Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Proiect ROBUST Foaia de Parcurs pentru calificarea forţei de muncă din domeniul construcţiilor Proiect Build-Up Skills România - ROBUST

F.A. Perspective /

 Foaia de Parcurs pentru calificarea forţei de muncă din domeniul construcţiilor Proiect Build-Up Skills România - ROBUST
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  În data de 19 aprilie 2013, în cadrul proiectului Build-Up Skills România - ROBUST a avut loc Seminarul Naţional de Lansare a Foii de Parcurs pentru calificarea forţei de muncă necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de România pentru orizontul 2020. Evenimentul s-a desfăşurat la Pavilionul Expoziţional ROMEXPO, Sala Nicolae Titulescu în perioada Construct Expo- 2013.

  Agenda seminarului a cuprins prezentarea, promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului Build-Up Skills România - ROBUST, prezentarea şi dezbaterea măsurilor prioritare identificate, a obiectivelor strategice şi a planului de acţiuni stabilit prin foaia de parcurs, precum şi obţinerea unui consens cu privire la foaia de parcurs şi facilitarea angajării acesteia de către actorii relevanţi.

  La eveniment au participat 80 de actori activi şi în viitorii ani în calificarea şi utilizarea forţei de muncă în domeniul energiei eficiente şi a folosirii resurselor regenerabile în domeniul construcţiilor: reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai pieţei construcţiilor, precum şi reprezentanţi din sectorul educaţional, furnizori de cursuri de formare profesională.

  În articolul din numărul precedent al revistei, au fost prezentate acţiunile propuse în cadrul foii de parcurs, structurate pe marginea a şapte obiective principale pe care le reamintim:

  Obiectiv 1: actualizarea şi completarea cadrului legislativ în domeniile educaţiei, eficienţa energetică şi surse de energie regenerabile

  Obiectiv 2: dezvoltarea schemelor adecvate de educare, formare profesională şi calificare prin elaborarea coerentă de standarde ocupaţionale şi/sau standarde de pregătire profesională

  Obiectiv 3: creşterea capacităţii administrative (autorităţi centrale / locale şi Comitete Sectoriale)

  Obiectiv 4: informare pentru creşterea nivelului de cunoaştere şi înţelegere pentru stimularea cererii de soluţii EE şi SRE (consumatori / investitori şi angajatori)

  Obiectiv 5: implementarea şi menţinerea unui cadru de asigurare a calităţii care să stea la baza unui sistem adecvat de acreditare şi/sau autorizare a formării profesionale continue

  Obiectiv 6: identificarea / crearea surselor de finanţare pentru sprijinirea atingerii obiectivelor 20-20-20 (inclusiv de formare profesională)

  Obiectiv 7: Înglobarea politicilor "verzi" prin promovarea schimbărilor comportamentale şi culturale

  În urma unor consultări ulterioare în cadrul Platformei Naţionale de Calificare, a mai fost adăugat un al 8-lea obiectiv ce vizează diminuarea sau stoparea migraţiei forţei de muncă din sectorul construcţiilor şi reducerea forţei de muncă neînregistrate.

  Acţiunile aferente îndeplinirii acestui obiectiv presupun:

  - Stimularea parteneriatelor comer­ciale între firme româneşti şi din UE pentru realizarea de proiecte comune, cu forţă de muncă autohtonă de înaltă calificare şi plătită la nivel UE;

  - Eliminarea preţurilor de dumping din licitaţiile pentru achiziţii de lucrări publice prin măsuri legislative şi încurajarea lucrărilor de calitate (mărirea punctajelor firmelor cu personal certificat / introducerea cerinţelor de certificare în caietele de sarcini);

  - Schimbarea mentalităţii existente à calitate şi nu preţul scăzut à încura­jarea calificării forţei de muncă à posibilitatea măririi salariilor propor­ţional cu calitatea muncii prestate;

  - Atragerea de fonduri europene à relansarea activităţilor din sectorul construcţiilor, inclusiv utilizare SRE şi sisteme performante energetic à noi locuri de muncă + calificare;

  - Reforma administrativă a taxelor şi impozitelor à încurajare firme cu forţă de muncă certificată + care se preocupă de continua calificare a forţei de muncă pe care o deţin;

  - Implementarea metodelor europene de organizare a muncii cu accent pe FPC, pe evaluarea nevoilor profesionale ale angajaţilor şi remunerare (calitate lucrări).

  Ca acţiuni suport pentru acest obiectiv au fost propuse : influenţarea autorităţilor guvernamentale pentru ca politicile şi legislaţia EE şi SRE să conducă la competitivitatea sectorului construcţiilor.

  Mai multe informaţii despre proiectul Build-Up skills România - ROBUST şi evenimentul din 19 aprilie 2013 sunt disponibile pe www.iee-robust.ro. Membrii Platformei Naţionale de Calificare sunt invitaţi să acceseze website-ul proiectului şi în perioada următoare pentru a fi la curent cu progersele înregistrate în implementarea foii de parcurs şi atingerea obiectivelor asumate de România pentru orizontul 2020 în domeniul îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor.

  Proiectul Build-Up Skills România - ROBUST s-a derulat în perioada noiembrie 2011 - aprilie 2013 în cadrul programului Intelligent Energy Europe (IEE) având ca obiectiv constituirea unei Platforme Naţionale şi elaborarea unei Foi de Parcurs pentru calificarea forţei de muncă necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de România pentru orizontul 2020. Derulat în 27 de ţări europene, în România, proiectul a fost implementat de un consorţiu format din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, INCD URBAN -INCERC (leader de consorţiu), Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, Business Development Group, Asociaţia Oraşe Energie, Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE şi Casa de Meserii a Constructorilor, cu sprijinul Societăţii Române GEOEXCHANGE şi al Academiei ROMSTAL.

  Advertorial

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective