Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2024

CELCO bugetează peste 40 milioane euro pentru investiţii de menţinere, modernizare şi inovare

Materiale /

Niculae Duşu

Niculae Duşu

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Interviu cu Niculae Duşu, preşedintele Grupului CELCO

  Reporter: Cum trece Grupul Celco prin această perioadă de criză? Care sunt efectele pandemiei asupra activităţii Celco?

  Niculae Duşu: Pe fondul angajamentului privind oferirea unui mediu de lucru sigur angajaţilor şi colaboratorilor noştri, am reuşit ca, până la această dată, fluxurile de aprovizionare, producţie şi livrare ale fabricilor noastre să nu fie afectate, iar şomajul tehnic să nu reprezinte o opţiune. Luând toate măsurile de protecţie încă de la începutul crizei, CELCO produce şi livrează zilnic BCA, adezivi şi var CELCO către şantiere şi distribuitori din toată ţara şi în ţările vecine, var măcinat către alte fabrici de BCA, var bulgări către mari industrii siderurgice. De asemenea, în toate societăţile din cadrul grupului, am continuat activităţile fără a apela la prevederile legale privind şomajul tehnic.

  Reporter: Ce strategie are compania pentru depăsirea crizei?

  Niculae Duşu: CELCO a implementat măsuri de prevenire şi limitare a răspândirii virusului în toate cele patru puncte de producţie: Fabrica de BCA, Fabrica de Var, Fabrica de adezivi şi carieră de calcar. Sediile noastre sunt dotate cu echipamente precise de detecţie a temperaturii, cu dezinfectanţi, angajaţilor şi familiilor lor le sunt oferite măşti de protecţie, măsurile de dis­tanţare socială sunt respectate şi controlate. Pentru a fi cât mai aproa­pe de clienţii noştri am dezvoltat canalele de comunicare funcţionale la distanţă, astfel încât calitatea serviciilor să nu aibă de suferit.

  Avem în derulare programe inves­tiţionale curajoase care privesc îmbunătăţirea comunicării cu clienţii, optimizarea proceselor tehnologice, achiziţia de echipamente performanţe care ne vor ajuta să ne menţinem competitivitatea şi în perioada de criză.

  Reporter: Ce estimări aveţi pentru finalul acestui an?

  Niculae Duşu: Abordarea noastră în afaceri este un mix între prudenţă şi îndrăzneală. Suntem o companie responsabilă, care are capacitatea de a evalua riscurile şi de aceea odată apărută această problemă în România am luat măsuri pentru a face faţă provocărilor.

  În condiţii normale de activitate, evoluţia afacerilor noastre arată o creştere în trimestrul întâi şi o menţinere a valorilor pentru trimestrul al doilea, cauzată de criză actuală la nivel naţional. Sperăm că piaţa construcţiilor să fie în continuare motorul creşterii economice din acest an şi să putem contribui la această creştere.

  Anul 2020 este unul extrem de atipic, având în vedere pandemia de Covid 19, precum şi faptul că este un an electoral, drept pentru care avem aşteptări nefavorabile, întrucât cu siguranţă administraţiile şi guvernul nu vor lua cu predilecţie măsuri pentru impulsionarea economiei.

  Reporter: Cum a evoluat piaţa pe care activaţi, anul trecut? La ce valoare se ridică acest sector?

  Niculae Duşu: Cunoaştem că nevoia de locuinţe noi este în continuă creştere, fapt demonstrat şi de volumele în creştere de sisteme de zidărie BCA CELCO livrate pieţei în ultimii zece ani.

  Ne implicăm în continuare în proiecte rezidenţiale alături de partenerii noştri cărora dorim să le oferim materiale de construcţii de ultimă generaţie şi inovative. Pe lângă calitate şi durabilitate în utilizare, oferim şi siguranţă în exploatare la incendiu, cutremure sau intemperii

  În cadrul pieţei de zidărie, care în anul 2019 s-a ridicat la aproximativ 220 milioane euro, piaţa de BCA înregistrează o evoluţie pozitivă, ca urmare a beneficiilor resimţite de dezvoltatori, constructori şi nu în ultimul rând beneficiarii finali ai locuinţelor, atât în etapa de construcţie, cât şi în cea de exploatare, cum ar fi: eficienţa energetică ridicată, pereţi ce respiră, viteză de punere în lucru, calitatea şi rezistenţa uniformă a construcţiei, reprezentând, în aceste condiţii, o piaţă de aproximativ 120 de milioane de euro, în 2019.

  Reporter: Cum este împărţită piaţa, din punct de vedere al ofertei şi al jucătorilor?

  Niculae Duşu: Există pe piaţa de materiale de construcţii o gamă largă de soluţii constructive. Alegerea unui material de zidărie este o decizie cu care trebuie să traieşti mulţi ani, poate chiar o viaţă.

  Construcţia cu BCA a fost adoptată ca metodă preferată de construcţie în majoritatea Europei, devenind un standard pentru construcţii moderne, rezistente şi eficiente energetic. Pe fondul noilor reglementări europene aplicabile din 1 ianuarie 2021 privind performanţa enegetică a clădirilor, toate construcţiile noi vor fi proiectate la nivel NZEB.

  Salutăm această directivă în­trucât, în aceste condiţii, construcţia din BCA va fi şi cea mai eficientă soluţie din punctul de vedere al costurilor, nu numai cea mai performantă energetic.

  În urma unor procese ample de cercetare-dezvoltare, CELCO produce pe aceeaşi linie tehnologică cinci tipuri de BCA, răspunzând în timpul cel mai scurt celor mai exigente cerinţe ale clienţilor.

  Mai mult decât atât, fabricăm şi plăcile minerale Izomineral care, prin performanţele sale unice, încununează cu succes 47 de ani de experienţă acumulată în producerea de materiale de construcţii.

  Reporter: Care sunt tendinţele din piaţă? Cum s-au educat consumatorii?

  Niculae Duşu: Observăm în piaţă o atenţie sporită a clienţilor în etapa de documentare, ceea ce în­seamnă că românii fac alegeri tot mai bine informate, interesul lor fiind tot mai mare pentru alegerea soluţiilor eficiente energetic, cele care conferă siguranţă, o viteză mai mare de realizare a construcţiei şi care nu generează costuri suplimentare în fiecare fază a procesului.

  Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei anul trecut, comparativ cu 2018?

  Niculae Duşu: Pe fondul dezvoltării continue a sectorului imobiliar şi a continuării procesului investiţional, CELCO a reuşit în anul precedent să înregistreze o creştere a cifrei de afaceri cu 15% în comparaţie cu anul 2018, trasând, astfel, un grafic ce înregistrează tendinţe de urcare pe perioada ultimilor zece ani de activitate.

  Observând că piaţa s-a maturizat, atât industria, cât şi business-ul nos­tru evoluează organic, conform aşteptărilor. Creşterea pieţelor în care activăm se datorează, în mare parte, rezultatelor obţinute în urma unui minuţios proces de educare a pieţei, prin care s-au făcut cunoscute avantajele pe termen lung ale soluţiilor de înaltă calitate realizate din BCA CELCO.

  Reporter: Cu ce rezultate financiare estimaţi că veţi încheia anul în curs?

  Niculae Duşu: Poziţia companiei noastre faţă de evoluţia pieţelor pe care activăm în anul 2020 este una prudentă, întrucât există industrii în care activăm mai mult sau mai puţin impactate de efectele crizei. Credem că atât din punct de vedere al puterii de cumpărare existente în piaţă, cât şi a poziţionării produselor noastre pe piaţă în zona produselor premium, vom continua să generăm procese care să se materializeze într-o cerere crescută pentru produsele de calitate ce se regăsesc în piaţă la preţuri corecte, situaţie în care putem îndrăzni să fim optimişti, însă, sigur că o estimare poate fi hazardată. În aceste condiţii credem că vom reuşi să atingem nivelul din anul 2019, poate cu maxim 5% reducere.

  Reporter: Ce produse noi a lansat compania în ultimul an?

  Niculae Duşu: Investiţiile în soluţii inovatoare joacă un rol decisiv în consolidarea poziţiei noastre pe piaţă şi de aceea considerăm că, în acest an, cea mai nouă tehnologie de termoizolare naturală minerală, IZOMINERAL, lansată în anul 2019, va fi motorul de creştere a afacerilor Celco.

  Alături de Sistemul de zidărie eficientă BCA CELCO, deja testat şi apreciat de experţii în construcţii, aducem clienţilor garanţia extinsă a Sistemului complet CELCO pentru o zidărie NZEB (clădire cu un consum aproape zero energie), toate componentele fiind fabricate în România. Componentele şi întregul sistem sunt ignifuge, clasa A1, fiind format din BCA CELCO, mortar pentru zidărie în strat subţire pentru punţi termice minime, plăci minerale termoizolatoare IZOMINE­RAL şi mortar premium pentru lipire-spacluire termosistem.

  Reporter: Care sunt planurile investiţionale pentru 2020 şi ce buget aţi alocat în acest sens?

  Niculae Duşu: Procesul investiţional este unul permanent în cadrul grupului CELCO, care îşi des­făşoară activitatea în domenii cu mare importanţă pentru economia românească: materiale de construcţii, servicii portuare, servicii turistice şi imobiliare, întrucât ne revine responsabilitatea de a continua tradiţia pe pieţele în care activăm, atât în România, cât şi în afara graniţelor. Ne dorim să ne păstrăm statutul de pilon al economiei locale şi de partener al industriilor în care ne desfăşurăm activităţile.

  Aşa cum reiese din Programele investiţionale pentru 2019 - 2020, la nivel de grup avem în vedere bugete de peste 40 milioane euro, prin care urmărim simultam investiţii de menţinere, de modernizare şi de inovare.

  Aceste proiecte privesc optimizarea proceselor de muncă, creşterea productivităţii, achiziţia de noi echipamente performanţe de ultima generaţie în cadrul proceselor de producţie şi prestări servicii, programe de cercetare şi dezvoltare de noi produse, implementarea sis­temelor de monitorizare a consumului de energie, înnoirea parcurilor de motostivuitoare în toate unităţile. Aş dori să mă refer la câteva dintre acestea, şi anume la modernizarea liniei de tăiere şi paletizare la fabrică de BCA; construirea unui siloz de cereale în Portul Constanţa cu capacitate de peste 50.000 tone, prima etapă, instalaţie automată cu cuvă de preluare a cerealelor, dezafectarea macaralelor de 6 tone şi instalarea de macarale de 20 tone şi 84 tone, concomitent cu lucrări de refacere a cailor de rulare şi de consolidare a cheului, consolidare care era în sarcina CN APMC Constanţa.

  Prin intermediul angajaţilor noştri, care sunt şi cei mai buni specialişti, reuşim să implementăm proiecte de îmbunătăţire a calităţii produselor, a proceselor de fabricaţie şi a serviciilor oferite şi de aceea investim continuu în pregătirea lor profesională.

  În contextul actual, nu trebuie să omitem să precizăm că aspecte deosebit de importante în luarea deciziilor cu privire la investiţii le constituie şi îmbunătăţirea permanentă a condiţiior privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru angajaţii companiei, protecţia mediului şi satisfacţia actualilor şi viitorilor clienţi şi, de aceea, orice proces investiţional se derulează cu responsabilitate, în condiţii de maximă siguranţă pentru toţi cei implicaţi.

  Reporter: Care sunt principalele provocări cu care se confruntau companiile de profil din ţara noas­tră înaintea actualei crize şi ce soluţii vedeţi pentru depăşirea acestor obstacole?

  Niculae Duşu: Datorită integrării pe verticală a activităţilor noastre de producţie (Carieră de calcar, Fabrică de Var, Fabrică de BCA, Fabrică de Adezivi), am obţinut un mix unic în România, care ne asigură materia primă pentru toate sectoarele de producţie în care activăm, un control riguros al calităţii produselor fabricate şi, cel mai important, un control al costurilor de producţie.

  Însă, oricât de mult ne-am concentra eforturile de a creşte competitivitatea industriei româneşti, trebuie să facem faţă unor provocări permanente.

  România are nevoie de materiale de construcţii pentru a construi clădiri noi eficiente energetic, NZEB şi o infrastructură durabilă, în vederea reducerii decalajului dintre ea şi ţările dezvoltate.

  Influenţa variaţiei preţului energiei electrice şi a gazului în costul produsului ca urmare a creşterii cu 15% a numărului de certificate de CO2 pe care producătorii va trebuie să le achiziţioneze, comparativ cu perioada 2013-2020, conduce la creşterea presiunii importurilor din ţări non-UE. În aceste condiţii, autorităţile române trebuie să ia în calcul riscul de relocare a marilor in­dus­trii din domeniul construcţii şi impactul acestuia asupra economiei, bugetului statului şi al locurilor de muncă.

  De asemenea, prin emiterea Ordinului ANRE nr. 117/2019, societatea noastră este încadrată în categoria de consumator de gaze C4 cu un tarif de distribuţie de 21,78 lei/MWh faţă de 16,41 lei/MWh, corespunzător categoriei B6, categorie în care eram încadraţi conform Ordinului ANRE nr. 48/2018. Astfel, fără nici justificare economică, ne-a fost majorat tariful de ditribuţie cu 33% cu impact direct asupra costurilor. Prin această majorare abuzivă, ANRE, ca instituţie a statului român creată să supravegheze şi să arbitreze această piaţă în aşa fel încât preţurile care au caracter de monopol să fie preţuri corecte, transparente, fără să creeze dezechilibre astfel încât să încurajeze concurenţă, abdică de la aceste principii, avantajând distribuitorii în defa­voarea industriei. Guvernul Româ­niei, dacă vrea să creeze bazele unei economii dinamice, competitive, trebuie să vegheze ca instituţiile create să supravegheze monopolurile, să-şi desfăşoare activitatea cu echidistanţă şi transparenţă faţă de mediul economic. Totodată, deşi suntem unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze din sud-estul României şi suntem la o distanţă de circa 2 km faţă de un producător de gaze naturale, nu putem să ne conectăm direct la conducta de alimentare din amonte, întrucât prin art. 148, alin. 2, lit. d) din Legea 123/2012, este impus într-un mod total arbitrar un prag de 150.000 MWh, consumul nostru fiind de circa 130.000 MWh/an. Cu riscul de a mă repeta, va rog să reţineţi că acest prag de 150.000 Mwh/an, precum şi schimbarea pragurilor de încadrare în categoriile de consumatori, este o dovadă clară că instituţiile statului protejea­ză distribuţia împotriva industriei.

  Schimbarea permanentă a legis­laţiei, o legislaţie incoerentă, interpretabilă duce la impredictibilitate şi la incapacitatea antreprenorilor de a-şi putea asuma acţiuni pe termen lung.

  Populismul exagerat în legislaţia economică şi lipsa investiţiilor în infrastructură, în special autostrăzi, cale ferată rapidă şi Dunăre navigabilă pentru o conectare bună a României cu centrul Europei, duc la stagnare şi izolarea economiei ro­mâ­neşti.

  Reporter: Vă mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Proiecte

  Amenajări

  Materiale

  Mobilier

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional