Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

COMPANII"Concefa" Sibiu: Capitalul social ar putea fi majorat cu 25%

F.A. Companii /

Acţionarii societăţii "Concefa" Sibiu au fost convocaţi la sfârşitul lunii august ca să analizeze majorarea capitalului social al companiei cu 14,2 milioane lei, până la 71 milioane lei, reprezentând o creştere de 25%.

Majorarea va fi realizată prin emiterea de noi acţiuni şi subscrierea lor de către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 15 septembrie 2011 (data supusă aprobării AGA). Acţionarii vor putea subscrie o acţiune nouă la 4 acţiuni deţinute. Acţiunile noi vor fi emise cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune. Majorarea se va efectua prin aport de numerar, dar şi prin compensarea cu acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile deţinute de acţionari asupra societăţii.

Totodată, managerii societăţii vor solicita acţionarilor să aprobe prelungirea în relaţia cu BRD Sibiu a liniei de credit în sumă de 4 milioane dolari, a plafonului de facilitate de credit în sumă de 750 mii euro pentru scrisori de garanţie bancară şi credit descoperire de cont, precum şi a plafonului de 7 milioane lei pentru scrisori de garanţie bancară, cu menţinerea garanţiilor constituite sau cu înlocuirea acestora, după caz. De asemenea, va fi prelungită linia de credit de 5,26 milioane euro de la BCR Sibiu, cu menţinerea garanţiilor constituite sau cu înlocuirea acestora, după caz.

Acţionarii urmau să aprobe la finele lunii august garantarea cu active aflate în proprietatea "Concefa" a creditelor contractate de societăţile care fac parte din grupul "Concefa": 1) linie de credit contractată de SC "Alu Glass" SRL cu BRD Sibiu, în valoare de 50.000 euro şi 2) linie de credit contractată de SC "Sibavis" SA cu BRD Sibiu, în valoare de 200.000 lei şi cu Banca Transilvania Sibiu, în valoare de 400.000 lei.

În plus, Consiliul de Administraţie a solicitat acţionarilor să aprobe un plafon de creditare şi garantare până la limita sumei de 3 milioane euro, aflat la dispoziţia Consiliului de Admi­nistraţie.

Societatea "Concefa" este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în categoria I, având simbolul acţiunii COFI.

Societatea a realizat în trimestrul 2 o cifră de afaceri mai mică cu 24% faţă de perioada similară a anului 2010, fiind afectată de scăderea volumului de prestări servicii în construcţii.

Pierderea din exploatare se datorează sistării lucrărilor pe perioada timpului nefavorabli din primele trei luni ale anului 2011, costurilor suplimentare în etapa finală a proiectului din Poiana Braşov şi ponderii ridicate a cheltuielilor cu amortizarea în total costuri.

Lichiditatea societăţii a fost influenţată negativ de decalajul mare între execuţia lucrărilor şi decontarea, facturarea şi plata acestora din fonduri structurale sau de la bugetul de stat, de condiţiile atmosferice din perioada ianuarie - martie 2011 şi de cheltuielile fixe.

Contracte noi

"Concefa" are în plan să îşi deschidă un punct de lucru în localitatea Giurgiu, şantier Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. Aceasta ca urmare a contractului încheiat pentru "Reparaţii la supra­structură şi punerea în siguranţă a infrastructurii podului peste Dunăre între Giurgiu şi Ruse".

De asemenea, "Concefa" va mo­derniza staţia de cale ferată de la Râmnicu Vâlcea, în urma câştigării licitaţiei deschise pentru lotul 2- Staţia Râmnicu Vâlcea, din cadrul programului "Modernizarea unor staţii de cale ferată importante din România". Valoarea contractului este de 20,82 milioane lei fără TVA, iar beneficiarul lucrării este Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.

În luna februarie a acestui an, "Concefa" a semnat un contract de execuţie a lucrării "Pod peste râul Olăneşti, în prelungirea străzii Carol I, inclusiv legăturile cu Calea lui Traian şi str. Morilor. Beneficiarul este Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

Tot în februarie, "Concefa" a semnat contractul având ca obiect: "Lucrări de intervenţie la obiectivul DN1, Sebeş-Alba Iulia, km 378+020, pasaj superior peste calea ferată la Alba Iulia"; beneficiar este Primăria municipiului Alba Iulia.

Horaţiu Cercel, acţionarul majoritar care controlează 60,5% din societate, a declarat în raportul către acţionari: "Activităţile desfăşurate de societate au fost influenţate de condiţiile generate de criza financiară şi economică naţională ce a afectat sectorul construcţiilor, fapt care a avut o influenţă negativă asupra relaţiei societăţii atât cu furnizorii cât şi cu clienţii. Perioada dificilă pe care o traversăm nu ne împiedică să fim optimişti în ceea ce priveşte următoarea perioadă a anului. Obiectivul nostru principal a fost transferul acţiunilor companiei pe categoria I a BVB, lucru care ne-a reuşit. Următorul obiectiv atins a fost achiziţionarea de materii prime şi materiale pentru a putea asigura execuţia lucrărilor. Tot din această categorie face parte câştigarea licitaţiilor din primul semestru. Însă producţia a fost încetinită de perioada lungă a timpului friguros, ritmul încasărilor a fost greoi ducând la contractarea de linii de credit şi de credite, dar şi la plata penalităţilor pentru întârziere la plată, în perioada aceasta fiind scadenţa pentru multe utilaje luate în leasing.Toate aceastea au dus la înregistrarea unei pierderi de 3.596.341 lei pe primul semestru. Însă, perioada următoare nu va mai fi umbrită de aceşti factori , mizând astfel pe o creştere accelerată în trimestrele 3 şi 4."

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Companii

Internaţional