Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

INVESTIŢII TURISMAmara, judeţul Ialomiţa: Trei proiecte în implementare

F.A. Investiţii /

Amara, judeţul Ialomiţa: Trei proiecte în implementare

Staţiunea Amara a fost inclusă pe "Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentelor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism", potrivit HG 320/2011.

Pe baza finanţării obţinute, în Amara sunt în implementare un număr de trei proiecte, ne-a declarat domnul Victor Moraru, primarul oraşului Amara, judeţul Ialomiţa.

Cel mai important proiect, din punct de vedere valoric, este cel care priveşte "Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara". Acesta are o valoare totală de 17,54 milioane lei, din care valoarea eligibilă este de 13,23 milioane lei.

Proiectul a fost depus pe Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5, Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2. crearea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calitaţii serviciilor turistice.

Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni.

Până la jumătatea lunii iunie fuseseră încheiate contractele pentru servicii de consultanţă pentru managementul proiectului, servicii de auditare, lucrări de construcţie, servicii supervizare lucrări şi urmau cele de achiziţii echipamente.

În cadrul acestui proiect vor fi executate lucrări încadrate pe mai multe categorii: vegetaţie parc, locuri de joacă, drumuri, instalaţii electrice, amplasare mobilier urban.

În ceea ce priveşte drumurile, proiectul presupune demolarea unor alei existente (1.827 mp), asfaltarea de alei (20.943 mp), piaţete noi (dalate cu pavele autoblocante - 6.700 mp), trotuare noi - 843 mp, refacere covor asfaltic şi înlocuire borduri alei carosabile 2.865 mp. Instalaţiile electrice cuprind ampalsarea stâlpi iluminat în cadrul parcului, 321 buc, amplasare reflectoare în cadrul parcului 21 buc.

Obiectivul general stabilit pentru acest proiect este "creşterea gradului de atractivitate a staţiunii Amara prin valorificarea potenţialului turistic oferit prin reabilitarea parcului balnear Amara".

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

- Reorganizarea circulaţiei în spaţiul natural al parcului;

- Modernizarea şi extinderea căilor de acces şi amenajarea locurilor de agrement, conform cerinţelor sociale şi economico - turistice actuale;

- Stoparea proceselor de degradare ale vegetaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de protecţia mediului.

De asemenea, staţiunea Amara a primit finanţare pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de turism în staţiunea balneoclimaterică Amara prin reamenjarea plajei lacului din complexul de agrement Perla, înfiinţarea unui centru de informare turistică şi reabilitarea principalelor căi de acces către unităţile hoteliere".

Valoarea totală a acestui proiect este de 9,5 milioane lei, la care se adaugă 2,28 milioane lei TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni.

Principalele lucrări de construcţii cuprinse în proiect sunt: refacerea îmbrăcăminţii rutiere, amenajare trotuare, alei cu pavele şi borduri, reabilitare spaţii verzi, iluminat stradal, amenajare locuri de joacă pentru copii, reabilitare bazin de agrement, centru de informare turistică.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea zonei de agrement din cadrul complexului PERLA, modernizarea şi extinderea căilor de acces auto şi pietonal către şi în incinta principalei zone hoteliere a staţiunii şi înfiinţarea unui centru de informare turistică.

Un al treilea proiect a fost depus pe POR Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 3.3. - promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin spijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Valoarea totală a proiectului este de 838.211 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este 677.977 lei, TVA 160 mii lei, contribuţia proprie 13.559 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Până la jumătatea lunii iunie, în cadrul acestui proiect a fost încheiat un contract de servicii, având ca obiect servicii organizare evenimente în cadrul proiectului "Amara izvor de sănătate, tărâm de recreere", firma câştigătoare fiind Asocierea SC Ad media Group SRL şi SC B2B Agency SRL.

În cadrul acestui proiect nu sunt incluse lucrări de construcţii, acesta fiind un proiect de promovare.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective