Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

CONSILIEREticheta ecologică: Mai multe materiale de construcţie pot aplica pentru eco-etichetă

F.A. Consilier /

Eticheta ecologică: Mai multe materiale de construcţie pot aplica pentru eco-etichetă

Eticheta ecologică este cel mai bun mijloc de a comunica clienţilor că societatea, produsul sau serviciul dumneavoastră respectă mediul. Această etichetă conferă o reputaţie solidă bazată pe criterii serioase si stabilite pe baza ştiinţifică. Ea este garanţia unei performanţe ecologice înalte.

În plus, eco-eficienţa constribuie la reducerea costurilor de întreţinere.

Produsele şi serviciile cu eticheta ecologică au privilegiul de a accesa mai multe mijloace de marketing specifice, cum ar fi folosirea logo-ului oficial în broşurile şi pliantele publicitare.

În ceea ce priveşte clădirile, decizia de etichetare ecologică a lor este în proces de elaborare la nivelul Comisiei Europene; momentan nu există criterii de acordare a etichetei ecologice pentru această grupă de produse.

În momentul publicării deciziei referitoare la acordarea etichetei ecologice clădirilor, de către Comisia Europeană, vor putea fi implementate şi în România aceste criterii.

În prezent operatorii economici pot aplica în vederea obţinerii etichetei pentru următoarele produse de construcţii:

- materiale pentru pardoseli rigide pentru utilizare interioară/exterioară (produse întărite: pietre artificiale şi marmură compactată; produse de pavaj din beton pt. îmbrăcarea pardoselilor exterioare: dale de beton şi ţigle din beton; dale de tip terrazzo, dale de argilă, dale de ceramică),

- îmbrăcăminţi pentru pereţi,

- pardoseli din lemn,

- podele din material textil,

- vopsele şi lacuri utilizate pentru interior, vopsele şi lacuri utilizate pentru exterior.

Cerinţele pentru atribuirea eco-etichetării se bazează pe criterii specifice fiecărui grup de produse atestat atât pentru performanţa tehnică, cât şi pentru calitatea sa ecologică.

Pentru a obţine eticheta ecologică produsele trebuie să îndeplinescă criteriile prevăzute în deciziile specifice pentru fiecare grup de produse/servicii. Sunt criterii legate de reducerea consumului de energie, apa, colectarea deşeurilor, produse chimice periculoase, produse biologice, achiziţii verzi, resurse regenerabile etc.

Eticheta ecologică se obţine numai dacă produsele îndeplinesc criteriile prevăzute în deciziile specifice pentru fiecare grup de produse/servicii.

Până în prezent, potrivit reprezentanţilor Ministerului Mediului şi Pădurilor, au obţinut eticheta ecologic trei produse (calculatoare portabile şi calculatoare personale - firma Maguay în anul 2008, vopsele de interior - firma SC Duraziv SRL în anul 2011) şi două servicii de cazare turistică (hotelul Saturn din staţiunea Saturn în anul 2008 şi hotelul Crowne Plaza - Bucureşti în anul 2009).

Utilizarea etichetei ecologice a fost implementată ca urmare a aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 privind schema revizuită de etichetare ecologică, parte din acquis-ul de mediu, care a trebuit preluat şi implementat în România. Acest regulament a fost abrogat si elaborat Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, care urmează să fie preluat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Operatorii economici care doresc să obţină eticheta ecologică trebuie să se adresează Ministerului Mediului şi Pădurilor; este necesară întocmirea unui dosar care să conţină rezultatele testelor prevăzute în decizia specifică pentru fiecare produs; testările se realizează în institute specializate care deţin laboratoare acreditate.

Evaluarea dosarului se realizează de către Comisia Naţională de Acordare a Etichetei Ecologice; dacă produsul îndeplineşte toate criteriile se acordă eticheta ecologică.

Din momentul în care operatorul economic înaintează dosarul complet către minister, acordarea etichetei ecologice durează aproximativ două săptămâni.

Orice cerere de acordare a etichetei ecologice europene este supusă plăţii unui tarif, reprezentând costurile de procesare a acesteia.

Tariful pentru procesarea solicitarii: echivalentul în lei a 300 de euro

Reduceri: 25% pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii

Alte reduceri:

- maxim 25% - primilor trei operatori economici care obţin eticheta ecologică pentru o grupă dată de produse/servicii.

- până la 30 % - în cazul în care produsului respectiv i s-a acordat, de asemenea, o altă etichetă ecologică în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14 024.

Tariful pentru depunerea solicitărilor nu include costurile încercărilor şi verificărilor necesare pentru produsele care fac obiectul încercărilor. Aceste costuri sunt suportate de către operatorii economici. Întreprinderile mici şi mijlocii pot obţine finanţări publice de până la 65% pentru o perioadă de trei ani, pentru obţinerea etichetei ecologice prin "Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale" (program de cofinanţare) derulat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Eticheta ecologică europeană este un simbol grafic însoţit de un scurt text descriptiv aplicat pe un produs sau ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produsului oferite pe piaţă.

Eticheta oficială administrată de către Comisia Europeană atestă calitatea ecologică şi performanţa tehnică garantată a bunurilor şi serviciilor; este o schemă de certificare unică, în scopul sprijinirii consumatorilor pentru a distinge produsele şi serviciile care nu afectează mediul, neincluzând alimentele, băuturile, medicamentele.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective