Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

BUCUREŞTISectorul 6: Investiţiile în parcuri de distracţie aşteaptă aprobarea PUZ

F.A. Piaţa Imobiliară /

Marcel Florentin Bera, arhitect şef Primăria Sectorului 6.

Marcel Florentin Bera, arhitect şef Primăria Sectorului 6.

Marcel Florentin Bera, arhitect şef Primăria Sectorului 6

Lucrări de infrastructură au fost realizate în tot sectorul 6 pe parcursul anului care a trecut. De asemenea, Primăria de sector a realizat proiecte de reabilitare termică, dar şi ample proiecte de reamenajare menite să modifice semnificativ aspectul peisagistic al anumitor zone din cartierele Drumul Taberei şi Militari, ne-a spus domnul Marcel Florentin Bera, arhitect şef Primăria Sectorului 6.

Primăria a avut şi are în vedere totodată derularea de proiecte în parteneriat public-privat, precum parcări publice sau construirea a două spitale în sectorul 6.

Mai mult, după o muncă de mai bine de doi ani de zile, Planul Urbanistic Zonal Coordonator al sectorului a fost finalizat, urmând, în condiţii normale, să fie aprobat cel mai probabil până la mijlocul anului curent.

Investitorii privaţi, deşi mai precauţi, îşi menţin interesul pentru realizarea unor proiecte de anvergură în sector, cum ar fi construirea a două parcuri de distracţii, însă acestea nu vor putea demara decât după aprobarea PUZ Coordonator al sectorului 6.

Piaţa construcţiilor nu se va redresa în prima jumătate a anului

Efectele crizei au fost puternic resimţite în activitatea de autorizare din anul trecut a Primăriei Sectorului 6. Nici pentru prima parte a acestui an nu există multe speranţe de ameliorare a stării pieţei de construcţii, apreciază domnul Marcel Bera. Stagnarea se va menţine datorită fricii de a investi, lipsei de bani cât şi ca urmare a retragerii unor societăţi străine ce doreau să investească în ţara noastră.

Mai mult, pe piaţă există încă o mare disponibilitate de spaţii, majoritatea pentru locuit, dar şi pentru birouri, care nu sunt vândute sau închiriate. "Au fost investitori care au construit blocuri de locuinte cu regim de înălţime de P+10,12,17 nivele dar din care nu au vândut nici 50% din apartamente. Sunt chiar şi autorizaţii de construire eliberate pentru ansambluri rezidenţiale, unde nici nu au demarat lucrările şi nici nu ştiu dacă vor fi demarate în acest an. Aşadar, cum să fie atraşi noi investitori dacă oricum pe piaţă există multe proiecte care nu au ajuns la o finalitate, nu au ajuns la un utilizator final?", concluzionează domnul Bera.

Totuşi sunt proiecte ale investitorilor privaţi care se pare că vor demara în acest an. Pe strada Braşov au fost autorizate şapte blocuri de locuinţe, urmând să fie începută în acest an construcţia a două dintre ele.

"Eu nu spun că lucrurile vor stagna, dar investitorii sunt mult mai precauţi, încep cu o investiţie mult mai mică decât dacă ar fi început acum doi ani. Investiţii vor exista, dar vor fi de mai mică amploare, făcute cu grija banului cheltuit şi cu speranţa că acel ban va fi recuperat şi apoi, normal, va fi folosit pentru următoarele investiţii", consideră domnul Bera.

Două parcuri de distracţii ar putea fi construite în sectorul 6

Investiţii importante sunt prevăzute pe raza teritorială a sectorului 6. Există deja investitori care şi-au manifestat interesul pentru realizarea a două parcuri de distracţii, unul pe bulevardul Timişoara, iar un altul în zona de nord a sectorului, pe Calea Giuleşti. Însă aceste proiecte trebuie să aştepte aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator al sectorului, care va crea cadrul legal necesar pentru aceste investiţii.

PUZ-ul Coordonator de sector va fi aprobat până la mijlocul anului

Noul Plan Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 6 a intrat în prezent în etapa de aprobare. În primă fază trebuie să se obţină avizul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, după care trebuie să fie obţinute avizele de la furnizorii de utilităţi, avizul de mediu şi toate celelalte avize legale, procesul încheindu-se cu obţinerea aprobării prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

"Prin ceea ce am făcut am adus la zi toate reglementările vechi şi PUZ-urile aprobate între timp în sector şi, în plus, am făcut nişte propuneri despre cum vedem noi viitorul acestui sector", ne-a precizat domnul Bera.

Viitorul PUZ Coordonator este caracterizat de o mare acurateţe: "Reglementările sunt mult mai clare, s-a lucrat în primul rând pe suport topografic. Înainte PUZ-ul era realizat ca o poză, o suprapunere peste sector, puteau să existe interpretări greşite la nivel de metri, acum nu putem să greşim nici cu un centimetru."

Industria va fi scoasă din inima Capitalei

Nu vor exista modificări majore în noul PUZ. La elaborarea PUZ-ului Coordonator s-a avut în vedere scăderea ponderii activităţilor industriale. "Este clar, este normal şi este logic în orice oraş, mai ales in Capitală, că nu are ce să caute industria în mijlocul oraşului", menţionea­ză domnul Bera.

Nu s-au efectuat modificări în privinţa delimitării de noi zone ale sectorului, PUZ-ul Coordonator va prevede schimbări de mai mică amplitudine. Spre exemplu într-o zonă de locuit, se va putea crea o zonă mixtă în care să se poată construi şi altceva din punct de vedere funcţional şi ca aspect arhitectural decât nişte locuinţe cu regim de înălţime P+2 nivele.

Noul PUZ Coordonator încearcă să facă mai atractive pentru investitori anumite terenuri din unele zone. Din păcate, însă, există suprafeţe mari din sector, pornind de la Valea Oltului, în care sunt puţine utilităţi, posibilităţile realizării unor investiţii în aceste zone fiind astfel limitate.

Viitorul PUZ Coordonator va trebui să fie corelat cu Strategia pentru Bucureşti, care a fost deja comandată şi va fi finalizată într-un an.

Până la intrarea în vigoare a noului PUZ Coordonator, Primăria Sectorului 6 emite certificate de urbanism şi autorizaţii de construire în baza Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti (PUG). PUG-ul permite aprobarea chiar şi a unor investiţii mari pe raza teritorială a sectorului. Acesta a expirat la sfârşitul anului trecut dar s-a obţinut o prelungire cu un an a perioadei sale de valabilitate printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Cea mai mare problemă în trecerea de la autorizarea în baza PUZ-lui Coordonator la cea în baza PUG-ului este că multe reglementări prevăzute în PUZ-ul Coordonator de sector sau în alte PUZ-uri aprobate între timp, din 2005 până acum, nu sunt cuprinse şi în PUG. Spre exemplu, sunt terenuri pe care municipalitatea, în baza reglementărilor din cadrul PUZ-ului Coordonator de sector, intenţionează să construiască o arteră de circulaţie cu patru benzi, iar în PUG nu este prevăzut nimic. Astfel, proprietarul unui teren în acea zona ar putea să îşi construiască, pe viitor , o clădire cu regim de înălţime P+4 nivele, fără ca să ne putem opune." explică domnul Bera.

Totodată, chiar şi activitatea de autorizare desfăşurată de autorităţile locale din zona periurbană a municipiului Bucureşti poate afecta implementarea unor proiecte de importanţă majoră pentru Capitală.

De pildă, atât în PUG cît şi în PUZ-ul Coordonator de sector era prevăzut un drum expres, care este posibil să nu mai poată fi făcut sau să fie făcut doar în urma unor exproprieri masive, scumpe şi inclusiv cu exproprierea unor clădiri care între timp au fost autorizate şi construite în Chiajna.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective