Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Oţelul betonProdus siderurgic de bază în sectorul construcţiilor

F.A. Materiale /

dr. ing. Călae Mândru

dr. ing. Călae Mândru

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  dr. ing. Călae Mândru

  Analiza cuprinde intervalul ultimilor cinci ani, caracterizat printr-o evoluţie oscilant -descrescătoare, în acord cu evoluţia macroeconomică şi cu gradul ridicat de constrângere pe care criza economică a exercitat-o asupra sectorului construcţiilor. După aprecierea "Metalinvest Consulting", câteva aspecte principale au marcat acest interval de timp:

  -­ perioada 2007 - 2008 cu un consum de oţel beton foarte mare, de circa 1,3 milioane de tone/an, scoate în evidenţă potenţialul ridicat al pieţei interne;

  -­ reducerea consumului în ultimii 3 ani la circa 0,6 milioane de tone/an este rezultatul efectului brutal a crizei asupra sectorului construcţiilor;

  -­ în mod paradoxal, ponderea importurilor de oţel beton în consumul intern a crescut în ultima perioadă. Acest aspect a fost determinat de politica comercială a companiilor producătoare, care în ultimii doi ani, şi-au orientat aproape jumătate din producţia proprie către export.

  Detalii privind aceste evoluţii sunt prezentate în Tabelul nr. 1.

  Semestrul I din 2012: producţia internă în scădere

  Deşi toate previziunile făcute la sfârşitul anului 2011, dar şi la începutul acestui an indicau o uşoară creştere a pieţei interne de oţel beton, datele înregistrate pentru primul semestru din 2012 scot în evidenţă contrariul: producţie internă mai mică, respectiv un consum intern de oţel beton în scădere cu circa 10% faţă de perioada similară a ultimilor doi ani.

  În completare la datele din graficul de mai sus, din analiza evoluţiilor prezentate în Graficul nr. 2 rezultă nivelul de reducere a consumului intern în semestrul I al acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2010 şi 2011. Diferenţa este echivalentă cantitativ cu necesarul de oţel beton înregistrat în ultimii trei ani în sectorul construcţiilor pentru o perioadă de activitate de două - trei săptămâni.

  Estimări: creştere moderată pentru 2013 a consumului de oţel beton

  La întocmirea acestei prognoze, avem în vedere câteva elemente şi statistici macroeconomice şi specifice domeniului, precum:

  - evoluţia globală a Produsului Intern Brut (PIB) şi a Consumului Aparent (C.Ap) de metal în România din ultima perioadă şi relaţia / influenţa înregistrată între acestea;

  - consumul intern de oţel beton comparativ cu C.Ap. total de produse siderurgice, realizat în ultimii ani;

  - aportul principalelor ramuri economice la realizarea PIB;

  - evoluţia volumului lucrărilor de construcţii, ca principala ramură economică consumatoare de oţel beton, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică - INS;

  - ultima proiecţie a principalilor indicatori economici făcută de către Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada 2012 - 2015;

  - ultima reevaluare făcută de către EUROFER - cea mai autorizată instituţie europeană în domeniul producţiei şi pieţei oţelului - privind evoluţia economiilor ţărilor UE27 şi a ramurilor economice consumatoare de oţel.

  Subliniem că, în special în această perioadă, analizarea şi utilizarea elementelor, statisticilor şi evoluţiilor macroeconomice previzionate pentru perioada următoare de organisme şi instituţii specializate, trebuie făcută cu oarecare prudenţă, chiar dacă ele sunt lansate oficial pe piaţă.

  În acest sens, menţionăm faptul că pentru anul 2012, EUROFER este la a 5-a reevaluare a indicatorilor macro­economici şi a indicatorilor specifici consumatorilor de metal, toate reevaluările fiind făcute în descreştere.

  Pentru exemplificare prezentăm în Tabelul nr. 2 estimările pentru doi importanţi consumatori de metal, a căror reevaluare succesivă în descreştere este sugestivă pentru această perioadă:

  Având in vedere situaţia prezentată, în previziunile "Metalinvest" pentru perioada 2012 - 2013 se iau în considerare câţiva factori specifici şi elemente practice rezultate de pe piaţa internă a metalului şi din activitatea celor implicaţi în acest domeniu: producători, distribuitori şi pre­lucrători, importatori, constructori etc. (Tabel nr. 3).

  Evaluările făcute de "Metalinvest Consulting" privind consumul intern de oţel beton în 2012 - 2013 ţin seama de evoluţia factorilor specifici prezentaţi în tabelul anterior. Am avut în vedere, de asemenea, faptul că sectorului construcţiilor îi revin circa 27% din consumul total de produse siderurgice şi mai ales faptul că 90 - 92% din consumul intern de oţel beton aparţine acestui sector.

  Volumul redus al proiectelor cu finanţare publică şi precauţia investitorilor şi finanţatorilor sunt principalele cauze care ne-au determinat să estimăm o creştere moderată pentru 2013 a consumului de oţel beton.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective