Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Bugetul Municipiului Giurgiu - peste 200 milioane lei

Investiţii /

Bugetul Municipiului Giurgiu - peste 200 milioane lei
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Giurgiu, aprobat în luna aprilie, conform datelor de pe site-ul primăriei, se ridică la valoarea de 200,67 milioane lei. Despre investiţiile pe care municipalitatea le are în vedere pentru acest an ne-a vorbit Marius Leafu, director executiv în cadrul Consiliului Local Giurgiu.

  Reporter: Ce proiecte de investiţii aveţi pentru transformarea oraşului într-unul "smart"?

  Marius Leafu: Obiectivele de dezvoltare smart sunt calate pe urmatorii piloni:

  1. Giurgiu - oraş modern:

  - servicii smart pentru cetăţeni;

  - monitorizarea serviciilor;

  - accesul rapid la informaţii;

  - indicatori sociali vizibili;

  - acces gratuit la Internet în spaţii publice.

  2. Giurgiu - oraş verde:

  - portal de turism;

  - autobuze eco;

  - management de flotă;

  - sisteme de parcare inteligentă;

  - clădiri inteligente şi economice;

  - iluminat inteligent;

  - mobilitate.

  3. Giurgiu - oraş sigur, legături cu oraşele vecine:

  - sisteme de supraveghere;

  - sisteme de urgenţă în caz de dezastre;

  - analiză şi predicţie.

  4. Giurgiu - oraş educat:

  - tablete şi aplicaţii pentru învăţământ;

  - sisteme educaţionale eficiente;

  - şcoli de afaceri;

  - hub de afaceri;

  - tabere de creaţie şi work shop;

  - aplicaţii mobile.

  Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget local alocaţi în acest an pentru proiectele smart?

  Marius Leafu: Obiective de dezvoltare Smart City vor fi atinse folosind atât fonduri proprii prin proiectele de investitii planificate a fi în jurul valorii de 25.000 lei, dar şi prin integrarea lor în proiectele cu "finanţare externă ca şi componente în cadrul acestora.

  Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le scoa­teţi la licitaţie până la finalul anului?

  Marius Leafu: Modernizare carosabil strada Negru Vodă şi Modernizare carosabil strada Cărămidarii Vechi.

  Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuţie?

  Marius Leafu: Modernizare străzi situate în zona 1 şi Modemizare străzi situate în zona 2 (Străzile aflate în aceste două zone vor fi asfaltate, iar anterior acestor lucrări au fost realizate şi canalizări pluviale acolo unde s-a impus).

  Reporter: Care sunt obiectivele prioritare?

  Marius Leafu: Modernizare străzi situate în zona 1 şi Modernizare străzi situate în zona 2, Grădiniţa cu Program prelungit nr. 6 din cartierul Negru Vodă.

  Reporter: Ce proiecte de investiţii vor fi demarate în acest an?

  Marius Leafu: - Reconfigurare zona bl. Mariţa, bl. 45, bl. 79 şi bl. 60 (carosabil, parcări);

  - Modernizare str. Daciei, tronson str. Negru-Vodă-Cărămidarii Vechi;

  - Reamenajare str. Gării, tronson Piaţa Gării-CEC Modernizare str. Pictor Grigorescu tronson str. Pictor Andreescu-str. Videle;

  - Modernizare str. Adiacentă cale ferată, tronoson str. Gomeni-Mărăşeşti;

  - Reconfigurare zonă adiacentă blocuri Al, A2, A3, bld. Decebal;

  - Modernizare carosabil str. Cărămidarii Vechi;

  - Modernizare carosabil str. Negru Vodă;

  - Modernizare carosabil str. Aleea Plantelor.

  Reporter: Care sunt domeniile prioritare de investiţii?

  Marius Leafu: Infrastructura şi educaţia.

  Reporter: Ce probleme întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  Marius Leafu: Multitudinea avizelor solicitate în Certificatul de Urbanism.

  Reporter: Care ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestui obstacol?

  Marius Leafu: O informare detaliată, corelată cu legislaţia în vigoare a funcţionarilor din cadrul Direcţiei Urbanism.

  Reporter: Mulţumesc!

  Valoarea totală a proiectelor din fonduri UE aflate în implementare în Municipiul Giurgiu este de aproximativ 30 de milioane de euro, după cum ne-a spus domnul Marius Leafu. Domnia sa ne-a precizat că totalul proiectelor în implementare şi a celor depuse se ridică la circa 85 milioane euro.

  Printe acestea se numără:

  GREEN PORT 2

  - Finanţare CEF (Mecanismul pentru Interconectarea Europei)

  - Total Buget: 15 milioane euro

  - Buget Giurgiu: 2 milioane euro

  - Buget Zona Liberă: 0,5 milioane Euro

  IMPLEMENTARE - INTERREG V-A ROMÂNIA - BULGARIA

  - TEN-T

  - Interreg V-A / Giurgiu + Ruse

  - Buget Total: 8 milioane euro

  - Buget Giurgiu: 4,8 milioane euro

  - Buget Ruse: 3,2 milioane euro

  Tronsoane:

  1. Şos. Bucureşti indicator Remus - giratoriu Kaufland + giratoriu nou (Lukoil)

  2. Şos. Bucureşti: Kaufland - giratoriu Spital

  3. Şos. Prieteniei

  4. 1 Decembrie: calea ferata - giratoriu abator

  5. Mihai Viteazu: giratoriu abator - giratoriu Stea­ua Dunării

  6. Mihai Viteazu: giratoriu abator - giratoriu spital

  CETATEA GIURGIU

  - Interreg V-A / Giurgiu + Ruse

  - Buget Total: 1,5 milioane euro

  - Buget Giurgiu: 750.000 euro (Eligibil 450.000)

  - Buget Ruse: 1 milion euro

  CORIDORUL 7

  - Ambarcaţiuni uşoare Canal Sf.Gheorghe

  - INTERREG V-A / Giurgiu +Ruse

  - Buget total: 8 milioane euro

  - Buget Giurgiu: 3,3 milioane euro

  SETALP (Anticorupţie)

  Buget proiect: 300.000 lei

  MEPAM (Ghişeul unic)

  POCA 2014 - 2020, componenta 1

  Valoare totală proiect: 3.950.000 lei - aproximativ 900.000 euro

  IMPLEMENTARE - POR 3.1 A

  6 BLOCURI, POLICLINICĂ

  - Buget total: 0.6 milioane euro

  - Lucrare în execuţie

  IMPLEMENTARE - POR 3.1 B

  - Grădiniţa nr. 9 - 850.000 euro

  - Şcoala nr. 5 - 400.000 euro

  - Şcoala nr. 8 - 850.000 euro

  - Liceul Ioan Bălănescu - 550.000 euro

  - Liceul Tudor Vianu - 600.000 euro

  Proiecte în contractare

  - POR 3.1. A - BLOCURI

  - ANSAMBLUL 3 - 5 milioane lei - 1,1 milioane euro

  - ANSAMBLUL 4: 5 milioane lei - 1,1 milioane euro

  - POR 3.1. B - 8 CLĂDIRI - ŞCOLI

  ÎN EVALUARE

  - POR 3.1 A - SUERD

  - ANSAMBLUL 6: 14 milioane lei - 3 milioane euro

  - ANSAMBLUL 7: 11 milioane lei - 2,5 milioane euro

  - CENTRU + ALEXANDRIEI - 5,4 milioane lei (există proiect tehnic şi autorizaţie de construcţie) - 1,2 milioane euro

  IN EVALUARE - POR 4

  - CORIDOR CENTRAL - 7,5 milioane euro

  - CORIDOR VESTIC - 7,5 milioane euro (autobază Tracum)

  - ZONA ESTICĂ - 10 milioane euro (Park & Ride)

  - CANAL CAMA - ZONA MEDIANĂ - 5 milioane euro

  - Dezvoltare locală integrată ISTRU - SEMINAR TEOLOGIC - 0,25 milioane euro

  - Dezvoltare locală integrată - LOCUINŢE SOCIALE - 0,25 milioane euro

  - REGENERARE URBANĂ CĂRĂMIDARII NOI - 0,5 milioane euro

  - REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI NR. 3 - 0,6 milioane euro

  - MODERNIZARE GRĂDINIŢA CĂSUŢA FERMECATĂ (NR. 4) - 0,6 milioane euro

  ÎN EVALUARE - ALTE PROGRAME

  - BUNICII COMUNITĂŢII (POCU- 4) - 2,8 milioane euro

  - STAŢII DE REÎNCĂRCARE VHICULE ELECTRICE - 970.000 lei - AFM

  ÎN EVALUARE

  - SERVICII AGREMENT PE CANAL SF. GHEORGHE - FLAG/POPAM - 400.000 euro

  - SERVICII TRANSPORT PESCARI CANAL SF. GHEORGHE - FLAG / POPAM - 200.000 euro

  - FESTIVALUL DUNĂREA LA GIURGIU - FLAG/POPAM - 1.400.000 lei

  - Tradiţii şi obiceiuri pescăreşti dunărene - FLAG/POPAM - 360.000 lei

  PROIECTE ÎN PREGĂTIRE

  - Amenajare spaţiu de agrement adiacent Veriga - POR 4.2 - 2,5 milioane euro

  (SF în finalizare)

  - Infrastructura pietonală/rutieră pentru accesul în zona urbană marginalizată - 100.000 euro - GAL GIURGIU

  - Infrastructura sportivă în scoli din ZUM - 150.000 euro - GAL GIURGIU - (şcoala 6)

  - Amenajare spaţiu de joacă copii în zona urbană marginalizată - 30.000 euro - GAL GIURGIU

  - Centru comunitar integrat (Casa Tineretului) - 3 milioane euro - GAL GIURGIU

  - Strategia locală de dezvoltare 2020 - 2027 prevede, printre altele, o bugetare participativă şi ghişeu unic.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective