Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Proiectele MDRTPentru dezvoltarea infrastructurii turistice MDRT investeşte peste 144 milioane lei

F.A. Investiţii /

Pentru dezvoltarea infrastructurii turistice MDRT investeşte peste 144 milioane lei

Un număr de 77 programe şi proiecte de investiţii noi au fost aprobate pentru finanţare de la bugetul de stat în acest an. În plus, vor continua finanţările pentru alte 33 de investiţii în turism aflate în derulare.

Astfel, prin Hotărâre de Guvern a fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial din 8 aprilie lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi investiţiilor în turism.

Proiectele (publicate în continuare) sunt cofinanţate de la bugetul de stat, prin bugetul MDRT şi de la bugetele locale ale unităţilor administrativ- teritoriale beneficiare.

Pentru anul acesta, bugetul MDRT pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii turistice este de 144,2 milioane lei.

Ambiţiosul program al MDRT nu îi impresionează însă pe operatorii din turism. Astfel, doamna Corina Martin, preşedinta Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, este de părere că: "Politicienii se întrec în declaraţii despre faptul că turismul reprezintă una dintre speranţele economiei româneşti, iar Ministerul de resort anunţă investiţii majore în acest an: pârtiile de schi, infrastructura zonei montane, staţiunile balneoclimaterice, Delta Dunării, Marea Neagră...Deocamdată însă aşteptăm să vedem realizate aceste promisiuni."

Cu toate acestea, MDRT pare decis să îşi realizeze programul şi pentru aceasta implică şi autorităţile locale. Ca urmare a fost stabilită modalitatea de cofinanţare a proiectelor derulate în comun de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi autorităţile publice locale. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai puţin de 5%, din valoarea totală a contractelor de lucrări, precum şi cea aferentă realizării documentaţiei tehnico-economice, exceptând domeniul schiabil. În cazul domeniului schiabil, MDRT finanţează procurarea instalaţiilor de transport pe cablu şi montajul acestora în limita fondurilor disponibile.

Totuşi, autorităţile centrale ar trebui să aibă un rol major în dezvoltarea turismului, este de părere doamna Corina Martin. Domnia sa subliniază faptul că, deşi pe Litoral există o strategie şi o politică locală de dezvoltare şi de promovare a turismului local, aceasta este stabilită şi finanţată exclusiv prin eforturile autorităţilor locale şi ale operatorilor locali de turism - hotelieri, agenţii, operatori privaţi, prin proiecte şi strategii locale (dezvoltarea traficului aerian, dezvoltarea turismului de croaziere, proiecte locale pe Litoral, proiecte de promovare proprii, târguri , evenimente, proiecte proprii etc.), beneficiind de o implicare extrem de scăzută din partea autorităţilor centrale, sub oricare guvernare.

Autorităţile centrale ar trebui să modifice legislaţia aşa încât să sprijine proiectele în turism ale asociaţiilor regionale şi să încurajeze parteneriatul public privat, mai ales că statul s-a dovedit un prost administrator în ultimii 20 de ani, afirmă doamna Martin.

Şi în ceea ce priveşte rolul autorităţilor locale sunt probleme importante, remarcă doamna Martin, pentru că administrarea unei staţiuni turistice revine unui consiliu local, care însă este dependent de bugetul local, în absenţa susţinerii din partea ministerului. Doamna Corina Martin dă exemplul oraşului Mangalia care, cu un buget ce provine de la 40.000 locuitori, ar trebui să susţină şase staţiuni "de interes turistic naţional"!

Proiecte cofinanţate din fonduri europene

În etapa de evaluare a proiectelor Organismele Intermediare POR (OI), în colaborare cu Autoritatea de Management, evaluează cererile de finanţare primite, selectează proiectele eligibile şi anunţă public proiectele selectate pentru a primi finanţare. Evaluarea cererilor de finanţare se bazează pe criterii predefinite, menţionate în Ghidul Solicitantului. (http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC)

Cererile de finanţare sunt examinate şi evaluate de evaluatori independenţi, selectaţi dintr-o bază de date. Sesiunile de evaluare sunt organizate de Organismele Intermediare, iar rezultatele sunt înaintate spre aprobare Autorităţii de Management.

Procesul de evaluare include evaluarea conformităţii administrative şi evaluarea tehnică şi financiară, când Organismele Intermediare şi evaluatorii independenţi pot solicita clarificări sau ajustări din partea Solicitantului.

Criteriile pentru stabilirea investiţiilor în infrastructura turistică

Proiecte finanţate din bugetul naţional

Eligibilitatea proiectului:

- unităţi administrativ-teritoriale incluse în Planul de amenajare a teritoriului naţional conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009, Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice;

- terenul pe care se va derula proiectul trebuie să fie situat în proprietatea publică sau privată a autorităţii publice locale care propune proiectul, aceasta urmând să deţină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului;

- autoritatea publică locală care propune proiectul va trebui să deţină toate documentele de urbanism, conform legislaţiei în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul;

- în cazul programului de dezvoltare "Schi în România", cu componenta principală "Turism pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă", autoritatea publică locală va prezenta documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investiţiilor în turism;

- în cazul finanţării obiectivelor de investiţii, documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului de investiţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să aibă toate avizele şi autorizaţiile necesare;

- respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, acolo unde există;

- toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe studiile de fezabilitate executate. Orice modificare a proiectului din punctul de vedere al condiţiilor tehnico-economice trebuie să obţină avizul Consiliului tehnico-economic;

- prezentarea unei analize de către beneficiar a capacităţii proprii de cazare în arealul de referinţă, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare sau alimentaţie publică;

- prezentarea documentaţiei economice.

În cazul în care există un număr foarte mare de solicitări de la autorităţile publice locale de includere a unor proiecte noi de investiţii în turism, punctajul acordat va ţine cont de nivelul de dezvoltare a infrastructurii generale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii specifice, potenţialul natural şi potenţialul cultural.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective