Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

Judeţul Galaţi şi-a crescut bugetul general cu 10%

Investiţii /

Sursa foto: facebook / Primăria Municipiului Galaţi

Sursa foto: facebook / Primăria Municipiului Galaţi

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Judeţul Galaţi începe anul 2023 cu un buget record. Este vorba despre peste 1 miliard de lei, cu 10% mai mult decât în 2022 şi, în acelaşi timp, cel mai mare buget din istoria instituţiei.

  "Cheltuielile bugetului Consiliului Judeţean Galaţi, pentru anul 2023, în sumă de 1.021.923,40 mii lei sunt repartizate astfel: cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt în suma de 274.645,70 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt în suma de 747.277,70 mii lei", ne-au explicat reprezentanţii Consiliului Judeţean Galaţi. În anul 2023, bugetul general al judeţului Galaţi este configurat astfel: 73% pentru dezvoltare şi 27% pentru funcţionare. "Pentru comparaţie, în anul 2022, cheltuielile bugetului Consiliului Judeţean Galaţi, în sumă de 924.262 mii lei au fost structurate astfel: cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 256.756,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 667.50,00 mii lei", ne-au mai spus reprezentanţii Consiliului Judeţean Galaţi. Cei mai mulţi bani vor merge şi în 2023 pe lucrările din infrastructura rutieră. Consiliul Judeţean va demara chiar din primăvară un amplu program ce vizează modernizarea a 100 kilometri de drumuri judeţene. "Cele mai mari sume, adică peste 260 de milioane de lei, vor fi investite în infrastructura rutieră, unde vom demara ample lucrări de modernizare pe mai multe drumuri judeţene. Chiar în această primăvară vom începe lucrările de reabilitare completă a aproximativ 100 de kilometri de drum judeţean. Investiţii majore avem şi în domeniul protejării mediului, mai exact în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, precum şi în sănătate. Bugete mari sunt şi la capitolele cultură şi asistenţă socială. Cu ajutorul fondurilor europene, am reuşit, an de an, să creştem substanţial bugetul de dezvoltare al judeţului. De altfel, aproximativ 65% din bugetul de investiţii, respectiv 483 de milioane de lei, înseamnă fonduri europene atrase de către Consiliul Judeţean Galaţi", ne-a spus Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

  Mari proiecte, cu finalizare în 2023:

  Anul 2023 este termen de finalizare a programelor de finanţare aferente perioadei 2014-2020, respectiv termenul de finalizare a următoarelor proiecte gestionate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi:

  1.proiectul "Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A" este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Scopul proiectului este de a facilita îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţului Galaţi în regiunea Dunării, pentru asigurarea unui transport sigur şi sustenabil către diferite obiective de interes social şi economic din localităţile Rădeşti, Bereşti, Bereşti-Meria, Cavadineşti şi municipiul Galaţi, ca port al Dunăre. Obiectivul general al proiectului este creşterea gradul de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea drumului judeţean DJ 242A. Proiectul prevede reabilitarea şi modernizarea a 17,9 kilometri din drumul judeţean DJ 242A Bălăbăneşti - Găneşti, execuţia unu pod la km.16+295 şi realizarea de investiţii suplimentare pentru protecţia mediului. Bugetul total al proiectului este de 44.796.422,33 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 19.427.762,87 lei. Valoarea totală a investiţiei este 42.089.008,58 lei (inclusiv T.V.A.) din care C+M este de 37.305.684,50 lei (inclusiv T.V.A);

  2.proiectul "Extindere şi modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galaţi (DJ 251M)", finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei rute de acces rutier extinsă la patru benzi, modernizată, ce va face legătura între punctul estic, partea de nord a municipiului şi punctul de ieşire vestic din municipiului Galaţi spre Tecuci, ca variantă ocolitoare. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 173.973.886,89 lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 132.492.550,84 lei. Drumul în lungime de 10,89 kilometri va fi încadrat cu statut de drum judeţean clasa tehnică II şi III. Cea mai complexă parte a acestei investiţii este construirea unui viaduct hobanat cu structura mixtă cu conlucrare metal şi beton, de peste 500 de metri, între km. 3+850 - 4+275 care va fluidiza şi decongestiona traficul rutier. Valoarea totală a investiţiei este 165.082.610,91 lei (inclusiv T.V.A.) din care C+M 142.932.295,75 lei (inclusiv T.V.A.);

  3.proiectul "Restaurare şi amenajare Muzeul Casa Colecţiilor (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi", finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Muzeul "Casa Colecţiilor" din municipiul Galaţi are o arhitectură deosebită ce va fi pusă în valoare prin acest proiect. Proiectul prevede şi amenajarea modernă a spaţiului expoziţional, prin dotarea cu vitrine moderne şi panouri mobile, precum şi digitizarea monumentului de arhitectură, prin scanare 3D şi realizarea unui tur virtual al muzeului. Perioada de implementare: 10.08.2017 - 10.11.2023. Valoarea totală a proiectului este de 3.550.193,21 lei, din care 3.159.529,59 lei nerambursabili. Valoarea totală a investiţiei este de 3.172.473,33 lei, din care C+M 2.475.520,56 lei (inclusiv T.V.A.);

  4.proiectul "Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul Casa Cuza Vodă din Galaţi" proiect care urmăreşte reabilitarea şi dotarea unui imobil de patrimoniu reprezentativ, precum şi promovarea turistică a acestuia, ca mijloc de impulsionare a dezvoltării economice a judeţului. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Perioada de implementare: 02.10.2017 - 28.02.2023. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 3.195.971,51 lei, din care 2.463.642,09 lei contribuţia Uniunii Europene. Valoarea totală a investiţiei este de 3.281.670,04 lei, din care C+M 2.222.387,94 lei (inclusiv T.V.A.);

  5.proiectul "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Proiectul a vizat dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect s-a urmărit modernizarea şi tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale. Asistenţa financiară nerambursabilă care revine din proiect Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi a fost de 4.786.308,29 lei;

  6.proiectul "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Proiectul prevede construirea unei clădiri pentru Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor care va avea un regim de înălţime de P+1E şi o suprafaţă desfăşurată de 838 de metri pătraţi. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 14.184.541,58 lei, iar suma eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 10.482.942,43 lei. Valoarea totală a investiţiei este de 14.050.973,70 lei din care C+M 9.849.793,10 lei;

  7.proiectul "Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2", finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 -2020. Lucrările propuse prin proiect vizează construirea şi amenajarea în scop turistic şi de agrement a nouă căsuţe de cazare pentru două persoane, amenajarea unei zone de popas prin construirea şi amenajarea unor foişoare din lemn, amenajarea a cinci pontoane din lemn pentru pescuit, precum şi sistematizarea, amenajarea şi împrejmuirea terenului de 12.500 de metri pătraţi. Valoarea totală a proiectului este de 3.226.342,79 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.068.415,03 lei

  8.proiectul "ESCAPELAND - Dezvoltarea şi promovarea turismului activ în Bazinul Mării Negre". Sursă de finanţare: Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. Perioada de implementare: 01.06.2020 - 31.07.2023. Proiectul urmăreşte dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea în comun a unor obiective din cele cinci regiuni partenere, dar şi dezvoltarea colaborării la nivelul autorităţilor publice şi a mediului privat, respectiv Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Vilkovo, Ucraina, Consiliul Local Kutaisi, Georgia şi Consiliul Judeţean Constanţa. Valoarea proiectului este de 435.000 de euro, din care 364.000 euro reprezintă fonduri nerambursabile.;

  9.proiectul "SĂNĂTATEA PE MÂINI BUNE - spitale mai mari, îngrijire mai bună şi cei mai buni doctori pentru populaţia din zona de graniţă România - R. Moldova" implementat prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 01.07.2021 şi este implementat de Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de lider, şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova. Perioada de implementare: 02.07.2021 - 01.07.2023. Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate din zonă prin construirea unui pavilion de pediatrie în cadrul Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi şi reabilitarea Centrului de Sănătate Hînceşti, Republica Moldova. Bugetul total al proiectului este de 1.550.126,50 Euro, iar valoarea grantului este de 1.278.834,74 Euro;

  10.proiectul "TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - Cooperare Transfrontalieră pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural în Galaţi, România, şi Hînceşti, Republica Moldova Sursă de finanţare: Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova ENI 2014-2020", finanţat prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova ENI 2014-2020. Acordul de parteneriat este între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Raional Hînceşti - Republica Moldova, Centrul Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti - Republica Moldova. Proiectul prevede în principal realizarea de lucrări de extindere şi restaurare la două monumente culturale, istorice şi de arhitectură, respectiv construcţia unei săli noi de spectacole la Casa Gheorghiade - Centrul Cultural ‚Dunăre de Jos" Galaţi şi restaurarea Morii cu Abur din comuna Merişeni, Raionul Hânceşti, Republica Moldova. Perioada de implementare: 21.04.2022 - 31.12.2023. Bugetul total al proiectului este de 1.737.165,98 euro, iar valoarea grantului alocat proiectului este de 1.499.869,86 euro;

  11.proiectul "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor", prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 5.382.759,94 lei, din care 4.028.582 lei reprezintă valoarea grantului nerambursabil;

  12.proiectul "Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi şi Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci", finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt achiziţia şi decontarea de echipamente de protecţie necesare personalului celor două unităţi sanitare şi a 495 de echipamente/aparatură medicală necesară diagnosticării şi tratamentului pacienţilor cu COVID-19. Perioada de implementare: 17.02.2020 - 31.12.2023. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 29.641.195,24 lei, respectiv 6.129.330,73 euro, iar valoarea totală a proiectului este de 30.427.420,29 lei;

  13.proiectul "Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi", finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea finanţării nerambursabile este de 10.691.683,58 lei;

  14.proiectul "Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi", finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.552.6501,94 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.552.501,94 lei. Perioada de implementare: 01.02.2020 - 30.06.2023;

  15.proiectul "Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în judeţul Galaţi", finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 33.525.133,96 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 33.525.133,96 lei. Perioada de implementare: 01.02.2020 - 31.12.2023;

  16.proiectul "Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre", finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020. Obiectivele proiectului sunt realizarea de lucrări pentru amenajarea spaţiului expoziţional permanent, precum şi furnizarea şi dotarea cu echipamente necesare expoziţiei permanente Zona pescărească Prut-Dunăre din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi. Valoarea totală a proiectului este de 2.788.074,34 lei;

  17.proiectul "Acces la educaţie în mediul online în contextul crizei sanitare COVID-19 în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi", finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate. Scopul proiectului este dotarea unităţilor de învăţământ special aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi cu echipamente IT mobile de tip tabletă şi dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line. Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 829.997,07 lei, asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din bugetul de stat.

  Lista proiectelor în pregătire din fonduri europene:

  1. Reabilitarea şi modernizarea drumului infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean DN 24-DJ 241-DJ 241A-DJ 241G;

  2. Reabilitarea şi modernizarea drumului infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean: DN 24D-DJ 251B-DJ 251A-DJ 251H-DJ 251-DJ 255A-DN 25;

  3. Reabilitarea şi modernizarea drumului infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 255 (Slobozia Conachi - Independenţa).

  4. Restaurarea şi punerea în valoare a cetăţii dacice de la Piroboridava (localitatea Poiana) judeţul Galaţi;

  5. Consolidarea, amenajarea şi punerea în valoare a monumentului istoric "Statuia lui loan Vodă cel Viteaz" de la Roşcani, comuna Băneasa, judeţul Galaţi;

  6. Consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea în valoare a Casei Memoriale "Costache Negri" de la Mânjina;

  7. Dotarea cu echipamente şi mobilier de specialitate a unor unităţi şcolare de învăţământ special;

  8. Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de sănătate la spitalele din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;

  9. Biblioteci digitalizate, prin accesarea fondurilor apelul necompetitiv aferent Investiţiei 17 "Scheme de finanţare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competenţelor digitale" din cadrul componentei C7 "Transformarea digitală" din PNRR;

  10. Achiziţionarea de microbuze şcolare nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic;

  11. Realizarea de trasee de cicloturism EuroVelo, prin accesarea Schemei de finanţare - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNNR, Componenta 11 - Turism şi cultură, Investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 de km de trasee cicloturism.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional