Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

PARTERNERIAT PUBLIC-PRIVATOradea: Parteneriat pentru realizarea de parcări supraetajate în anul 2012

F.A. Investiţii /

Primăria municipiului Oradea are în derulare un parteneriat public-privat pentru proiectarea, construcţia, finanţarea, operarea şi transferul către autoritatea publică a Depozitului Ecologic de deşeuri Oradea.

Contractul de parteneriat public-privat a fost încheiat între Municipiul Oradea şi societatea "Keviep" Kft din Ungaria, fiind înfiinţată o companie de proiect "Eco Bihor" SRL. Durata contractului este de 20 de ani, ne-a declarat domnul Eduard Florea directorul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Oradea.

În cadrul acestui proiect investitorul şi-a asumat realizarea unei investiţii iniţiale de cel puţin 2,5 milioane euro, la care se adaugă o alocare de minim 14 milioane euro pentru realizarea proiectului. În schimb, municipalitatea a transmis dreptul de administrare, cu titlu gratuit, asupra unui teren de 144.000 mp în favoarea companiei de proiect.

Până la începutul lunii august partenerul privat a realizat obiectivele propuse: staţia de sortare, staţia de compost, respectiv staţia de epurare a levigatului.

În paralel, Primăria Oradea pregătea în luna august un proiect prin parteneriat public-privat pentru construirea de parcări publice supraetajate. Contribuţia muni­cipalităţii constă în acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor pe care se va realiza investiţia. Este prevăzut ca proiectul să demareze în anul 2012.

"Municipalitatea orădeană este deschisă în ceea ce priveşte asocierea cu piaţa privată în vederea implementării unor proiecte de interes general, deoarece pot fi abordate obiective de anvergură, care presupun mobilizarea unor resurse importante şi care altfel ar fi dificil de realizat din sursele proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale datorită constrângerilor bugetare. De asemenea, se evită astfel creşterea gradului de îndatorare a municipiului, riscurile aferente sunt împărţite, costurile de funcţionare sunt transferate sectorului privat şi este asigurat un management performant. În plus, este stimulată creşterea economică în general şi com­petitivitatea, prin derularea unor proceduri transparente", argumentează directorul Direcţiei Economice din Primăria Oradea.

Pe de altă parte, domnia sa identifică şi o serie de dezavantaje referitoare la implementarea de parteneriate public-private: lipsa de experienţă a autorităţilor locale în implementarea unor astfel de proiecte, dificultatea în realizarea controlului şi provocarea de a găsi proiecte bancabile şi atractive pentru mediul privat, în contextul în care în majoritatea lor investiţiile autorităţilor locale sunt în infra­structura de drumuri, a căror valoare nu se recuperează prin exploatare. În plus, legislaţia este ambiguă, în sensul în care asocierea cu un partener privat pentru realizarea unui obiectiv poate fi făcute sub mai multe forme reglementate de diferite acte normative: Legea 178/2010 privind parteneriatele public private aprobată prin OUG 39/2011, OUG 34/2006, OG 54/2006 sau codul comercial, fiind dificil pentru autoritatea locală să opteze pentru varianta optimă.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Companii

Internaţional