Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

"Ne aşteptăm să crească segmentul evaluărilor pentru raportare financiară"

Piaţa Imobiliară /

Sorin Petre

Sorin Petre

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Anul trecut faţă de 2019, numărul evaluatorilor persoane fizice care au desfăşurat activitate de evaluare s-a diminuat uşor (cu 3%), tendinţă observată şi în cazul membrilor corporativi ANEVAR, care au înregistrat un număr cu 4% mai mic de firme active în intervalul analizat, ne-a spus, într-un interviu, Sorin Petre, preşedintele Asociaţie Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

  Potrivit acestuia, numărul total al rapoartelor de evaluare efectuate de toţi membrii ANEVAR, indiferent de specializarea aces­tora sau de scopul evaluării, a totalizat circa 230.000 de lucrări în 2020, rezultând o diminuare cu 5% a volumului total de muncă faţă de 2019.

  (Interviu cu Sorin Petre, preşedintele ANEVAR)

  Reporter: Cum a fost afectată piaţa evaluărilor de pandemia de Covid 19?

  Sorin Petre: În misiunea lor de a evalua bunuri de cele mai diverse tipuri, şi în special în vremuri de criză, evaluatorii se adaptează folosindu-şi la maximum experienţa, intuiţia formată de practică şi cunoştinţele aprofundate despre piaţa locală. Aşa cum majoritatea afacerilor au înregistrat un grad mai mare sau mai mic al influenţei negative a restricţiilor impuse de evitarea raspândirii virusului, şi în domeniul nostru de activitate s-au observat unele sincope. Dar şi o revenire spre finalul anului şi sper într-o recuperare susţinută, chiar o creştere pentru a doua parte a anului 2021.

  Dar, revenind la 2020, faţă de anul 2019, numărul evaluatorilor persoane fizice care au des­făşurat activitate de evaluare s-a diminuat uşor (cu 3%), tendinţă observată şi în cazul membrilor corporativi ANEVAR, care au înregistrat un număr cu 4% mai mic de firme active în intervalul analizat.

  Numărul total al rapoartelor de evaluare efectuate de toţi membrii ANEVAR, indiferent de specializarea acestora sau de scopul evaluării, a totalizat circa 230.000 de lucrări în 2020, rezultând o diminuare cu 5% a volumului total de muncă faţă de 2019.

  Per total, cifra de afaceri din lucrări de evaluare la nivelul anului 2020 s-a diminuat cu aproximativ 7% faţă de anul precedent, o urmare firească a evenimentelor din 2020.

  Reporter: Au fost amânate/ anulate anumite proiecte ale evaluatorilor şi în ce zone/sectoare?

  Sorin Petre: Din perspectiva activităţii Asociaţiei, nu s-a amânat sau contramandat nimic din ce aveam în plan sau realizam în mod obişnuit. Am transformat însă şi am adap­tat partea de Evenimente şi Seminare şi le-am realizat exclusiv online. Numărul celor înscrişi a fost unul record chiar, pentru o parte dintre conferinţele pe teme profesionale, iar seminarele au fost organizate într-un număr mult mai mare decât în anii precedenţi.

  În luna iulie am adoptat, în cadrul Conferintei naţionale, un nou set de Standarde de evaluare a bunurilor, obligatorii pentru activitatea de evaluare în Româ­nia, cu intrare în vigoare din 1 septembrie 2020.

  De asemenea, am păstrat tradiţia exa­menului de acces în profesie, care are loc în fiecare an în luna noiembrie. A fost o provocare organizarea unui astfel de examen, online, cu candidaţi numeroşi, din toate colţurile ţării, dar pot spune că a fost şi acesta un succes. Au fost admişi şi s-au alăturat, astfel, categoriei de membri stagiari ANEVAR, nu mai puţin de 244 de persoane.

  Tot la final de 2020, am lansat şi noul site ANEVAR. Aspectul său a fost schimbat complet, iar func­ţionalitatea şi navigarea sunt acum mult îmbunătăţite. Am adăugat secţiuni noi şi am eliminat părţile redundante, cu informaţii care se regăseau în mai multe pagini. Este un produs din zona de IT, extrem de solicitată de noi şi de restul lumii în această perioadă, la care s-a lucrat mult şi pe care l-am lansat, iată, în timpul pandemiei.

  Reporter: Cum au evoluat preţurile pe piaţa imobiliară în marile oraşe?

  Sorin Petre: Noi vă putem furniza câteva informaţii despre valorile de piaţă (nu preţuri) ale proprietăţilor imobiliarelor din marile oraşe, folosind date statistice din baza de date BIG.

  Astfel, vă prezentăm informaţii din baza de date BIG - care cuprinde date din rapoartele de evaluare a proprietăţilor imobiliare din România realizate în scopul garantării împrumuturilor de către membrii ANEVAR - pentru intervalul 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, adică perioada de debut (Q1), instalare/resimţire a efectelor pandemiei de COVID-19 (Q2) şi de revenire a pieţei (Q3):

  - din totalul de circa 75.000 de rapoarte de evaluare, cele mai multe au fost realizate pentru evaluarea de bunuri imobile de tip rezidenţial - aproximativ 74%;

  - peste 9% au fost rapoarte de evaluare pentru terenuri;

  - mai mult de 8% - rapoarte aferente bunurilor imobile de tip comercial;

  - sub 7% rapoarte aferente bunurilor imobile de tip industrial;

  - restul reprezintă rapoarte pentru proprietăţi imobiliare de tip agricol, mixt şi alte tipuri

  Iată şi modul de evoluţie a valorilor de piaţă unitare (euro/mp) ale bunurilor imobiliare rezidenţiale de tip apartament în bloc pentru şase municipii: Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Timi­şoara, situaţie care este analizată la nivelul intervalului de timp precizat anterior.

  În intervalul Q1-Q3 analizat, variaţiile valorilor de piaţă unitare nu sunt sensibile. În Q2 faţă de Q1, în cinci din cele şase municipii analizate aceste valori au înregistrat scăderi, cu excepţia municipiului Cluj-Napoca. Intervalul diminuării valorilor se situează între - 0,2% în Iaşi şi - 3,8% în Constanţa.

  În Q3, însă, valorile de piaţă unitare au fost aproape în întregime recuperate. Astfel, s-au înregistrat creşteri ale acestora faţă de Q2, intervalul situân­du-se între + 0,5% în Iaşi şi + 4,6% (în Constanţa.

  Cluj-Napoca este singurul municipiu din cele şase care şi-a păs­trat trendul uşor ascendent şi în Q2 faţă de Q1, şi în Q3 faţă de Q2, plasân­du-se detaşat în fruntea topului valorilor de piaţă pe mp de foarte mult timp.

  Municipiile Bucureşti şi Timişoara continuă să îşi dispute locul doi, cu valori de piaţă pe mp aproape la egalitate.

  Din analiza BIG pentru proprietăţi imobiliare rezidenţiale de tip case cu teren în Cluj-Napoca, reiese faptul că valorile de piaţă pe mp au scăzut în Q2 faţă de Q1 cu 3,4%, recuperând în trimestrul următor printr-o creştere cu doar 1,4%. Cu toate acestea, Cluj-Napoca rămâne în fruntea topului şi în ceea ce priveşte valorile de piaţă unitare pentru case cu teren.

  Timişoara a înregistrat în Q3 faţă de Q1 un trend pozitiv, valorile crescând cu 9,2%.

  Braşov, Iaşi, Piteşti şi Oradea - celelalte oraşe pentru care au existat suficiente date valide din punct de vedere statistic pentru a face astfel de analize, au înregistrat în Q3 faţă de Q1 diminuări ale valorilor de piaţă unitare, intervalul situându-se între - 0,2% în Piteşti şi - 8,0% în Braşov.

  Reporter: Cum apreciaţi măsurile luate de Guvern în domeniu?

  Sorin Petre: Guvernul s-a aliniat, asa cum era firesc, iniţiativelor luate de alte guverne, întrucât aceasta nu a fost o criză locală, ci una care a afectat toate statele lumii. Măsurile de sprijin pentru cele mai afectate indus­trii sunt asemănătoare cu cele adoptate de alte ţări, dar adaptate specificului intern, cum era firesc. Dincolo de aceste ajutoare însă, noi suntem cei care trebuie să ne reinventăm afacerile şi să ajutăm la revenirea economiei, apoi la creştere, pentru a atinge nivelul la care ne-am fi găsit astăzi dacă nu exista pauza forţată din 2020. Aşteptările celor care reprezintă profesiile liberale, din partea autorităţilor, în astfel de momente, dar şi în general, sunt ca acestea să comunice frecvent şi clar, să fim consultaţi de fiecare dată când putem contribui cu experienţa noastră la decizii care ne influenţează activitatea şi dorim să existe căi de discuţii permanent deschise cu reprezentanţii statului.

  Reporter: Cum credeţi că va evolua piaţa evaluărilor?

  Sorin Petre: Un sector care este de aşteptat să beneficieze de creştere este cel al evaluărilor pentru raportare financiară. Această oportunitate este născută chiar din nevoia de certitudine, după perioada dificilă şi plină de neclarităţi, cu care s-au confruntat toate companiile. Mă aştept ca activitatea noastră să se intensifice semnificativ în acest domeniu. Ceea ce reprezintă un semn bun şi pentru viitorul profesiei. De asemenea, am în vedere şi restructurările şi reorganizările operaţionale pentru anumite afaceri afectate de criza sanitară. Valoarea activelor deţinute de societăţile res­pective este importantă si noi avem rolul nostru bine definit în a o estima. Este de aşteptat ca cererea pentru lucrări de evaluare să crească, odată cu aşteptările utilizatorilor pentru o calitate tot mai bună a rapoartelor. Trebuie să fim pregătiţi pentru a livra şi cantitate şi calitate, iar ANEVAR veghează cu stricteţe asupra calităţii pregătirii profesionale a membrilor săi.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective