Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

DRUMURI JUDEŢENEDâmboviţa: În plan sunt lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri de legătură cu judeţele vecine

F.A. Investiţii /

Dâmboviţa: În plan sunt lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri de legătură cu judeţele vecine

Bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa aferent anului 2012 pentru lucrări de drumuri şi poduri urmează să fie analizat în cadrul plenului, propunerile transmise fiind de majorare cu 5-10 % faţă de nivelul anului 2011, potrivit domnului lector univ. Florin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

În cursul anului curent, în judeţul Dâmboviţa au fost realizate activităţi de reparaţii, întreţinere şi modernizare pe trasee de drumuri judeţene şi comunale cu finanţare de la bugetul local cu o valoare totală de 35 milioane lei.

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră de interes judeţean, la nivelul judeţului Dâmboviţa, într-o perspectivă apropiată, Consiliul Judeţean intenţionează să iniţieze mai multe lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri de legătură cu judeţele vecine (Argeş, Teleorman, Giurgiu, Prahova, etc), reabilitare de drumuri pentru punerea în valoare a potenţialului turistic şi economic al judeţului, intervenţii cu lucrări de reparaţii şi consolidare la unele poduri cu uzură avansată, precum şi activităţi de punere în siguranţă a unor obiective afectate de calamităţi.

La jumătatea lunii octombrie, se aflau în derulare mai multe proiecte, expertize, studii şi evaluări care vor putea fundamenta o strategie pe termen scurt şi mediu în acest domeniu, ne-a spus domnul ing Vasile Dinu, director executiv în cadrul CJ Dâmboviţa.

Ca şi sursă de finanţare pentru realizarea acestor obiective se vor aloca fonduri din bugetul local, bugetul de stat şi prin programele guvernamentale aprobate în acest sens.

Lucrările de infrastructură rutieră finanţate din bugetul local în acest an au fost, în cea mai mare parte, recepţionate la terminarea lucrărilor iar altele sunt în faze avansate de execuţie.

În sinteză activităţile principale de reparaţii şi întreţinere executate au fost:

- 1.A. - reparaţii şi tratamente bituminoase pe circa 100 km de drumuri judeţene din cadrul unor localităţi precum: Dragodana, Gura Şuţii, Văcăreşti, Pierşinari, Produleşti, Vişineşti, Cojasca, Morteni, Răcari, Slobozia Moară.

- îmbrăcăminţi asfaltice si ransforsări sisteme rutiere prin betonare la circa 25 km de sectoare de drumuri judeţene şi locale în localităţi ca: Moroeni, Ludeşti, Raciu, Fieni, Niculeşti, Moreni, Conţeşti etc

- intervenţii la obiective de infrastructură rutieră afectate de calamităţi în mai multe locaţii aferente comunelor: Pietrari, Râul Alb, Runcu, Răzvad, Corbii Mari, Corneşti, etc

- marcaje rutiere, estetică rutieră şi semnalizare rutieră pe sectoare de drumuri judeţene însumând circa 200 km

Amintim că majoritatea activităţilor prezentate au fost executate cu SC Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa SA în cadrul contractului de concesiune, societatea amintită fiind cu capital integral al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

- 1.B. În cadrul lucrărilor de investiţii cu finanţare de la bugetul local şi bugetul de stat având o valoare totală de 19,16 milioane lei obiectivele de importanţă deosebită sunt:

- pod peste Ialomiţa la Finta pe DC 34 obiectiv la care lucrările sunt realizate în proporţie de circa 80%;

- stabilizarea după calamităţi a unor alunecări de teren în comuna Malu cu Flori (realizat circa 85%);

- reabilitări de drumuri judeţene în localităţile Titu, Moroeni, Moreni şi Braniştea cu realizări la peste 18 km.

Lucrări în valoare de aproape 300 milioane de lei licitate în PNDI

Licitaţia pentru lucrările finanţate în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii s-a ţinut în 3 august, iar după mai bine de două luni şi jumătate Ministerul Dezvoltării nu desemnase antreprenorul general.

Pachetul licitat are valoarea de 292,85 milioane lei şi include lucrări pe 87,16 km drumuri judeţene şi 118,64 km drumuri de interes local.

Tronsoanele de drum judeţean incluse în pachetul licitat prin PNDI sunt următoarele:

1. Modernizare drum judeţean DJ 711A, Colacu - Bilciureşti

2. Modernizare drum judeţean DJ 701B Crevedia - Ciocăneşti, km 5+845 - 8+603

3. Reabilitare DJ 719, Târgovişte - Valea Voievozilor - DN 72, km 0+000 - 2+000

4. Reabilitare DJ 720, Răzvad - GuraOcniţei, km 0+000 - 2+000

5. Modernizare DJ 711C, km 2+337 - 6+940

6. Modernizare DJ 710B Valea Lungă -Vişineşti, km 6+000 - 7+000

7. Reabilitare DJ 601A Slobozia Moară -Brezoaele, km 27+948 - 33+700

8. Reabilitare şi modernizare DJ 710, DJ 715, DJ 712A, DJ 702B şi DJ 702 -Proiect Subcarpatica

9. Modernizare DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroieni - Peştera, sector intersecţie Dichiu - Bolboci - Peştera, Km 21+000 - 24+366, km 29+900 - 34+485.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective