Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 4 / 2024

Bugetul de investiţii al Metrorex - peste 1 miliard de lei

Companii /

Bugetul de investiţii al Metrorex - peste 1 miliard de lei
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Metrorex are un buget de investiţii estimat pentru acest an de peste 1 miliard de lei, după cum ne-a trans­mis Dumitru Şodolescu, directorul general al societăţii de stat.

  Potrivit domniei sale, Metrorex are în derulare următoarele proiecte de investiţii:

  - Linia de metrou Magistrala 5 - Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei;

  - Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni - Pipera - realizarea unui acces nou la staţia de metrou Tineretului;

  - Magistrala 4 Racord 2 - Secţiunea Parc Bazilescu - Străuleşti;

  - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6 - 1 Mai - Otopeni);

  - Magistrala 5 - Secţiunea Eroilor (PS Opera) - Universitate - Piaţa Iancului;

  - Modernizarea instalaţiilor de control acces la metrou;

  - Achiziţie 13 trenuri pentru punerea în funcţiune a Magistralei 5 - Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor inclusiv Staţia Depoul Valea Ialomiţei;

  - Studii pentru noi rute de metrou care să creeze inelul interior al Bucureştiului - Extindere Magistrala 4 Gara de Nord - Gara Progresu (Studiu de Prefezabilitate şi Studiu de Fezabilitate).

  Bugetul de investiţii estimat pentru 2019 are următoarea componenţă:

  - Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat în valoare de 10,79 milioane lei;

  - Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă în valoare de 139,9 milioane lei (credit extern). Aici vorbim despre proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare POS-T 56 - finanţare externă nerambursabilă 85% si finanţare naţională 15% din valoarea de 29,9 milioane lei, fără TVA şi proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare POIM 58 - finanţare externă nerambursabilă 75% şi finanţare naţională 25% din valoarea de 836.781 lei, fără TVA;

  Magistrala 5 - un proiect mai mare de 1 miliard de euro

  Documentaţia de achiziţie pentru serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică aferentă secţiunii Eroilor (PS Operă) - Universitate - Piaţa Iancului este elaborată, fiind în curs de verificare internă, după cum ne-a spus şeful Metrorex.

  Potrivit domniei sale, caietul de sarcini, parte a documentaţiei de achiziţie, a fost elaborat cu sprijinul consultanţilor Băncii Europene de Investiţii, în cadrul programului PASSA.

  Finanţarea acestor servicii se va realiza din fonduri europene nerambursabile, cererea de finanţare aferentă fiind în curs de elaborare.

  Punerea în funcţiune a liniei de metrou pe Magistrala 5 va avea loc la nouă luni de la data semnării contractului de Automatizare şi Siguranţa traficului. Procedura de achiziţie publică aferentă nu a fost finalizată deoarece unul dintre operatorii economici a contestat în instanţă rezultatul procedurii de achiziţie. "Acest contract va putea fi semnat numai după soluţionarea contestaţiei, care se află pe rolul Tribunalului Bucureşti, în situaţia respingerii aces­teia", ne-a transmis domnul Şodoles­cu. Metrorex a trimis o adresă către preşedintele Tribunalului Bucureşti, preşedintelui secţiei a doua contencios administrativ şi ministrului justiţiei Tudorel Toader şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. "Magistrala 5 este un proiect de importanţă naţională, proiect care poate fi pus în funcţiune anul acesta, cu condiţia ca într-un interval cât mai scurt să se soluţioneze", conform sursei citate.

  Magistrala 5 - Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei este proiect fazat, în valoare de 414,35 milioane de euro.

  Magistrala 5 - Sectiunea Eroilor (PS Opera) - Universitate - Piata Iancului, este un proiect de 649,74 milioane de euro.

  Magistrala Bragadiru - Voluntari, pe lista proiectelor strategice de investiţii a Guvernului

  Printre proiectele de investiţii aflate în derulare se numără

  - execuţia lucrărilor de structură şi finisaje pentru linia de metrou Magis­trala 5 - Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei (proiect fazat în valoare de 414,35 mili­oane de euro, din fonduri externe nerambursabile şi buget stat;

  - execuţia lucrărilor de structură şi finisaje pentru modernizarea instalaţiilor de acces la metrou (40,46 milioane de euro, din fonduri externe nerambursabile şi buget de stat, proiect realizat în 2018. În prezent, se află în derulare procedura de recepţie a noului sistem de taxare.

  Alte proiecte în desfăşurare sunt realizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru extinderea Magistralei 4 Gara de nord - Gara Progresu - realizare Studiu de Prefezabilitate şi Studiu de Fezabilitate, finanţarea investiţiei fiind realizată prin Programul de Cooperare Elveţiano - Român. Proiectul vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Obiectivul 2 al Ariei de concentrare 4 - "Îmbunătăţirea mediului în­conjurător" (11,90 milioane de CHF din fonduri externe neram­bursabile şi buget de stat).

  Proiectul de investiţii Magistrala 6 - 1 Mai - Otopeni (14,2km; 12 staţii; 12 trenuri), în valoare de 1,3 miliarde euro din fonduri externe nerambursabile şi buget de stat, urmează să fie lansat în luna februarie 2019. Procedura de achiziţie lucrări de structură.

  Printre proiectele de investiţii aflate în pregătire se numără:

  - Magistrala 5 - Secţiunea Eroilor (PS Opera) - Universitate - Piaţa Iancului (5,4 km; 6 staţii) - 649,74 mili­oane de euro, din fonduri externe nerambursabile şi buget de stat, astfel:

  ⇒ Faza I - proiectare şi asistenţă tehnică

  ⇒ Faza a II a - lucrări

  - Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni - Pipera - proiect fazat, în valoare de 133,5 milioane de euro (fonduri externe nerambursabile şi buget de stat) - modernizarea căii de rulare.

  - Înnoirea parcului de material rulant - achiziţia a 13 trenuri pentru punerea în funcţiune a Magistralei 5 Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor inclusiv staţia Depoul Valea Ialomiţei (735 milioane de euro - fonduri externe nerambursabile şi buget de stat).

  Proiectul "Extinderea reţelei de metrou prin realizarea Magistralei 7", pe ruta Bragadiru-Alexandriei-Colen­tina-Voluntari, în lungime de 26 km, cu aproximativ 27 de staţii şi 2 depouri, a fost inclus pe lista proiectelor strategice de investiţii a Guvernului şi urmează să fie pregătit şi atribuit în Parteneriat Public Privat (PPP).

  Conform surselor citate, Metrorex a făcut demersuri pentru stabilirea obiectivului de investiţii referitor la montarea panourilor de siguranţă.

  Acestea vor fi montate pentru a proteja călătorii atunci când, la orele de vârf, peroanele unor staţii sunt foarte aglomerate.

  Pentru început, va fi demarată o licitaţie pentru studiul de prefezabilitate şi fezabilitate, urmând ca mai apoi să se pregătească documentaţia pentru scoaterea la licitaţie a proiectării şi execuţiei.

  "După ce aceste două studii vor fi finalizate, vom şti atât costurile totale ale proiectului şi termenul de implementare al acestuia.

  Menţionăm că realizarea proiectului privind implementarea unui sis­tem de protecţie a călătorilor la marginea peroanelor staţiilor este în strânsă corelaţie cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi ca urmare a elaborării Studiului de Fezabilitate şi acordarea sumelor necesare pentru activitatea de proiectare şi realizare a sistemului de protecţie", ne-a declarat Dumitru Şodolescu.

  Domnia sa ne-a precizat că, anul trecut, veniturile din transportul de călători cu metroul au fost de 292,4 milioane de lei. În 2018 au fost înregistrate aproximativ 179.701.000 de validări, cifra de afaceri ridicându-se la 712,79 milioane de lei.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Companii

  Internaţional