Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

OportunităţiInvestiţiile din Brazilia - oportunitate pentru companiile româneşti

F.A. Internaţional /

Investiţiile din Brazilia - oportunitate pentru companiile româneşti

Brazilia este una dintre ţările care au depăşit cel mai repede efectele crizei internaţionale, economia urmând să înregistreze o creştere de peste 7% în anul 2010, în pofida faptului că acesta este un an electoral, cu alegeri prezidenţiale, parlamentare şi locale.

Brazilia are o economie în plin proces de diversificare şi dezvoltare, ceea ce oferă oportunităţi reale pentru companiile româneşti.

Dezvoltarea Braziliei are ca principală coordonată pe termen mediu şi lung dezvoltarea accelerată a sectorului energetic, cu accent pe valorificarea imenselor resurse de petrol şi gaz des­coperite în platforma continentală a apelor teritoriale braziliene. În industria petrolului şi gazului se vor investi peste 600 miliarde de dolari SUA până în anul 2025, urmând să se lanseze numeroase proiecte la care pot participa şi companii româneşti de specialitate, subliniază reprezentanţii Biroului român de Promovare a Comeţului Exterior din Sao Paolo, structură a Guvernului Român. Astfel, ei consideră că se impune ca exportatorii români să se manifeste activ pe piaţa braziliană, să participe la târguri internaţionale, să identifice parteneri locali şi să realizeze produse, prin cooperare, în Brazilia, ceea ce va asigura condiţii favorabile pentru participarea lor la marile investiţii ce se vor face.

În perioada imediat următoare Brazilia va acorda o atenţie sporită dezvoltării şi modernizării transportului feroviar, ca alternativă de ieftinire şi facilitare a creşterii exporturilor sale. Până în anul 2020 se vor investi 12 miliarde de dolari SUA în extinderea căilor ferate braziliene, firmele româ­neşti de profil putând obţine o participare însemnată la aceste programe.

Brazilia va fi gazda unor competiţii sportive de mare amploare: campionatul Mondial de Fotbal 2014 şi Olimpiada de Vară 2016, ceea ce înseamnă vaste proiecte de investiţii în infrastructură, transporturi, construcţii în care companiile româneşti se pot implica prin intermediul unor parteneri locali.

Exporturile însemnate de colecţii Logan, deschid perspective pentru piesele de schimb, care pot fi valorificate printr-o prezenţă mai agresivă pe piaţă şi prin participarea activă la manifestări de profil.

Amplul program de investiţii Petrobras pentru perioada 2010 - 2014 generează noi oportunităţi de afaceri pentru companiile româneşti specializate pe domenii precum: construcţia de obiective complexe (combinate petrochimice, rafinării, fabrici de îngrăşăminte chimice, etc), utilaj petrolier, infrastructura de transport petrol şi gaz, impunându-se un efort susţinut pentru identificarea de parteneri locali cu care să se iniţieze operaţiuni de cooperare, care reprezintă singura opţiune viabilă de participare la marile proiecte de investiţii Petrobras.

Programul Petrobras pe perioada 2010 - 2014 se ridică la valoarea totală de 224 miliarde dolari, cu o medie anuală de 44,8 miliarde dolari. Din totalul investiţiilor programate 95% se vor realiza în Brazilia şi numai 5% în exterior îndeosebi în America Latină, Africa şi Golful Mexic.

Investiţiile Petrobras vor fi repartizate astfel: 118,8 miliarde dolari pentru explorare şi producţie petrol, 73,6 miliarde dolari pentru sectorul de rafinare, transport şi comercializare, 11,3 miliarde dolari pentru exploatare,transport şi distribuţie gaz, 5,1 miliarde dolari destinaţi petrochimiei şi 3,5 miliarde dolari pentru sectorul de biocombustibili.

Exporturile româneşti în Brazilia au crescut semnificativ în acest an

Primele trei trimestre ale anului 2010 au marcat o sporire substanţială a schimburilor bilaterale România - Brazilia, îndeosebi ca urmare a creşterii mai rapide a exporturilor românesti.

După ce în anul 2009 comerţul exterior brazilian a înregistrat o pronunţată reducere (exportul cu 22,71%, iar importul cu 26,17%), datorată impactului crizei internaţionale, datele oficiale ale statisticii braziliene pe primele trei trimestre 2010 arată o reluare a trendului de creştere, exportul fiind mai mare cu 29,6%, ajungând la 145 miliarde dolari SUA, în timp ce importul a crescut cu 45,8%, până la cuantumul total de 132 miliarde dolari.

În perioada care face obiectul prezentei analize se constată şi o accentuată tendinţă de creştere a schimburilor comerciale bilaterale româno - braziliene, acestea ajungând la un total de 347,9 milioane dolari, cu exporturi româneşti de 83,1 milioane dolari şi importuri de 264,8 milioane dolari.

Este de remarcat, de asemenea, că pe fondul relansării fluxurilor comerciale bilaterale, se constată o creştere mult mai rapidă a exporturilor româneşti, comparativ cu cele braziliene.

Astfel, livrările de mărfuri româneşti au crescut cu 63,3% în primele trei trimestre ale anului 2010, faţă de aceeaşi perioadă din 2009, în timp ce importurile românesti de produse braziliene s-au mărit cu 29,8%.

Continuarea acestei tendinţe a exportului românesc pe piaţa braziliană, ar face ca la sfârşitul anului 2010 să se ajungă la un nivel total al exportului foarte aproape de cifra înregistrată în anul 2008 (când a fost obţinut recordul ultimilor 20 de ani), depăşindu-se astfel efectele negative ale crizei şi asigurându-se reintrarea exportului româ­nesc pe un trend pozitiv, pe o piaţă extrem de importantă la nivel internaţional, cum este cea braziliană.

În afară de aspectul pozitiv al sporirii livrărilor de produse româneşti pe relaţia cu Brazilia, este de subliniat şi faptul că structura exporturilor românesti este de natură să confere o eficienţă sporită comerţului bilateral cu Brazilia, ca urmare a preponderenţei produselor cu un grad superior de prelucrare, care reprezintă peste 84% din totalul exporturilor româneşti.

Cele mai importante capitole ale exportului românesc sunt: părţi autovehicule, părţi şi piese pentru industria aviatică, piese şi părţi motoare diesel şi pe benzină, componente electronice pentru industria auto, întreruptoare şi dis­junctoare electrice, panouri pentru automatizare, relee tensiune, laminate din fier şi oţel, îngrăşăminte chimice, anvelope şi alte articole din cauciuc.

Este de evidenţiat faptul că în primele trei trimestre 2010, la exporturile româ­neşti apar produse noi, precum: părţi şi piese pentru industria aviatică (2,5 milioane dolari), întreruptoare/disjunctoare electrice (2 milioane dolari), scule şi dispozitive mecanice (0,75 milioane dolari), piese şi părţi pentru maşini din industria alimentara (0,5 milioane dolari), circuite imprimate (0,45 milioane dolari), electrozi de carbon (0,4 milioane dolari), analizoare digitale telecomunicaţii (0,25 milioane dolari), de asemenea caracterizate printr-un grad superior de prelucrare, de natură să asigure o eficienţă sporită schimburilor cu Brazilia.

Importurile efectuate de către operatorii economici români din Brazilia sunt dominate de produsele agricole, cu pondere foarte mare pentru soia şi derivate din soia, care deţin 54,5% din totalul livrărilor braziliene pe piaţa românea­scă. Alte produse ce deţin o pondere mare în exporturile braziliene sunt: minereu de fier (14,21%), tutun (6,24%), cafea verde şi solubilă (4,3%), zahăr (3,17%), carne de pui (2,1%), .

Sporirea exporturilor românesti, îmbunătăţirea structurii acestora şi introducerea pe piaţa braziliană de noi produse, cu un grad superior de prelucrare sunt evoluţii favorabile în primele trei trimestre ale anului 2010, a căror consolidare poate asigura un bilanţ pozitiv la sfârşitul anului, depăşirea dificultăţilor întâmpinate în 2009 şi reluarea trendului pozitiv din anii 2006-2008, când la sfârşitul perioadei respective s-a obţinut cea mai mare valoare a exportului românesc pe piaţa braziliană, de după 1990.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective