Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

Singurul soft din România care elaborează "Cartea tehnică a construcţiei"

Proiecte /

Singurul soft din România care elaborează "Cartea tehnică a construcţiei"

Cauţi un mod rapid şi uşor prin care îţi poţi emite documentele şi poţi întocmi cartea tehnică a unei construcţii? Aplicaţia K-Book vine în ajutorul tău pentru a realiza cartea tehnică a unei construcţii şi oferă o metodă de îndrumare a tinerilor specialişti cu scopul de a cunoaşte şi a se familiariza cu paşii prevăzuţi în tehnologiile de execuţie a lucrărilor.

Cartea tehnică a construcţiei este obligatorie pentru orice tip de construcţie şi conţine documentele tehnice referitoare la proiectare, execuţie, recepţie, exploatarea construcţiei şi instalaţiilor aferente, fiind întocmită de către constructor şi investitor, însă acum aplicaţia K-Book face toată această muncă pentru tine. K-Book se asigură de elaborarea corectă, în conformitate cu proiectul tehnic şi reglementările tehnice în vigoare.

Cu numai câteva click-uri, folosind aplicaţia K-Book, reduci cu 70% timpul acordat realizării cărţii tehnice a construcţiei.

În cazul în care eşti manager de proiect, responsabil cu controlul calităţii (CQ), responsabil tehnic cu execuţia (RTE) sau şef de şantier, K-Book te ajută să elaborezi Capitolul B care presupune Documentaţia privind execuţia. Acolo vei regăsi subcategorii de lucrări cu procese verbale şi alte formulare tip, aşezate cronologic respectând tehnologia de execuţie. Poţi ataşa după caz documentele de calitate, buletine de verificări, măsurători sau alte documente utile.

Pe de altă parte dacă eşti diriginte de şantier, proiectant, investitor privat, instituţie publică sau autoritate publică locală, aplicaţia K-Book te ajută să cunoaşteţi conţinutul Capitolului B elaborat de către constructor, asigurându-vă de conformitatea documentaţiei privind execuţia în raport cu proiectul tehnic. Pe lângă toate acestea folosind aplicaţia K-Book poţi evita situaţiile neplăcute generate de controale din partea anumitor instituţii şi organe abilitate ale statului.

Aplicaţia te va ajuta să elaborezi şi Capitolul A care constă în "Documentaţia privind proiectarea" unde vei găsi borderoul cu toată documentaţia specifică începând de la "Expertiza tehnică a construcţiei" şi terminând cu "Proiect tehnic-As Buid", sarcina ta fiind doar de a numerota toate dosarele capitolului A în aceeaşi ordine şi a le scrie în borderou.

În cadrul Capitolul C vei găsi toată Documentaţia privind recepţia, iar Capitolul D constă în toată Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi post utilizarea construcţiei.

Pe lângă acestea, în aplicaţia K-Book găseşti şi Fişa de date sintetice, Centralizatorul şi Borderoul general.

Aplicaţia K-Book a fost creată de către compania românească Assa Construct Consulting SRL care prestează servicii de dirigenţie, de şantier şi consultanţă în construcţii. Ei au realizat singurul soft din domeniul construcţiilor din România care elaborează documente şi întocmeşte ,,Cartea tehnica a construcţiei" în conformitate cu HG 273/1994 modificată cu HG 343/2017. Află mai multe despre aplicaţia K-Book şi testeaz-o pe: https://www.k-book.ro/landing

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Licitaţii

Bursa Construcţiilor 2 / 2021

Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

Investiţii

Perspective

Legea

Companii

Internaţional