Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 8 / 2022

Infrastructura de mediuGorj: Planul de investiţii pe termen lung a fost aprobat

F.A. Investiţii /

Gorj: Planul de investiţii pe termen lung a fost aprobat

Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor solide la nivelul judeţului Gorj" se afla, la jumătatea lunii mai, în etapa realizării documentaţiei pentru aplicaţia de finanţare.

Această etapă cuprinde elaborarea studiului de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza instituţională, evaluarea impactului asupra mediului.

Până la mijlocul lunii mai, fusese finalizat Planul de Investiţii pe Termen Lung aferent proiectului. Acest plan a fost aprobat de către Ministerul Mediului, precum şi de către Consiliul Judeţean Gorj, ne-a informat doamna Monica Dobrescu, manager de proiect pentru "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor solide la nivelul judeţului Gorj", în cadrul Consiliului Judeţean Gorj.

Proiectul urmează să fie finanţat prin Programul Sectorial Mediu, Axa prioritară 2.1, "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor". Valoarea investiţiei ce trebuie realizată până în 2013 este de 23,8 milioane euro (fără TVA).

Următoarea etapă are în vedere realizarea formularului aplicaţiei de finanţare şi planul de achiziţii. După aceea se va realiza setul complet de documentaţii de atribuire a contractelor de servicii, lucrări şi furnizare de echipamente pentru construirea şi operarea sistemului judeţean de management integrat al deşeurilor.

Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor solide la nivelul judeţului Gorj" se derulează sub îndrumarea Consorţiului EPEM/ISPE Bucureşti, care asigură asistenţa tehnică, ne-a precizat doamna Monica Dobrescu.

Obiectivele principale al proiectului sunt colectarea deşeurilor menajere, implementarea colectării separate a deşeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, realizarea unui grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor municipale şi asigurarea îndeplinirii ţintelor privind deşeurile de ambalaje. De asemenea, proiectul vizează reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile la depozitare prin compostare şi alte metode de tratare, colectarea şi valorificarea potenţialului util din deşeurile din construcţii şi demolări. În plus, este vizată închiderea depozitelor neconforme.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Smart City

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Investiţii

Perspective