Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

POS Mediu - Sisteme de apă şi apă uzatăSibiu: Încă 5 contracte atribuite şi o licitaţie anulată

F.A. Investiţii /

Lucrări la reţelele din Mediaş

Lucrări la reţelele din Mediaş

Procedurile de licitaţie pentru încă patru contracte de lucrări şi un contract de achiziţii au fost încheiate prin atribuirea contractelor. Acestea fac parte din proiectul de "Extindere şi reabilitarea sis­temelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu", finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS), Axa prioritară 1, Sectorul Apă, Apă uzată. În proiect sunt cuprinse 13 contracte, iar beneficiarul este SC Apa Târnavei Mari SA. Valoarea proiectului se ridică la 328,62 milioane lei din care valoarea eligibilă conform POS este de 307,84 milioane lei.

Contractele atribuite cuprind lucrări la captare de suprafaţă, staţii de tratare şi conducte de aducţiune, construcţia staţiilor de epurare, reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare, ne-a informat doamna Iulia Tarnu, ofiţer de comunicare în cadrul SC "Apa Târnavei Mari" SA.

De asemenea, licitaţia pentru construirea şi reabilitarea mai multor construcţii, pentru utilizarea acestora în scop administrativ a fost anulată datorită lipsei de oferte.

Până la mijlocul lunii octombrie beneficiarul proiectului, SC "Apa Târnavei Mari", încasase de la bugetul de stat fonduri în valoare de 2,2 milioane lei, de la bugetul local 349 mii lei, de la Agenţia de Management pentru POS Mediu 43,66 milioane lei, iar subvenţiile încasate din Fondul de Coeziune se ridicau la 14,52 milioane lei. Astfel, raportat la valoarea totală a proiectului fuseseră absorbite 5,5 procente din bugetul de stat şi 5,5 din Fondul de Coeziune.

Stadiul de atribuire a contractelor

Lucrări la captarea de suprafaţă şi staţia de tratare în municipiul Mediaş

Contractul de lucrări la captarea de suprafaţă şi staţia de tratare în municipiul Mediaş din cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu" nu a fost încă atribuit în ciuda celor patru proceduri de licitaţie organizate. Ultima des­chidere a ofertelor a avut loc în 25 august 2010, iar la jumătatea lunii octombrie ofertele erau în curs de evaluare, potrivit doamnei Iulia Tarnu.

Valoarea estimată conform noului Caiet de Sarcini al acestui contract este de 47,78 milioane lei, fără TVA, din care valoarea contribuţiei Uniunii Europene este de aproximativ 38,6 milioane lei (80,77% - finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune), iar cofinanţarea este de 6,8 milioane lei (14,25% - contribuţia Guvernului României - bugetul de stat central şi local), 2,4 milioane lei (4,98% - contribuţia S.C. "Apa Târnavei Mari" S.A. din împrumut bancar).

Surse de apă, staţii de tratare şi conducte de aducţiune în oraşele Agnita şi Dumbrăveni

Semnarea contractului de lucrări "Surse de apă, staţii de tratare şi conductă de aducţiune în Agnita şi Dumbrăveni" a avut loc în data 26 august 2010. Consultantul de supervizare a lucrărilor căruia i-a fost atribuit contractul este C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrările este Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. (Tedagua) din Madrid, Spania.

Valoarea contractului se ridică la 29,8 milioane lei din care 24,1 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune. Durata de des­făşurare a contractului este de 42 de luni, din care 30 de luni sunt alocate proiectării şi execuţiei lucrărilor, 12 luni notificării eventualelor defecte, ne-a precizat doamna Tarnu.

Astfel, pentru regiunea Dumbrăveni, contractul prevede reabilitarea a 8 puţuri, înlocuirea conductei de aducţiune între puţuri şi staţia de tratare, reabilitarea staţiei de tratare de la Dumbrăveni, un nou sistem de tratare al apei în vederea eliminării fierului şi manganului în exces. În regiunea Agnita, se va construi o nouă staţie de tratare pe vechiul amplasament al staţiei din Arpăşel, care va derula procese moderne de tratare a apei. De asemenea, se va reabilita şi extinde conducta de aducţiune între staţia de tratare şi rezervorul din Agnita pe o lungime de aproximativ 36 km.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în 15 septembrie 2010, iar contractul este în faza de proiectare.

Staţii de epurare în oraşele Agnita şi Dumbrăveni

Atribuirea contractului de lucrări "Staţii de epurare în oraşele Agnita şi Dumbrăveni", a avut loc în data de 28 septembrie 2010. Firmele câştigătoare sunt C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, care se va ocupa de supervizarea lucrărilor, şi Asocierea dintre Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. şi Aqualia Infraestructuras S.A. din Madrid, Spania, care va executa lucrările.

Valoarea contractului se ridică la 35,5 milioane lei din care 28,69 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune. Durata de des­făşurare a contractului este de 36 de luni, din care 24 de luni sunt alocate proiectării şi execuţiei lucrărilor, iar 12 luni notificării eventualelor defecte.

În regiunea Agnita contractul prevede construirea unei staţii de epurare localizate la intrarea în oraş dinspre Sibiu. În regiunea Dumbrăveni, se va construi o staţie de epurare localizată la intrarea în oraş dinspre Mediaş. Staţiile sunt prevăzute cu două trepte de tratare, mecanică şi biologică. Ambele staţii vor fi dotate cu un sistem automat complet, conectat la sistemul SCADA pentru a permite funcţionarea, controlul şi monitorizarea procesului de epurare.

La jumătatea lunii octombrie, contractul se afla în perioada de şase luni destinată proiectării.

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni

Contractul "Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni" a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă în data de 3 iunie 2010, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrările este S.C. Hidroconstrucţia S.A., lider al Asocierii Hidroconstrucţia-Dafora-Flowtex Technology.

Valoarea contractului este de 22 milioane lei, din care 17,83 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune, 3,14 milioane lei reprezintă contribuţia Guvernului României şi 1,1 milioane lei reprezintă contribuţia operatorului.

Durata contractului este de 36 de luni, termenul de derulare al lucrărilor este de 24 de luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.

Acest contract prevede reabilitarea reţelei de apă din Dumbrăveni pe o lungime de 1317 m, iar a reţelei din Agnita pe lungimea de 6969 m, reabilitarea a două rezervoare de înmagazinare apă potabilă, reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră: extindere în Dumbrăveni pe o lungime de 12195 m, reabilitare şi extindere în Agnita pe o lungime de 11947 m.

Ordinul de începere al contractului a fost emis în 1 iulie 2010, conform doamnei Tarnu.

Construire clădire administrativă, reabilitare hală industrială, reabilitare clădire operare, amenajare urbanistică de detaliu a terenului aferent

Licitaţia pentru construire clădire administrativă, reabilitare hală industrială, reabilitare clădire operare a fost anulată în 6 octombrie 2010 datorită lipsei de participanţi la concursul de soluţii. Procedura fusese lansată pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice în data de 11 august 2010, suma licitată fiind 211.804 lei fără TVA.

Achiziţie de vehicule operaţionale

Contractul "Autocurăţitoare, CCTV, echipament detectare pierderi din reţele de apă" a fost atribuit Asocierii dintre Leader Eco SRL şi EE Test Timişoara în data de 9 septembrie 2010. Valoarea contractului se ridică la 2,3 milioane lei.

Evoluţie lucrări

Lucrările de construcţie ale staţiei de epurare de la Mediaş nu fuseseră încă demarate la sfârşitul octombrie 2010, fiind în perioada de proiectare. În această perioadă însă s-au executat lucrări de organizare de şantier şi demolare a construcţiilor existente: metantancuri, platforma betonată, centrala termică, gazometru, bazine de aerare, staţie suflante, decantor secundar etc.

În schimb lucrările de reţele din Mediaş erau deja în plină desfăşurare. Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă avea o realizare de aproximativ 10%, iar reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare înregistrase un progres de aproximativ 5%, realizându-se astfel la nivelul întregului contract un progres de aproximativ 8%. Astfel, la sfârşitul lunii septembrie conductele de apă fuseseră extinse cu 5760 m şi reabilitate pe o lungime de 6366 m. Reţelele de canalizare fuseseră extinse cu 2191 m şi reabilitate pe o lungime de 2624 m.

În privinţa lucrărilor la contractul de reţele Agnita şi Dumbrăveni progresul înregistrat la sfârşitul lunii septembrie era de aproximativ 3% din contract. În Agnita reţeaua de apă a fost reabilitată pe o lungime de 1967 m, iar în Dumbrăveni pe o lungime de 1300m.

La sfârşitul lunii octombrie, urmau să fie demarate lucrările la reţeaua de canalizare din Dumbrăveni.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective