Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

Klaus Iohannis a promulgat legea care include avocaţii în categoria de profesionişti care colaborează cu ANCPI

S.B. Ştirile Zilei /

Klaus Iohannis a promulgat legea care include avocaţii în categoria de profesionişti care colaborează cu ANCPI

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, informează Administraţia Prezidenţială, potrivit news.ro.

Actul normativ include avocaţii în categoria profesioniştilor care colaborează, în desfăşurarea profesiei, cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi asigurarea accesului gratuit al acestora în mod direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară.

"În vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorială, instanţele de judecată, notarii publici, avocaţii şi Agenţia Naţională sau, după caz, oficiul teritorial, primarul, preşedintele instanţei sau al Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România sau al Camerei Notarilor Publici, preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România sau decanul baroului stabilesc prin dispoziţie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaborează direct cu Agenţia Naţională sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională şi instituţiile anterior menţionate", arată actul normativ promulgat de către şeful statului.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative autonome, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţii, practicienii în insolvenţă şi executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţii stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, potrivit unui amendament admis la proiect.

"Ordinul cuprinde inclusiv serviciile gratuite ce se acordă entităţilor astfel enumerate şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale. Prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale pot fi stabilite şi serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile stabilite", mai indică sursa citată.

Preşedintele Iohannis a mai semnat decretul de promulgare a legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. Intervenţiile legislative preconizate în actul normativ au ca scop prevenirea şi combaterea faptelor de neglijenţă care pun în pericol viaţa oamenilor, în special a copiilor, care intră în zona de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele.

De asemenea, şeful statului a promulgat legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020.

Totodată, Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varsovia, la 3 martie 2022.

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Locuinţe

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective

Companii

Internaţional