Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 6 / 2023

Trebuie asumate echitabil şi riscurile neimputabile părţilor

F.A. Legea /

Vlad Cercel, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Vlad Cercel, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Declaraţiile domnului Vlad Cercel, Managing Associate al "Ţuca, Zbârcea & Asociaţii"

Primarii din întreaga ţară îşi pun speranţele în noua legislaţie privind Parteneriatul Public Privat. Ce aţi recomanda acestor primari când fac selecţia proiectelor pe care le propun investitorilor prin PPP?

Vlad Cercel: Proiectele trebuie alese din perspectiva utilităţii acestora pentru comunitatea locală şi a atractivităţii pentru investitori. Atractivitatea pentru investitori a proiectelor, dar, uneori, chiar şi utilitatea acestora, trebuie create, fiind necesară expertiza de specialitate pentru structurarea şi implementarea unor proiecte fezabile.

Odată îndeplinite aceste criterii, urmează a se alege cadrul juridic cel mai favorabil pentru autoritatea locală şi pentru derularea fără probleme a proiectului, fie că vorbim de parteneriat public-privat, concesiune sau alte structuri juridice posibile. Adoptarea legislaţiei privind parteneriatul public-privat reprezintă doar un pas pentru realizarea proiectelor de acest tip, care se adaugă legislaţiei deja existente care permitea derularea de proiecte publice cu implicarea investitorilor privaţi, iar modul de structurare şi de implementare a proiectelor rămâne în continuare un aspect deosebit de important pentru succesul parteneriatelor public-private.

Care sunt principalele criterii pe care le au în vedere investitorii când acceptă să intre într-un PPP?

Vlad Cercel: Criteriile tehnice pot fi diferite în funcţie de domeniul specific în care se realizează proiectul. Însă, cu caracter general, esenţială pentru partenerul privat este posibilitatea recuperării investiţiei. Riscul comercial al activităţii este asumat de investitor, dar, dincolo de aspectele pur comerciale, proiectul este fezabil în condiţiile oferirii de către autoritatea publică a unor garanţii corespunzătoare şi a asumării de către aceasta a unor obligaţii privind luarea sau implementarea de măsuri care să ducă la consolidarea sau, cel puţin, la menţinerea premiselor avute în vedere de investitor pentru realizarea activităţii.

Din solicitările pe care le-aţi avut pentru consultanţă în vederea încheierii unui PPP, care sunt tipurile de afaceri cele mai interesante pentru investitori?

Vlad Cercel: Proiectele de infrastructură de transport (în principal rutieră, dar şi terminale de transport, de exemplu aeroporturi) sunt în continuare aşteptate pentru a fi realizate în parteneriat public-privat. De asemenea, serviciile de utilităţi publice (apă-canal, energie termică, salubritate etc.) sunt prestate în gene­ral în regim de gestiune delegată, care este în egală măsură o formă de parteneriat public-privat, chiar dacă supusă legislaţiei specifice în acest domeniu, iar nu legislaţiei generale privind parteneriatul public- privat. Nu în ultimul rând, se poate remarca un interes în domeniul infrastructurilor social-edilitare, de exemplu în ceea ce priveşte construcţia şi operarea de spitale. Important este însă ca toate aceste proiecte să fie începute şi atunci se va putea verifica şi dintr-o perspectivă practică atractivitatea şi interesul investitorilor pentru acestea.

PPP sunt avantajoase dar au, bineînteles, şi o serie de capcane. Care sunt cele mai frecvente probleme întâmpinate de parteneri într-un PPP, la încheierea şi pe durata derulării contractelor?

Vlad Cercel: Dat fiind că aceste proiecte se realizează pe termen lung, este deosebit de importantă existenţa unui cadru contractual clar, care să reglementeze relaţiile dintre părţi. Întrucât există tendinţa ca părţile să reglementeze în principal (şi să-şi asume) consecinţele propriilor acţiuni, o problemă des întâlnită vizează modul de alocare a riscurilor între părţi. Este necesar ca părţile să discute şi să agreeze şi modul de împărţire a riscurilor, astfel încât consecinţele evenimentelor care pot surveni pe parcursul perioadei contractuale şi care nu depind în mod direct de conduita uneia dintre părţi să-şi găsească o reglementare cuprinzătoare şi fără echivoc în cadrul clauzelor contractuale. În lipsa unei astfel de reglementări, există premisele apariţiei unor dispute pe parcursul executării contractului, care, bineînţeles, se repercutează asupra modului de realizare a proiectului.

Puteţi să ne daţi câteva exemple privind PPP de succes la care aţi acordat consultanţă?

Vlad Cercel: Deşi Legea nr. 178/2010 a fost adoptată cu aproape un an în urmă, procesul de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat în temeiul acesteia se află încă într-un stadiu incipient. Probabil, abia începând cu anul următor am putea asista la semnarea unor contracte de parteneriat public-privat care, oricum, nu reprezintă decât o etapă în procesul de realizare completă a unui proiect de parteneriat public-privat.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Mobilier

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Internaţional