Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

În lipsa sancţiunilor, auditarea energetică a clădirilor bate pasul pe loc

F.A. Perspective /

Emilia Cerna-Mladin, preşedintele Asociaţiei Auditorilor Energetici pentru Clădiri (AAEC)

Emilia Cerna-Mladin, preşedintele Asociaţiei Auditorilor Energetici pentru Clădiri (AAEC)

Procesul de auditare energetică a clădirilor se desfăşoară într-un ritm foarte lent, mai ales din cauza cadrului legislativ, susţine doamna Emilia Cerna-Mladin, preşedintele Asociaţiei Auditorilor Energetici pentru Clădiri (AAEC). În opinia domniei sale, este "absolut necesară" modificarea legii 372/2005 (n.r. privind performanţa energetică a clădirilor) în sensul introducerii sancţiunilor în cazul neaplicării ei. "Suntem în situaţia neplăcută de a avea o lege care să reglementeze activitatea în domeniu, dar care este aplicată opţional din cauza lipsei sancţiunilor. În plus, este foarte important să accelerăm procesul de transpunere a Directivei Europene 2010/31/EC privind performanţa energetică în clădiri", subliniază doamna Cerna-Mladin.

Termenul corect pentru a defini lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor este acela de "modernizare" iar calitatea acestor lucrări depinde, în principal, de sumele pe care beneficiarii sunt dispuşi să le investească. "Dacă ne dorim să discutăm cu adevărat despre dezvoltare durabilă, atunci este nevoie de armonizarea legislaţiei cu planuri de măsuri la nivel naţional şi implicarea statului în stimularea aplicării măsurilor de creştere a performanţelor energetice în domeniul clădirilor", mai spune preşedintele AAEC.

Calitatea lucrărilor de reabilitare nu a fost întotdeauna corespunzătoare

Imobilele modernizate prin termoizolare s-au încadrat cel mai adesea în clasa energetică B, dar au fost şi cazuri în care imobilele au ajuns la clasa energetică A. În majoritatea lor clădirile modernizate sunt blocuri înscrise în programul naţional de reabilitare termică, program care permite doar aplicarea unor anumite măsuri de modernizare şi în limita unor standarde de cost. Cu toate acestea, calitatea lucrărilor de intervenţie nu a fost întotdeauna corespunzătoare, iar auditorul energetic şi proiectantul nu au fost consultaţi în fapt la derularea fazei de execuţie. "Ni se aduc din când în când la cunoştinţă lucrări care lasă de dorit şi care vor dăuna foarte mult proprietarilor atunci când semnele proastei execuţii vor cauza daune mari, poate chiar şi accidente. Inspectoratul de Stat în Construcţii s-a implicat mult prea puţin în verificarea acestor lucrări. Iar ignorarea totală a opiniei proprietarilor, justificată cu argumentul că plătesc puţin sau deloc din valoarea investiţiei, a condus la scoaterea acestora din ecuaţia alegerii măsurilor, a executantului, a deciziei privind costurile, a monitorizării sau verificării lucrărilor", atenţionează preşedintele AAEC.

Auditul energetic a trezit cel mai mare interes în rândul companiilor

Doamna Cerna-Mladin apreciază că, în prezent, cei mai interesaţi de realizarea auditului energetic sunt companiile şi îndeosebi cele cu capital străin. Aceasta deoarece ele "conştientizează importanţa realizării de economii de energie".

În ceea ce îi priveşte pe proprietarii de locuinţe, datorită mentalităţii şi actualei conjuncturi economice, interesul este concentrat mai mult pe costurile imediate decât pe avantajele modernizării energetice a clădirii, cu toate reducerile de costuri pe anii următori pe care aceasta le asigură.

De asemenea, interesul instituţiilor publice este "mai degrabă modest, dacă nu inexistent". Pe de altă parte, este de aşteptat ca diminuarea sau chiar anularea subvenţiilor la energia termică şi la combustibilii pentru încălzire să schimbe curând în mod drastic modul de gândire şi lista de priorităţi pentru cheltuielile gospodăreşti.

Auditori sunt, dar nu au ce lucra

În privinţa numărului de auditori energetici şi instruirea acestora, doamna Cerna-Mladin face următoarele precizări: "Apreciem că nu numai numărul de auditori energetici este important, ci şi nivelul de pregătire a acestora. În ultimul an, s-au făcut eforturi constante pentru a asigura un corp de auditori energetici care să poată susţine cu profesionalism o astfel de activitate la nivel naţional. Cursurile de pregătire se desfăşoară pe parcursul a 180 de ore, cu 150 de ore de teorie şi 30 de ore alocate consultanţilor în vederea realizarii unui proiect de audit energetic. Deocamdată cei mai mulţi auditori nu au de lucru în acest domeniu pentru că legea nu se aplică şi proprietarii încă se orientează . Numărul mic al auditorilor a fost invocat doar ca pretext de neaplicare a legii de către Uniunea Notarilor Publici din România".

Deoarece legea nu se aplică, auditul a rămas (practic) opţional

Preşedintele AAEC consideră că ar fi oportun ca statul să demareze o campanie de informare a publicului larg şi, de asemenea, autorităţile să se implice pentru stimularea populaţiei în vederea creşterii performanţelor energetice ale clădirilor. În condiţiile liberalizării preţurilor pentru încălzire, ambele măsuri sunt vitale.

O altă componentă importantă o reprezintă cadrul legislativ. Din păcate, spune doamna Mladin, în legea 372/2005 nu sunt prevăzute sancţiuni pentru neaplicarea ei, iar auditarea energetică a clădirilor este, în acest moment, practic o problemă de opţiune atât a proprietarilor de clădiri/apartamente, cât şi a autorităţilor locale, care nu solicită decât în număr foarte mic certificatul de performanţă energetică la recepţia finală a lucrărilor pentru clădirile noi. Statul va trebui să adopte foarte curând sancţiuni, dar şi facilităţi fiscale, chiar şi subvenţii parţiale pentru tot ceea ce înseamnă măsuri care conduc la economii semnificative de energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin folosirea pe scară cât mai largă a resurselor regenerabile de energie", propune doamna Emilia Cerna-Mladin, preşedintele AAEC.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Licitaţii

Bursa Construcţiilor 2 / 2021

Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

Investiţii

Perspective

Legea

Companii

Internaţional