Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ŞI APĂ UZATĂSibiu: Un amplu proiect nou a fost acceptat în 2011

F.A. Investiţii /

Sibiu: Un amplu proiect nou a fost acceptat în 2011

Noul proiect al municipalităţii Sibiu "Extinderea şi reabilitarea sistemului de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov", a fost transmis oficial Comisiei Europene în vederea evaluării şi aprobării finanţării prin fonduri europene.

Ministerul Mediului a transmis municipalităţii că poate începe implementarea proiectului imediat după transmiterea aplicaţiei la Bruxelles, fără să se aştepte decizia de finanţare din partea CE.

După aprobarea proiectului de către CE se va încheia un contract de finanţare între Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin intermediul Autorităţii de Management pentru POS Mediu şi Apă Canal SA Sibiu.

În Faza I a Programului de Investiţii ce se va încheia în 2013 vor fi executate lucrări de amenajare de staţii de epurare şi tratare şi extinderea reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă.

Proiectul are o valoare totală de 123,74 milioane euro (inclusiv TVA) din care s-a solicitat finanţare din Fondul de Coeziune în valoare de 76,55 milioane euro şi o finanţare de la bugetul de stat în valoare de 11,7 milioane euro. Restul sumei va fi asigurată din fonduri locale, după cum urmează:

-SC Apă Canal SA Sibiu - 33,68 milioane euro (din care 9,98 milioane euro reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului şi 23,69 milioane euro reprezintă TVA)

-Judeţul Sibiu şi localităţile Sibiu, Avrig, Ocna Sibiului, Cisnădie, Răşinari, Şelimbăr, Făgăraş - 1,8 milioane euro, reprezentând contribuţia de la bugetele locale.

În următoarea perioadă, municipalitatea sibiană şi membrii Asociaţiei pentru Dezvoltare Interregională vor asigura alocarea fondurilor din bugetele locale şi lansarea primelor licitaţii de servicii şi lucrări.

"Prin acest proiect practic se va realiza un obiectiv foarte ambiţios şi important atât pentru sibieni, cât şi pentru comunităţile învecinate şi pentru Făgăraş", a declarat primarul Klaus Iohannis.

Regiunea cuprinsă în prezentul proiect se întinde pe teritoriul a două judeţe învecinate - Sibiu şi Braşov - pentru o populaţie beneficiară de aproximativ 325.000 locuitori. Regiunea, subiect al Master Plan-ului şi al Aplicaţiei pentru judeţul Sibiu, este denumită Sibiu - Sud. În Sibiu - Sud şi în Făgăraş, rata de acoperire a reţelelor de alimentare cu apă potabilă este ridicată în zona urbană, ajungând la circa 93% în rândul consumatorilor casnici. Cu toate acestea, în zona rurală din Sibiu - Sud, rata de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă conform standardelor scade semnificativ, întrucât o parte din sistemele locale de alimentare cu apă nu sunt conforme cu prevederile legislaţiei în vigoare şi distribuie apă netratată. Există şi câteva localităţi din zona rurală ce implementează proiecte pentru alimentarea cu apă potabilă.

Lucrări de apă şi canalizare în 2011 în municipiul Sibiu

În cadrul Proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi canal în judeţele Sibiu şi Braşov" finanţat prin POS Mediu, la nivelul municipiului Sibiu vor fi reabilitate sau extinse reţelele de apă şi canal pe aproximativ 60 de străzi.

În municipiul Sibiu, lucrările ce se vor desfăşura în cadrul proiectului amintit sunt evaluate la aproximativ 11,8 milioane de euro, iar procedura de licitaţie este programată a avea loc în primul trimestru al acestui an.

Extinderea de reţele

Reţelele de alimentare cu apă vor fi extinse în cartierul Viile Sibiului, unde se vor introduce aproximativ 3 kilometri de conducte, dar şi în zona Compa unde se vor introduce reţele noi în lungime de aproximativ 1 km. Extinderea reţelelor de canalizare vizează următoarele zone: cartierul Viile Sibiului, prelungirea Săcel şi cartierul Veterani, unde se vor introduce conducte pe o lungime de peste 4 kilometri.

Reabilitarea de reţele existente

O atenţie deosebită se acordă înlocuirii reţelelor de distribuţie a apei realizate din azbociment. Acest tip de reţele vor fi înlocuite pe o lungime de 3,5 kilometri. Străzile pe care se vor realiza aceste lucrări şi care deservesc peste 7500 de locuitori sunt: Privighetorii, Ştefan Octavian Iosif, Calea Cisnădiei - Plugarilor, Aaron Pumnul, Gorăslău - Aleea Haiducului, Rahovei - Aleea Şelimbăr, Aleea Roşiorilor şi Octavian Goga.

Şi în cartierul Valea Aurie vor fi înlocuite reţelele existente de apă pe o lungime de aproximativ 4 kilometri, asigurând pentru un număr de 5.400 de consumatori o mai bună calitate a apei livrate. Străzile cuprinse sunt: Agârbiciu, Calea Poplăcii, Cindrelului, Dobârca, Iazului, Poiana, Rozdeşti, Sibiel, Theodor Mihaly. De aceleaşi lucrări vor beneficia şi locuitorii cartierului Vasile Aaron, respectiv aproape 12.000 de consumatori. Reţeaua de apă va fi înlocuită pe o lungime de aproximativ 4, 5 kilometri pentru următoarele străzi: Iezer, Şurianu, Oaşa, Negoveanu, Muncel, Onceşti, Aleea Frumoasei, Ştefleşti şi Şoimului.

În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, aceasta va fi înlocuită pe aproximativ 13 kilometri. De această lucrare vor beneficia peste 10.000 de consumatori racordaţi.

Lucrările se vor desfăşura în următoarele cartiere:

-Lazaret pe străzile: Toamnei, Diaconovici, Ecaterina Varga, Luceafărului, Arcului, Lupeni, Libertăţii, Lebedei, Abrud, Mureşului, Moara de Scoarţă, Călan, Anatole France, Solidarităţii.

-Terezian-Ţiglari pe străzile: Lungă, Măgheranului, Cuptorului, Ţiglari - zona de blocuri.

-Ştrand pe străzile: Gârlei - Fântânii, Transilvaniei - Cârlova - Maramureşului, Octavian Goga.

-Hipodrom - Vasile Aaron pe străzile: Aleea Biruinţei, Aleea Fraţii Buzeşti, Aleea Buia, colector Cristian - Cantemir - Bârsei.

-Centru - Ştefan cel Mare: colector I. Creangă - Tirajului - Ştefan cel Mare, Coposu - Calea Guşteriţei, Gheţăriei, Fabricii, Şerbota.

În general, lucrările s-au desfăşurat fără probleme, astfel că au fost respectate termenele prevăzute în contractele încheiate pentru obţinerea de fonduri structurale.

Municipalitatea sibiană a avut în permanenţă în vedere reabilitarea reţelelor de utilităţi. Astfel, odată cu reabilitarea de străzi (numărul acestora depăşind 130 în ultimii 6 ani) s-a avut în vedere reabilitarea reţelelor de utilităţi, fie pe cheltuiala municipalităţii, fie pe cheltuiala societăţilor deţinătoare de reţele (în cazul E.ON, Electrica). În 2011 vor intra în lucru 14 străzi, finanţarea fiind asigurată printr-un nou împrumut BERD în valoare de 11,5 milioane de euro. Pe aceste străzi vor fi reabilitate reţelele de apă şi canalizare, acolo unde acestea sunt vechi. La aceste 14 străzi se adaugă o serie de alte străzi incluse pe lista de investiţii finanţată din bugetul local.

Reabilitarea uzinei de apă a fost finalizată anul trecut

Ultimul obiectiv al contractului pe fonduri ISPA - reabilitarea uzinei de apă - a fost finalizat, astfel că în noiembrie anul trecut reprezentanţii municipalităţii sibiene şi a constructorilor care au executat lucrările au marcat oficial încheierea proiectului.

"Mă bucur că am reuşit să finalizăm acest proiect împreună cu echipa de la Apă Canal SA pe care o felicit pentru faptul că a reuşit în mod profesionist să gestioneze acest contract finanţat din fonduri europene. Întreg municipiul Sibiu este în prezent racordat la canalizare odată cu prelungirea acesteia şi în zonele din Guşteriţa şi Turnişor unde nu exista. Acest proiect are însă o importanţă mare şi pentru satele şi comunele din zona Sibiului - Ocna, Şura Mică, Cristian, Şura Mare, Şelimbăr - care sunt deservite de staţia de tratare a apei." a declarat primarul Klaus Iohannis la închiderea proiectului.

Contractul de finanţare ISPA intitulat "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu" a fost semnat în data de 18 decembrie 2002 la Bruxelles, iar partea română a semnat acest document la Bucureşti în data de 31 martie 2003. Valoarea totală a contractului a fost de 37,58 milioane euro, din care 25,56 milioane euro reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 12,02 milioane euro reprezintă contribuţia beneficiarului SC Apă Canal SA Sibiu. O parte a contribuţiei SC Apă Canal SA la această investiţie a provenit din fondurile contractate de această societate de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, un împrumut în valoare de 10 milioane euro, pe care Primăria Municipiului Sibiu l-a garantat. Restul de 2.028.000 de euro a fost constituit de SC Apă Canal SA din fonduri proprii.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective