Tot de la bugetul de stat, prin \"programul de înlocuire sau de completare a sistemelor de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală şi energia eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului\" s-a obţinut 66% din finanţarea necesară pentru proiectul \"Eficientizarea consumului de energie termică pentru şase obiective aflate în administrarea Primăriei Municipiului Călăraşi\".

De asemenea, s-au obţinut fonduri europene pentru finanţarea a:

-81,5% din valoarea investiţiei presupuse de \"Extinderea şi modernizarea centrului de zi pentru persoane cu handicap\"

-98% pentru finanţarea proiectului \"Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Călăraşi\"

-98% din cheltuielile eligibile pentru proiectul \"Producerea energiei din surse regenerabile\".

Totodată, prin programul guvernamental \"Sisteme integrate de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiile de epurare a apelor uzate în localităţi de până la 50.000 de locuitori\" s-a obţinut un grant pentru finanţarea a 70% din investiţia pentru \"Sursă alternativă de siguranţă din strat de profunzime şi canalizare zona industrială nord a municipiului Călăraşi\".

Tot pentru anul 2011, au fost alocate din bugetul de investiţii al Primăriei Municipiului Călăraşi 2,64 milioane lei pentru infrastructura rutieră, 7,02 milioane lei pentru reabilitări, extinderi construcţii reţele apă şi canalizare, 100 mii lei pentru modernizarea reţelelor şi punctelor termice, 1,56 milioane lei pentru unităţile de învăţământ şi 8,6 milioane lei pentru construcţia şi consolidarea de locuinţe.

Cele mai importante proiecte care vor demara în anul 2011

1. Punct termic şi execuţie reţea apă Siderca - Uzina de apă. Conform studiului de fezabilitate, valoarea proiectului este de 5,67 milioane lei, din care lucrările de construcţii montaj se ridică la 4,76 milioane lei. Lucrarea va fi finanţată integral din buget local. Perioada de implementare este de 12 luni.

2. Extinderea şi modernizarea centrului de zi pentru persoane cu handicap. Proiectul este inclus în POR 2007 - 2013 axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.2 (ADR Muntenia - fonduri europene).

Valoarea proiectului este de 1,24 milioane lei şi va fi finanţată 81,5% grant din fonduri europene şi 18,5% din bugetul local.

3. Execuţia bloc 15 cu locuinţe pentru tineri. Conform studiului de fezabilitate valoarea investiţiei se ridică la 1,59 milioane lei. Aceasta va fi asigurată integral din buget local. Perioadă de implementare este de 24 de luni.

4. Eficientizarea consumului de energie termică pentru şase obiective aflate în administrarea primăriei Municipiului Călăraşi în cadrul \"Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului\". Valoarea investiţiei este de 2,71 milioane lei şi va fi asigurată 66% din fonduri de la bugetul de stat prin Administraţia Fondului de Mediu şi 34% din bugetul local.

5. Producerea energiei din surse regenerabile - POS \"Creşterea competitivităţii economice\", Domeniul major de intervenţie 2 - \"Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi\", Axa prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice (fonduri europene)

6. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Călăraşi. Valoarea proiectului este de 4,15 milioane lei şi va fi asigurată 98% din fonduri europene şi 2% din bugetul local.

7. Străzi în cartierul pentru tineri. Proiectul are o valoare de 2,69 milioane lei şi este finanţat integral din bugetul de stat.

8. Modernizarea str. Pescăruş. Valaorea proiectului este de 974 mii lei şi este suportată integral de la bugetul de stat.

9. Strada Varianta Nord - proiect în valoare de 7,6 milioane lei, finanţat integral de la bugetul de stat.

10. Modernizarea străzii I.L. Caragiale. Valoarea investiţiei se ridică la 4,2 milioane lei şi va fi asigurată integral de la bugetul de stat.

11. Modernizare străzii Barbu Ştefănescu Dela­vrancea. Proiectul are o valoare a investiţiei de 822 mii lei şi va fi finanţat integral din bugetul de stat.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Amenajări

Smart City

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Internaţional