Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2023

ÎN PARALEL CU REALIZAREA UNEI STRATEGII INTELIGENTE DE DEZVOLTARE CJ Giurgiu şi-a propus realizarea Strategiei de digitalizare a judeţului pentru 2021-2027

Investiţii /

Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Giurgiu

Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Giurgiu

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Reporter: În condiţiile în care trendul actual este cel de implementare a proiectelor smart, ce obiective de investiţii aveţi pentru transformarea judeţului într-unul "smart"?

  CJ Giurgiu: Consiliul Judeţean Giurgiu şi-a propus realizarea Strategiei de digitalizare a judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027, în paralel cu realizarea unei Strategii inteligente de dezvoltare a judeţului Giurgiu.

  Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele smart?

  CJ Giurgiu: Pentru acest an, bugetul alocat este de circa 50.000 lei din surse proprii şi, totodată, încercăm atragerea de fonduri nerambursabile prin POCA.

  Sursele de finanţare pentru inves­tiţii sunt reprezentate de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europea­nă şi buget de stat (prin PNDL).

  Reporter: Cât din totalul fondurilor vin de la UE şi ce proiecte derulaţi de aceşti bani?

  CJ Giurgiu: Din totalul fondurilor, circa 10 milioane euro reprezintă valoarea contractelor de finanţare semnate şi aproximativ 30 milioane euro - cea aferentă proiectelor în faza de precontractare.

  Dintre proiectele ce se implementează amintim: "Modernizare DJ 412 A - 14 km", "Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judetul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T" (achiziţie utilaje pentru întreţinere drumuri judeţene, echipamente pentru Inspectoratul Teritoarial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, pentru Serviciul Rutier al IPJ Giurgiu), "Bază tehnico-materială pentru Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu" (construcţie garaje, achiziţie echipamente) etc.

  Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie pană la finalul anului?

  CJ Giurgiu: "Modernizare DJ 503 Giurgiu-Stăncşti-Iim. Judeţ Teleorman" - cca. 13 milioane euro, "Modernizare DJ 504 Giurgiu-Putineiu- Gogoşari"- cca. 11 milioane euro.

  Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuţie?

  CJ Giurgiu: Cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuţie sunt: "Reabilitare şi modernizare DJ 411, Limită jude Călăraşi - Hotarele - Isvoarele "Teiuşu - Mironeşti - Comana - Budeni - Brăniştari - Călugăreni - Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61)" - Iucrări rest de executat, "Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) - Schitu - Mirău - Stoeneşti - Ianculeşti - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ 41 1)".

  Reporter: Care sunt obiectivele prioritare?

  CJ Giurgiu: Obiectivele prioritare ale instituţiei sunt: dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere judeţene, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de asistenţă socială, îmbunătăţirea managementului deşeurilor etc. Ce proiecte de investiţii vor fi demarate în acest an? În acest an vor fi demarate lucrăriIe la obiectivele: "Modernizarea drumului judeţean DJ 503A Halta CFR Onceşti - Radu Vodă - Izvoarele - Chiriacu - Răsuceni - Limită judeţ Teleorman", pe lungimea de 13,962 km, "Modemizare DJ 507 Giurgiu - Oinacu - Branistea - Gostinu, km 3+424 - 19+050, 15,626 km", " Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale-Palanca km 46+765 - 50+000,3,235 km", "Modernizarea drumului judeţean DJ 412C Ogrezeni(DJ 412A) - Podişoru - Bucsani - Obedeni - Uieşti - Goleasca - DJ 601", pe lungimea de 3,907 km.

  Reporter: Care este strategia autorităţii pentru atragerea fondurilor europene?

  CJ Giurgiu: Pentru perioada de programare 2021-2027, Consiliul Judeţean Giurgiu şi-a stabilit priorităţile de investiţii şi începând cu anul 2020 va realiza studiile de fezabilitate/DALI, documentaţii ce vor sta la baza elaborării cererilor de finanţare, avându-se în vedere toate programele de finanţare ce vor fi disponibile pentru perioada de programare următoare. Activitatea de atragere a fondurilor europene este prioritară pentru instituţie, în acest sens fiind alocate permanent resurse materiale şi umane pentru desfăşurarea acestei activităţi cu atingerea obiectivelor stabilite, conform Procedurii operaţionale de "Iniţiere, elaborare, implementare proiecte".

  Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

  CJ Giurgiu: Consiliul Judeţean Giurgiu şi-a propus o strategie de dezvoltare durabilă, în acord cu Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României 2030.

  Reporter: Care sunt domeniile prioritare pentru investiţii?

  CJ Giurgiu: Domeniile prioritare sunt: infrastructura rutieră, sănătatea, asistenţa socială, serviciile de utilităţi publice.

  Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

  CJ Giurgiu: Alocări insuficiente de la bugetul de stat pentru asistenţa socială, iar în domeniul legislativ, imperfecţiunea legislaţiei în sectorul achiziţiilor publice.

  Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

  CJ Giurgiu: Alternativa ar putea fi modificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice cu sprijinul reprezentanţilor judeţului în Parlamentul şi Guvernul României.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Smart City

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Companii

  Internaţional