Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Fonduri europeneSunt în lucru strategiile regionale pentru etapa 2014 - 2020

F.A. Finanţare /

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Până la finalul acestui an este de aşteptat să fie conturată o primă variantă a strategiilor regionale de dezvoltare. În perspectiva elaborării Strategiei şi Planului de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014 - 2020, începând cu anul 2011 s-a desfăşurat un amplu proces consultativ cu unităţile administrativ-teritoriale din regiune, care a fundamentat analiza socio-economică şi în urma căruia au fost generate fişe-profil statistic ale oraşelor şi judeţelor din regiune. Procesul consultativ continuă acum, la nivel naţional şi regional, în baza Memorandumului semnat în 13 iunie prin care s-au stabilit domeniile de interes pentru România şi structurile parteneriale.

  Uniunea Europeană a demarat pregătirile pentru noua perioadă de programare 2014 - 2020, începând cu adoptarea Strategiei Europa 2020 şi publicarea Raportului al cincilea privind coeziunea economică, socială şi teritorială, continuând în 2011 cu trasarea bugetului pentru perioada 2014 - 2020 şi, ulterior, cu publicarea propunerilor de regulamente, iar în martie 2012 cu publicarea primei propuneri a Cadrului Strategic Comun.

  Prin toate aceste documente Comisia Europeană a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune este concepută şi pusă în aplicare, respectiv:

  - concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 privind creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii;

  - orientarea pe rezultate şi performanţă - întărirea rolului monitorizării şi evaluării sistemului de indicatori;

  - posibilitatea elaborării de programe multi-fond în cazul implementării fondurilor structurale;

  - consolidarea coeziunii teritoriale;

  - simplificarea implementării.

  În cadrul Strategiei Europa 2020, Comisia Europeana a identificat şapte domenii care pot deveni motoare ale creşterii economice şi ocupării, respectiv priorităţi de finanţare: o uniune a inovării, tineretul în mişcare, agenda digitală pentru Europa; Europa eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; politică industrială adaptată erei globalizării; agenda pentru noi competenţe şi noi locuri de munca; platforma europeană de combatere a sărăciei.

  La nivel regional au fost demarate discuţiile referitoare la identificarea necesităţilor regionale de finanţare regionale şi prioritizarea acestora. La acestea au participat reprezentanţii mediului de afaceri, ai mediului social şi reprezentanţii autorităţilor publice locale. Propunerile de proiecte considerate necesare sau priorităţi de finanţare se vor constitui la final într-un portofoliu regional.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective