Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

ION MÎNZÎNĂ, PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ:"Pandemia a influenţat termenele de realizare a obiectivelor de investiţii"

Investiţii /

Ion Mînzînă

Ion Mînzînă

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Pandemia a influenţat termenele de implementare a obiectivelor de investiţii, ne-a spus Ion Mînzînă. Preşedintele Consiliului Consiliului Judeţean Argeş. Domnia sa ne-a vorbit, într-un interviu, atât despre modul în care instituţia trece prin criza sanitară, cât şi despre proiectele de investiţii pe care aceasta le derulează.

  Reporter: Ce dificultăţi întâmpinaţi în implementarea obiectivelor de investiţii de când a fost declarată pandemia?

  Ion Mînzînă: Pandemia cauzată de noul coronavirus a reprezentat un şoc enorm pentru economii, atât în Uniunea Europeană, cât şi la nivel mondial, cu consecinţe foarte grave din punct de vedere socio-economic.

  În ceea ce priveşte Consiliul Judeţean Argeş, la nivelul Direcţiei Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională criza determinată de această pandemie s-a simţit prin prisma derulării proiectelor aflate în implementare. Fiind afectaţi operatorii economici cu care avem încheiate diferite contracte, acest lucru s-a răsfrânt şi asupra derulării în bune condiţii a implementării proiectelor cu finanţare internaţională. Astfel, suplimentarea termenelor de prestare/realizare a acestor investiţii pot determina modificări ale calendarului de implementare a activităţii. Declararea pandemiei a influenţat termenele de realizare/implementare a obiectivelor de investiţii.

  Reporter: Care este bugetul total de investiţii pentru acest şi ce surse de finanţare aveţi?

  Ion Mînzînă: Consiliul Judeţean Argeş, prin Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională, are în implementare 12 proiecte având ca sursă de finanţare fonduri europene nerambursabile 2014 - 2020, în valoare de 334.477.434,32 lei, echivalentul a 70.131.774,18 euro, din care contribuţia Consiliului Judeţean Argeş este de 46.153.377,78 lei. Sursele de finanţare pentru aceste investiţii sunt: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat şi bugetul Consiliului Judeţean Argeş.

  Din totalul fondurilor accesate, un procent de 70%-85% reprezintă finanţarea primită de la Uniunea Europeană.

  Astfel, din valoarea totală a proiectelor aflate în implementare, de 334.477.434,32 lei, fondurile neram­bursabile reprezintă 288.324.434,32 lei, iar contributia Consiliului Judeţean Argeş - 46.153.377,78 lei. Con­siliul Judeţean Argeş are in implementare următoarele proiecte:

  Domeniul lnfrastructură rutieră, eficienţă energetică şi iluminat public:

  - Modernizare DJ 504 lim. jud. Teleorman-Popeşti-Izvoru-Recea-Cornăţel-Vulpeşti (DN65A), KM 110+700-136+695, L - 25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoioeşti, Jud. Argeş - valoare proiect: 85.913.743,72 lei;

  - Modernizare DJ 503 lim, jud. Dâmboviţa - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele, km 98+000- 140+034, l - 42,034 km - valoare proiect: 99.818.008,40 lei;

  - Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de recuperare Brădet, cod smis 114860 - valoare proiect: 4.273.336,34 lei;

  - Creşterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat în piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş - valoare proiect: 34.461.397,65 Domeniul Turism, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv servicii conexe;

  - Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş - consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural - valoare proiect: 21.462.319,75 lei;

  - Restaurarea Galeriei de Artă "Rudolf Schweitzer - Cumpăna"- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural - valoare proiect: 19.571.115,55 lei;

  - Conservarea şi consolidarea Cetătii Poenari Argeş - valoare proiect: 23.262.100,85 lei.

  Domeniul Infrastructura de servicii sociale şi medicale:

  - Extinderea, modernizarea şi dotarea spaţiilor de urgenţă de la Spitalul de Pediatrie Piteşti - valoare proiect: 3.430.123,52 lei;

  - Extinderea şi dotarea spaţiilor de urgenţă şi amenajări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti - valoare proiect: 12.962.573,96 lei;

  - Extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti - valoare proiect: 13.443.259,46 lei;

  - Extinderea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti - valoare proiect: 12.936.316,10 lei.

  Domeniul Capacitate şi eficienţă administrativă:

  Implementarea unor măsuri şi instrumente destinate îmbunătăţirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Judeţean Argeş - valoare proiect: 2.943.139,02 lei

  Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie pănă la finalul anului?

  Ion Mînzînă: Lucrările de investiţii care vor fi scoase la licitaţie pănă la finalul anului cu finanţare din bugetul de stat şi bugetul Consiliului Judeţean Argeş sunt:

  - Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C) - Valea Danului - Cepari, km 0+597, L=152 m, în com. Valea Danului, faza Proiect Tehnic şi execuţie lucriiri;

  - Consolidare şi reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti, fazele actualizare D.A.L.I. şi Proiect Tehnic.

  - Referitor la licitaţiile pe care le vom demara anul acesta pentru proiectele cu finanţare internaţională, menţionăm:

  - Achiziţia serviciilor de proiectare, asistenţa tehnică şi de realizare a execuţiei lucrărilor pentru proiectul "Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş";

  - Achiziţia execuţiei de lucrări pentru proiectul "Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti";

  - Achiziţia execuţiei de lucrări pentru proiectul "Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti".

  Reporter: Ce proiecte aveţi în plan pentru exerciţiul bugetar 2021-2027?

  Ion Mînzînă: Pentru perioada de programare POR 2021-2027 (OS 3.3 Dezvoltarea unei mobilităţi naţionale, regionale şi locale durabile, reziliente în faţa sehimbărilar climatice, inteligente şi intermodale, inclusiv îmbunătăţirea occesului la TEN-T şi a mobilităţii transfrontaliere, Axa prioritara 4 - 0 regiune mai accesibilă), Consiliul Judeţean Argeş, are în pregătire următoarele proiecte:

  - Modernizare DI 679: Păduroiu (DN 67B) - Lipia - Popeşti - Lunca Corbului - Pădureţi - Cieşti - Fâlfan - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. lui Olt, km 0+000-48.222, L - 47,670 km - pentru care a fost solicitată finanţare prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în vederea pregătirii proiectului de infrastructură rutieră de interes judeţean;

  - Modernizare DJ 659: Piteşti - Brodu - Suseni - Gliganu dc Sus - Bârlogu -Negraşi - Mozăceni - Lim. Jud. Dâmboviţa, km0+ OOH- 58+320, L-58,320 km.

  Pentru proiectele descrise mai sus, în acest an va fi realizată documentaţia tehnico-economică, iar implementarea acestora va fi demarată după apariţia ghidurilor solicitantului.

  Reporter: Ce strategie de dezvoltare qveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

  Ion Mînzînă: La nivelul Consiliului Judeţean Argeş au fost realizate Strategia de dezvoltare teritorială integrată ateritoriului Argeş Muscel, Strategia de dezoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Argeş şi Strategia pentru eflcienţă energetică a judeţului Argeş pentru perioada 2016-2020.

  Strategia de Dzvoltare Durabilă a judeţului Argeş 2021-2027 este în curs de elaborare în cadrul proiectului "lmplementarea unor măsuri şi instrumente destinate îmbunătăţirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Judeţean Argeş", cod SMIS 128987. Acesta este finanţată în cadrul CP12/2018 pentru regiunile mai puţin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicii şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate.

  Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Argeş 2021- 2027 va fi finalizată în luna noiembrie a aces­tui an şi va cuprin­de obiectivele strategice generale care visează dezvoltarea teritoriului pe termen mediu.

  Principalele elemente ale strategiei de dezvoltate judeţeană vizează cel puţin următoarele elemente:

  - contextul strategic (raportarea la alte documente strategice la nivel naţional şi intemaţional),

  - contextul european de dezvoltate,

  - contextul naţional de dezvoltate durabilă,

  - strategia de dezvoltate regională,

  - prezentarea generală a judeţului,

  - descriere generală,

  - structura administrativ - teritorială,

  - mediul economic,

  - domeniile de acţiune ale judeţului (sănătatea, asistenţa socială, învăţământul, cultura, arta, urbanismul, infrastructura etc),

  - analiza SWOT,

  - obiectivul general şi direcţiile strategice de acţiune: infrastructură, educaţie, resurse umane, agricultură, dezvoltarea capacităţii administrative, cooperarea inter-instituţională etc., portofoliul de proiecte propuse.

  O atenţie deosebită va fi acordată domeniilor cultură, sănătate şi servicii sociale, infrastructură de transport şi urbanism, care vor fi tratate în cadrul unor capitole distincte.

  Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  Ion Mînzînă: Problemele întâmpinate în accesarea fondurilor europene sunt legate de perioada îndelungată de pregătire a documentelor programatice la nivel de autoritate de management, apariţia cu întârziere a ghidurilor solicitantului, verificarea şi aprobarea cererilor de finanţare, derularea achiziţiilor publice, insuficienţa personalului specializat în accesarea fondurilor europene, modificările frecvente ale procedurilor/reglementărilor/actelor normative referitoare la procesul de implementare.

  Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

  Ion Mînzînă: Alternative pentru soluţionarea obstacolelor legislative întâmpinate considerăm a fi:

  - existenţa unui cadru legislativ predictibil,

  - lansarea cu operativitate a ghidurilor solicitantului,

  - accelerarea procedurilor de achiziţii publice,

  - formarea profesională a personalului implicat în derularea proiectelor cu finanţare internaţională,

  - buna fundamentare şi stabilitate a actelor normative necesare în procesul de Implementare.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional