Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 3 / 2020
Abonament gratuit

Fonduri nerambursabile pentru construcţia de hale de producţie, spitale, hoteluri

F.A. Finanţare /

Roxana Mircea, managing partener "Rosi Euro Invest", www.fonduri-europene.tel

Roxana Mircea, managing partener "Rosi Euro Invest", www.fonduri-europene.tel

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Roxana MIRCEA, managing partner "Rosi Euro Invest"

  Extrem de atractivă pentru investitori este schema de ajutor de stat conform H.G. nr. 1680/2008 privind asigurarea dezvoltării economice durabile, după ce a fost modificată în decembrie 2010, astfel încât pragul minim al valorii proiectului să fie de 5 milioane euro.

  Pentru anul 2012 au fost alocaţi acestei scheme 200 de milioane de euro. Sesiunea pentru depunerea proiectelor este deschisă.

  Pentru perioada 2009 - 2013 suma totală alocată este de 1 miliard de euro. În cursul anului 2011 au fost finanţate preponderant producţia, construcţia şi dotarea cu hale de producţie, servicii, precum şi structuri integrate de cazare, spital, achiziţie de echipamente în construcţii etc.

  Producătorii din industria materialelor de construcţii, firmele de construcţii care au proiecte de investiţii de minim 5 milioane euro, pot depune proiecte pentru a obţine 50% ajutor nerambursabil.

  Standarde cost: de la 370 la 850 euro/mp construit

  Schema este coordonată de Ministerul Finanţelor, Departamentul Ajutoare de stat şi finanţează toate tipurile de activităţi, mai puţin agricultura, pescuit, cărbune, fabricarea fibrelor sintetice etc. Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat este de 28 milioane euro.

  Construcţiile sunt finanţate pentru structuri integrate de cazare, alimentaţie publică şi agrement, spitale/clinici şi hale cu scop productiv. Primesc finanţare numai activele noi, construcţii noi, extindere şi nu modernizarea unor clădiri existente.

  Standardele de cost sunt: 750 euro/mp construit pentru structuri de cazare, 850 euro/mp construit pentru spitale şi 370 sau 425 euro/mp, dacă hala este amenajată pentru montare pod rulant.

  Din acest standard de cost se rambursează 50%; dacă sunt costuri suplimentare, acestea sunt suportate integral de beneficiar. Adică, dacă un mp construit costă 800 euro, beneficiarul nu primeşte mai mult de 375 euro, în cazul unei investiţii în turism.

  Jumătate din valoarea investiţiei este rambursată gratuit

  Procentul de finanţare este de 50% din valoarea totală a investiţiei (40% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov).

  Finanţarea este realizată pe principiul rambursării - beneficiarul plăteşte, iar în 45 de zile lucrătoare i se rambursează 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, gradual, pe stadii de lucrări/achizitii, conform graficului de implementare depus. Pot fi depuse patru cereri de rambursare în cursul unui an calendaristic.

  Proiectul poate fi implementat până la 1 noiembrie 2013, aşadar, cei care doresc să aplice şi pentru construcţie trebuie să depună cât mai curând proiectele pentru a finaliza construcţia şi achiziţia echipamentelor în 12 luni.

  Unul din punctele forte ale schemei îl reprezintă rapiditatea în evaluarea proiectelor - 30 zile lucrătoare şi, respectiv, rambursarea banilor - 45 zile lucrătoare, conform Ghidului solicitantului.

  Emiterea Acordului de finanţare de către Ministerul Finanţelor survine la circa 6 - 8 luni de la depunerea proiectului; după primirea acordului, beneficiarii sunt obligaţi să demareze proiectul în termen de patru luni. Procesul de achiziţie - constructor, furnizor de echipamente se realizează prin minim trei cereri de oferte.

  Faptul că se poate aplica cu o societate nou creată şi că la depunerea proiectului nu se cer avize, autorizaţii ci doar o schiţă de proiect şi deviz reprezintă alte aspecte care vin în sprijinul potenţialilor aplicanţi.

  O condiţie importantă este crearea de noi locuri de muncă

  Una dintre condiţiile impuse de ghid este crearea unui număr de locuri de muncă şi menţinerea acestora timp de 5 ani de la creare. Adică, pentru o valoare proiect între 5 - 10 milioane euro trebuie create 50 locuri de munca; pentru investiţie de 10 - 20 milioane euro, un număr de 100 locuri de muncă, pentru 20-30 milioane euro, 200 locuri de muncă iar pentruinvestiţii de peste 30 milioane euro, 300 de locuri de muncă.

  Ajutorul de stat trebuie rambursat în termen de 5 ani după finalizarea investiţiei prin plata tuturor impozitelor şi taxelor generale, locale, aferente salariilor generate de respectiva investiţie.

  O altă condiţie impusă beneficiarilor de finanţări nerambursabile este să atingă cifra de afaceri prognozată în cei 5 ani de monitorizare.

  Se depune un studio tehnico-economic, plan de investiţii întocmit de o firmă de consultanţă specializată.

  Aplicantul trebuie să facă dovada capacităţii de mana­gement a proiectului şi a capacităţii financiare în vederea implementării proiectului; capacitatea financiară se demonstrează prin prezentarea unei scrisori de confort, emise de o instituţie bancară.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Consilier

  Companii

  Internaţional