Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

PODURIŞapte poduri din zona Dobrogea vor fi reabilitate cu bani de la BERD

F.A. Investiţii /

Şapte poduri din zona Dobrogea vor fi reabilitate cu bani de la BERD

Podul de la Cernavodă va fi renovat în acest an, cu bani de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Podul de la ecluză, construit de la inaugurarea Canalului Dunăre - Marea Neagră, era în stare precară. Constructorii spun că viaductele vor fi dărâ­mate şi refăcute, iar circulaţia feroviară nu va fi afectată decât pe parcursul a câteva ore.

Întreaga lucrare face parte dintr-un proiect de reabilitare a podurilor strategice în zona Dobrogea. Anul trecut au fost semnate contractele pentru trei poduri, iar în vara acestui an urmează să fie semnate contractele pentru alte şapte poduri.

În acest an se derulează proiectul de "Reabilitare a 7 Poduri Strategice în zona Dobrogea", care face parte din împrumutul BERD 33.391, componenta "Reabilitarea a 10 Poduri Strategice în zona Dobrogea". Lucrările cuprinse în această componentă au fost prioritizate având în vedere gradul de degradare a podurilor ce necesită a fi reabilitate", a anunţat directorul general al CNADNR, domnul Liviu Costache.

Lucrările la trei poduri sunt deja contractate

În prima etapă vor fi reabilitate trei poduri, lucrări prioritare, pentru care contractele de execuţie lucrări au fost deja semnate în cursul lunilor septembrie - octombrie 2010.

Astfel, reabilitarea şi consolidarea podului şi a viaductelor de peste canalul navigabil Cernavodă DN 22C km 1+978 vor fi realizate de "Arcada Company". Contractul, semnat la 22 septembrie 2010, are o valoare de 9,48 milioane euro şi prevede lucrări de restaurare a podului pe o lungime de 566 metri, înlocuirea unor viaducte, consolidarea de rigole, înlocuirea tablierelor din beton, precum şi amplasarea unor sisteme rutiere.

În acelaşi pachet de lucrări, cele la podul peste Dunăre de la Giurgeni, precum şi la podul de la Agigea judeţul Constanţa vor fi realizate de "Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H.", cu care CNADNR a semnat la 15 octombrie 2010 două contracte cu finanţare externă (atribuite prin licitaţie deschisă) în valoare totală de 12,7 milioane euro.

Primul contract, în valoare de 8,88 milioane euro, are ca obiect reabilitarea Podului peste Dunăre de la Giurgeni - DN 2A, km 114+134. Podul are o lungime de 1.463 m şi o lăţime de 17,34 m.

Cel de-al doilea contract, în valoare de 3,8 milioane euro, vizează reabilitarea Podului de la Agigea - DN 39, km 8+988. Podul are o lungime de 266 m şi o lăţime de 20,90 m.

Termenele de execuţie a contractelor sunt de 24 de luni fiecare şi au ca obiective reabilitări, lucrări de consolidare, lucrări de reparaţii, înlocuire sistem rutier, parapete şi instalaţii electrice, precum si consolidare maluri.

Şapte poduri vor fi contracte în acest an

Procedurile de achiziţie pentru cele şapte poduri urmau să fie lansate în cursul lunii februarie 2011, potrivit CN ADNR.

1. Podul de pe DN 22C km 38+002 la Poarta Albă

Terasamente: reabililare sistem de colectare ape pluviale, lucrări consolidare maluri;

Reparaţii la elementele metalice: sablarea suprafeţelor urmată de vopsitorie structuri melalice, reabilitare dispozitive vizitare;

Reparaţii la elementele din beton: reparaţii la dala de suprabetonare, reparaţii rigle pile, reparaţii pile, reparaţii pilon;

Sistem rutier: înlocuire sistem rutier şi hidroizolaţie pe pod, reabilitare sistem de evacuare a apelor de suprafaţă, înlocuire sistem rutier pe trotuare, înlocuire rosturi de dilataţie;

Finisaje şi echipamente rutiere: sablarea suprafeţelor urmată de vopsitorie parapet pietonal, înlocuire parapet direcţional, înlocuire instalaţii electrice.

2. Podul de pe DN 2A km l96+739 la Ovidiu

Terasamente: reabilitare sistem de colectare ape pluviale;

Reparaţii la elementele metalice: sablarea suprafeţelor urmate de vopsitorie structuri metalică, reabilitare dispozitive vizitare;

Reparaţii la elementele din beton: reparaţii la dale de suprabetonare, reparaţii pile;

Sistem rutier: înlocuire sistem rutier şi hidroizolaţie pe pod, reabilitare sistem de evacuare a apelor de suprafaţă, înlocuire sistem rutier pe trotuare, înlocuire rosturi de dilataţie;

Finisaje şi echipamente rutiere: sablarea suprafeţelor urmată de vopsitorie structuri metalice, înlocuire parapet direcţional, înlocuire instalaţii electrice.

