Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

LocuinţePloieşti: Ansamblu nou de 120 unitaţi locative ANL

F.A. Locuinţe /

În Municipiul Ploieşti au fost construite 262 locuinţe ANL, iar în curs de construcţie la jumătatea lunii octombrie erau alte 140 de unităţi locative.

Din totalul de 262 de locuinţe ANL, reprezentanţii primăriei estimează că vor fi scoase la vânzare 223 de locuinţe, diferenţa reprezentând apartamente atribuite persoanelor evacuate ca urmare a aplicării legilor de restituire.

Municipiul Ploieşti derulează un proiect de construcţie a 50 de unităţi locative pe Str. Cosminele nr. 11 A. În prezent proiectul este în stadiul de elaborare a studiului de fezabilitate. De asemenea, până la sfârşitul anului 2010 vor fi finalizate 100 unităţi locative pentru tineri, prin credit ipotecar pe Str. Libertăţii nr 5.

La jumătatea lunii octombrie se afla în curs de contractare proiectul privind realizarea unui ansamblu de 120 unităţi locative ce urmează să fie vândute prin credit ipotecar ANL şi care va fi executat pe Str. Cosminele nr 11 A.

Preţ de vânzare de 1142,46 lei fără TVA pentru locuinţele construite de "Triumf Construct"

În luna mai 2010 s-a semnat un act adiţional la contractul încheiat în 2006 între municipiul Ploieşti şi SC "Triumf Construct" SA pentru asociere în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial. Potrivit actului adiţional, locuinţele din ansamblul rezidenţial vor face obiectul vânzării de către antreprenor către beneficiarii interesaţi, prin plata directă sau în sistem de credit ipotecar, la preţul de 1142,46 lei/mp fără TVA, preţ ce poate fi actualizat şi/sau revizuit conform prevederilor legale.

Ansamblul a fost ridicat pe un teren proprietate privată a municipiului Ploieşti în suprafaţă de 121.000 mp, situat în Str. Găgeni, nr 98 A.

Contractele de vânzare cumpărare pentru loturile din terenul aferent locuinţelor construite urmează să se încheie direct între beneficiari şi municipiul Ploieşti la preţul de 105,86 lei/mp fară TVA stabilit prin HCL nr 170/2005, preţ ce va fi actualizat conform legii, în momentul contractării.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective