Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

Eficienţă energeticăParticularităţile centrelor comerciale

F.A. Consilier /

Ingo Nissen, development manager, Sonae Sierra

Ingo Nissen, development manager, Sonae Sierra

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Declaraţiile domnului Ingo Nissen, development manager, Sonae Sierra

  Centrele comerciale sunt foarte diferite de alte tipuri de clădiri, în special de cele rezidenţiale şi de birouri. Sunt multe particularităţi care trebuie luate în considerare în cazul unui centru comercial. Acestea îngreunează administrarea şi aplicarea soluţiilor de eficienţă energetică în cazul unui centru comercial, comparativ cu celelalte tipuri de clădiri.

  Principalele diferenţe sunt date de: dimensiunea şi complexitatea sistemelor clădirilor, de numărul şi de varietatea de chiriaşi, faptul că zona comună este extinsă (zonele publică şi tehnică trebuie administrate centralizat), un număr mare de vizitatori (oameni şi maşini), activitatea logistică asociată cu spaţiile comerciale, managementul deşeurilor.

  Centrele comerciale sustenabile prezintă, însă, din ce în ce mai mult interes pentru vizitatori, chiriaşi şi investitori, aşa cum a rezultat şi dintr-un sondaj realizat pe întregul portofoliu al Sonae Sierra. Astfel, circa 26% dintre chiriaşi susţin că iau în considerare angajamentul SHE (Safety & Health and Environment - Siguranţă, Sănătate şi Mediu) atunci când decid închirierea unui spaţiu. Un număr şi mai mare de participanţi la sondaj, (68%) consideră SHE cheia satisfacţiei în relaţia cu centrul comercial. Acesta este şi rezultatul faptului că Sonae Sierra a demonstrat că principiile sustenabilităţii încorporate în toate domeniile afacerilor au ca rezultat scăderea costurilor operaţionale, ceea ce înseamnă scăderea taxelor practicate pentru serviciile oferite chiriaşilor şi contribuie la creşterea gradului de ocupare şi a gradului de satisfacţie.

  În ceea ce priveşte zonele comune, reprezentanţii Sonae Sierra iau în considerare zonele care înregistrează cel mai mare consum energetic: iluminarea mall-ului (zona de cumpărături), iluminarea zonei de luat masa, sistemele HVAC, ventilarea şi iluminarea parcării. Pentru fiecare aspect sunt definite cerinţe de implementat încă din faza de concept şi design, pentru a garanta că vor fi utilizate cele mai eficiente echipamente şi sisteme. De asemenea, sunt elaborate proceduri de implementat pe parcursul utilizării, pentru a garanta că echipamentele şi sistemele sunt întreţinute şi operate într-o manieră corespunzătoare şi eficientă.

  La nivel operaţional, Sonae Sierra monitorizează activ consumul energetic pentru a verifica îmbunătăţirea continuă a performanţei şi pentru a identifica şi rezolva rapid orice problemă apărută care ar putea genera o creştere a consumului energetic. Totodată, sunt realizate audituri energetice pentru a identifica periodic oportunităţile pentru îmbunătăţirea performanţelor.

  Pentru chiriaşi, sunt cerinţe referitoare la energie pentru ca echipamentele din magazine să înregistreze scăderi ale consumului energetic. Totodată, sunt realizate inspecţii tehnice periodice în magazine.

  Pentru monitorizarea şi evaluarea continuă a performanţelor în aceste zone este utilizat un sistem de management al clădirilor (BMS- Building Management System) care oferă informaţii referitoare la utilizarea energiei, semnalează unde este nevoie de energie şi unde poate fi economisită.

  Cu toate acestea, aşa cum s-a observat din studiul efectuat pentru tot portofoliul de centre comerciale al Sonae Sierra, creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră reprezintă cele mai importante aspecte pentru chiriaşii noi. Aceasta şi datorită faptului că energia are o pondere semnificativă în costul total al serviciilor.

  Drept urmare, pe lângă măsurile şi soluţiile implementate, au fost introduse în centrele comerciale ale Sonae Sierra măsuri pentru a-i ajuta pe chiriaşi să economisească energia şi să îşi diminueze costurile, în urma efectuării auditului energetic precum: evaluarea nevoii de răcirea a spaţiului pentru chiriaşi şi promovarea utilizării răcirii gratis pe timpul iernii, înlocuirea soluţiilor de iluminat existente cu cele cu tehnologie LED, utilizarea luminii naturale atunci când este posibil, instalarea de contoare individuale pentru monitorizarea energiei consumate şi reevaluarea operaţiunilor de utilizarea a aerului condiţionat pe timpul iernii.

  River Plaza Mall din Râmnicu Vâlcea - un exemplu de creştere a eficienţei energetice

  În 2012 în River Plaza Mall din Râmnicu Vâlcea, deţinut de Sonae Sierra, a fost redus consumul de electricitate per metru pătrat comercial şi în zona toaletelor cu 23% comparativ cu anul 2008, iar consumul de apă cu 18%. Totodată a fost mărită rata de reciclare a deşeurilor la 45%, ceea ce a însemnat o îmbunătăţire de 28% comparativ cu 2008.

  Doar pentru eficienţa energetică, în urma unui audit energetic realizat în 2008, echipa de management de la River Plaza Mall a implementat cinci măsuri, investind în total 69.700 euro. Măsurile au permis reducerea consumului energetic cu 1.755.500 kWh pe an şi realizarea unor economii anuale de 50.600 euro, cu o perioadă media de amortizare a investiţiei de 1,3 ani.

  Pentru a ne conforma obiectivului european de a avea "clădiri zero energie" până în 2020, tehnologia energiilor regenerabile pentru clădiri trebuie să se dezvolte pentru a fi mai eficientă, şi în acelaşi timp mai convenabilă în privinţa costurilor.

  În prezent, tehnologiile moderne pot fi aplicate în orice zonă, în special în sectorul energetic, unde putem folosi soluţii alternative pentru generarea energiei, precum panouri fotovoltaice. Dar sunt şi alte soluţii, de exemplu geamurile cu filtru pentru lumina solară sau turnuri de răcire, care se pot dovedi mai eficiente în anumite condiţii. Este foarte important să găseşti materialul potrivit pentru a satisface nevoile specifice unui anumit centru comercial, având în vedere investiţii eficiente în prezent în privinţa costurilor.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Licitaţii

  Bursa Construcţiilor 2 / 2021

  Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

  Investiţii

  Perspective

  Legea

  Companii

  Internaţional