3. Podul de pe DN 3 km 242+286 la Basarabi

Terasamente: reabilitare sistem de colectare ape pluviale, lucrări consolidare maluri

Reparaţii la elementele metalice: sablarea suprafeţelor urmate de vopsitorie structuri metalice, reabilitare dispozitive vizitare; Reparaţii la elementele din beton: reparaţii la dala de suprabetonare;

Sistem rutier: înlocuire sistem rutier şi hidroizolaţie pe pod, reabilitare sistem de evacuare a apelor de suprafaţă, înlocuire sistem rutier pe trotuare;

Finisaje şi echipamente rutiere: sablarea suprafeţelor urmată de vopsitorie parapet pietonal, înlocuire parapet pietonal, înlocuire parapet direcţional, înlocuire electrice.

4. Podul de la Cernavodă A2 km 157+600 suprastructură

Terasamente: reabilitare sistem de evacuare ape pluviale.

Reparaţii la elementele metalice: sablarea suprafeţelor urmată de vopsitorie structuri metalice şi înlocuire de reabilitare vizitare.

Repararea elementelor din beton: reparaţii la dala de suprabetonare, reparaţii pile;

Sistem rutier: înlocuire sistem rutier şi hidroizolaţie pe pod, reabilitare sistem de evacuare a apelor de suprafaţă, înlocuire sistem rutier pe trotuare, înlocuire rosturi de dilataţie;

Finisaj şi echipamente rutiere: sablarea suprafeţelor urmată de vopsitorie parapet pietonal, înlocuire parapet direcţional, înlocuire instalaţii electrice, înlocuire trotuare.

5. Podul de la Borcea A2 km l49+680 suprastructură

Terasamente: reabilitare sistem de colectare ape pluviale, lucrări consolidare maluri;

Reparaţii la elementele metalice: sablarea suprafeţelor urmată de vopsitorie structuri metalice, strângere buloane ancorare SIRP;

Reparaţii la elementele din beton: reparaţii la dala de suprabetonare, reparaţiile la grinzile precomprimate, reparaţii rigle pile, reparaţii pile, consolidare antretoaze;

Sistem rutier: înlocuire sistem rutier şi hidroizolaţie pe pod, reabilitare sistem de evacuare a apelor de suprafaţă, înlocuire sistem rutier pe trotuare, înlocuire rosturi de dilataţie.

Finisaje şi echipamente rutiere: sablarea suprafeţelor urmate de vopsitorie parapet pietonal, înlocuire parapet direcţional, înlocuire instalaţii electrice, înlocuire trotuare.

6. Podul de pe DN 39 km la Mangalia

Terasamente: reabilitare sferturi de con;

Reparaţii la elementele din beton: reparaţii la dala de suprabetonare, reabilitare dispozitive vizitare;

Sistem rutier: înlocuire sistem rutier pe trotuare;

Finisaje şi echipamente rutiere: sablarea suprafeţelor urmată de vopsitorie parapet pietonal, înlocuire parapet direcţional, înlocuire instalaţii electrice.

7. Pasajul peste calea ferată de pe DN ZB km 47+975 la Găiseanca

Terasamente: reabilitare sistem de colectare ape pluviale, reabilitare sfert de con, reparaţii structuri racordare cu terasamente;

Repararea elementelor din beton: reparaţii la dale de suprabetonare, reparaţii la grinzile precomprimate, reparaţii rigle pile, reparaţii pile;

Sistem rutier: înlocuire sistem rutier hidroizolaţie pe pod, reabilitare sistem de scurgere a apelor de suprafaţă, înlocuire sistem rutier pe trotuare;

Finisaje şi echipamente rutiere: înlocuire parapet pietonal, parapet direcţional, înlocuire instalaţii electrice.

Calendarul achiziţiilor pentru Proiectul de reabilitare a 7 Poduri Strategice în zona Dobrogea:

- Transmiterea documentaţiei de precalificare la BERD - lanuarie 2011;

- Aprobarea BERD pentru documentaţia de precalificare - lanuarie 2011;

- lnvitaţia pentru precalificare - Februarie 2011;

- Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor de precalificare - Martie 2011;

- Deschiderea şi analiza documentelor de precalificare - Martie 2011;

- Invitaţia pentru firmele înscrise - Aprilie 2011;

- Termenul pentru transmiterea ofertelor - Mai 2011;

- Transmiterea Raportului de Evaluare a Ofertei la BERD - Iunie 2011;

- Aprobarea BERD pentru Raportul de Evaluare a Ofertei - Iunie 2011;

- Semnarea contractelor - Iunie 2011.

Proiectul va fi finanţat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României, prin Acordul de Împrumut nr. 33.391, ratificat prin Legea 210/2006.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional