Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ŞI APĂ UZATĂTârgu Jiu: Lucrări de 77 milioane lei se vor realiza în cursul acestui an

F.A. Investiţii /

Târgu Jiu: Lucrări de 77 milioane lei se vor realiza în cursul acestui an

La 77 milioane lei se ridică valoarea estimată a lucrărilor de reabilitare şi extindere canalizare ce se vor realiza în cursul anului 2011, în judeţul Gorj.

În acest judeţ se derulează proiectul major "Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj", proiect finanţat prin fondurile de coeziune. În cadrul acestui proiect, în municipiul Târgu-Jiu sunt prevăzute să se realizeze următoarele lucrări: reabilitare conducte transport apă - 25 km; reabilitare conducte distribuţie apă - 10 km; extindere conducte distribuţie apă - 21 km; reabilitarea a 10 staţii de hidrofor; reabilitare reţea canalizare menajeră 9,5 km; extindere reţea canalizare menajeră 9 km; reabilitarea surselor de apă şi a staţiei de tratare apă; extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare.

Potrivit domnului ing. D. Vlădăianu, din cadrul Biroului Unităţii Administrativ Teritoriale, s-au desfăşurat procedurile de licitaţie şi au fost semnate contractele de execuţie cu următoarele firme:

-reabilitarea şi extinderea reţelelor : asociaţia SC Pres Sanitas SRL - Energoconstrucţia Bucureşti SA - Simco Service SRL, contract în valoare de 27.971.821 lei;

-reabilitarea surselor de apă şi a staţiei de tratare apă: asociaţia Danex Consult SRL - Consola GrupConstruct SRL- Aqua Montaj SRL, contract în valoare 17.135.000 lei;

-reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare: asociaţia Transim Grup SRL - Danex Consult SRL - Interagro SA, contract în valoare de 57.553.294 lei.

În ceea ce priveşte problemele întâmpinate, domnul ing. Vlădăianu ne-a spus că procedurile de licitare au fost întârziate de durata mare a finalizării contestaţiilor, criza financiară generând greutăţi antreprenorilor privind susţinerea acestor contracte.

Unităţile administrativ teritoriale în care operează SC Aparegio Gorj SA au un program propriu de investiţii, urmând a reabilita şi extinde reţele de apă şi canalizare prin accesarea altor programe de finanţare.

Anul acesta se fac lucări la sursele de apă Târgu Cărbuneşti şi Ţicleni

Contractul de execuţie şi proiectare "Lucrări la sursele de apă Târgu Cărbuneşti şi Ţicleni"a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, consorţiului format din firmele SC Iridex Group Constructii SRL şi SC All Plan Proiect SRL.

Valoarea contractului este de 3,2 milioane lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 84% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi 16% constituie cofinanţare naţională. Durata de execuţie a contractului este de 12 luni.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat din 22 decembrie 2010.

Lucrările prevăzute în contract constau în: reabilitarea câmpului de foraje din oraşul Tg. Cărbuneşti - 8 buc; reabilitarea câmpului de foraje din localitatea Socu pentru oraşul Ţicleni - 3 buc; reabilitarea rezervorului de stoc 100 mc , a staţiei de pompare şi realizarea unei staţii noi de clorinare, în localitatea Socu, pentru oraşul Ţicleni; reabilitarea staţiei de tratare şi pompare a apei din oraşul Tg. Cărbuneşti - pentru procese tehnologice noi de aerare, filtrare, clorinare şi pompare a apei potabile.

SC "Aparegio Gorj" SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 - 2013, pentru implementarea Proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj". Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 311 milioane lei, fără TVA.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective