Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

PLANURI URBANISTICE GENERALESibiul se va dezvolta pe patru axe principale

F.A. Consilier /

Sibiul se va dezvolta pe patru axe principale

Noul Plan Urbanistic General al Sibiului a primit, la jumătatea lunii aprilie, toate cele 19 avize necesare din partea autorităţilor. Urmează să mai fie avizat de Consiliul Judeţean şi într-o ultimă etapă de Consiliul Local Sibiu.

În urma unei proceduri de achiziţie publică, contractul pentru realizarea PUG a fost încheiat cu firma SC Planwerk în Cluj, suma totală a contractului fiind de 1,62 milioane lei.

Noul PUG propune, pe lângă chestiunile de natură tehnică, o serie de soluţii referitoare la crearea de noi spaţii verzi, zone de agrement, parcaje colective şi soluţii care să optimizeze folosirea spaţiului public.

"PUG-ul este necesar pentru canalizarea eforturilor municipalităţii şi clarificării direcţiilor de dezvoltare a oraşului", a precizat primarul Klaus Iohannis.

PUG-ul va trasa patru axe principale de dezvoltare a oraşului, fiecare axă grupând un set specific de măsuri şi aspecte ale dezvoltării.

Axa Centrală este cuprinsă în continuarea culoarului verde al parcului Sub Arini, include Centrul Nou (Piaţa Unirii), continuă de-a lungul Bulevardului Coposu, cu capătul în zona Balanţa. Principalul rol al Axei Centrale este cel cultural şi universitar, incluzând însă şi sectorul serviciilor şi cel al administraţiei. Piesele principale ale Axei Centrale vor fi Centrul de conferinţe, congrese şi spectacole, propus a fi amplasat în zona Teatrul Radu Stanca - Piaţa Florilor - Cazarma 90 şi Campusul universitar, propus a fi amplasat în ansamblul actualului Spital Judeţean, după relocarea acestuia.

Axa Cibin se desfăşoară în lungul albiei râului şi este compusă din trei segmente: Vest (pentru locuire şi agrement), Centru (pentru servicii, comerţ, instituţii şi locuire) şi Est (pentru activităţi economice, locuire, agrement);

Axa Sud vizează cartierele Hipodrom I-IV şi Vasile Aaron. Aici se va pune accent pe reabilitarea calităţii vieţii în cartierele de locuinţe colective.

Cea de-a patra axă, Zona Vest are mai multe componente: Centrul Economic Vest (extinderea şi dezvoltarea actualei Zone Industriale Vest) şi Zona Rezidenţială Vest, dezvoltată preponderent la nordul Căii Şurii Mici.

Pentru extinderea Centrului Economic Vest este trasată prin PUG infrastructura majoră (artere colectoare, utilităţi) şi schema funcţională care prevede completarea profilului industrial al zonei cu activităţi din domeniul serviciilor şi al comerţului engros şi retail. Sunt rezervate zone pentru IMM-uri şi un areal pentru realizarea unui Centru de Târguri şi Expoziţii.

Noul PUG al oraşului are prevăzute 580 de hectare pentru locuinţe, 370 de hectare pentru activităţile economice, 90 de hectare pentru instituţii şi servicii şi aproximativ 110 hectare pentru funcţiuni mixte, iar zonele industriale vest şi est se vor extinde pe suprafeţe noi. Suprafaţă actuală de 348 de hecta­re de parcuri şi zone verzi va putea spori cu peste 350 ha de spaţii verzi noi, iar viitoarele parcuri vor fi amenajate în lungul cursurilor de apă, după modelul Parcului Sub Arini.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective