Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 1 / 2023

INVESTIŢIE DE UN MILIARD DE EUROŢara noastră va avea cadastru complet în 2023

Finanţare /

Ţara noastră va avea cadastru complet în 2023
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  300 milioane de euro din bani comunitari

  Guvernul a adoptat şi publicat în Monitorul Oficial, la debutul lunii mai, Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023, care va fi implementat şi cu ajutorul fondurilor europene. Grosul fondurilor însă vor proveni din surse proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru (ANCPI).

  Reprezentanţii ANCPI ne-au declarat: "Agenţia va cheltui circa 4 milioane de lei din surse proprii, la care se adaugă încă 300 milioane de euro fonduri europene. De asemenea, în situaţia în care instituţiile administrativ-teritoriale vor dori să participe cu cofinanţare sau cu fonduri din bugetele locale, şi aceasta va putea fi o sursă de finanţare a programului.

  Din totalul fondurilor Agenţiei, jumătate vor merge la lucrările de înregistrare sistematică pentru 2.337 de unităţi administrativ-teritoriale şi alte operaţiuni care privesc desfăşurarea procesului. Alte 1,1 milioane lei sunt pentru activităţi ce decurg din derularea programului, precum informarea publicului, plata certificatelor emise de notari, instruirea personalului de specialitate al ANCPI, dotări specifice şi alte servicii. Restul banilor sunt pentru activităţi de geodezie, cartografie, topografie, conversia în format digital a documentelor analogice, tehnică de calcul şi alte dotări necesare specifice".

  După aprobarea programului în Guvern, conducerea Ministerului Dezvoltării a explicat că proiectul este foarte important, întrucât este legat de valorificarea proprietăţilor din ţara noastră, obiectivul principal fiind de a înregistra gratuit toate imobilele, respectiv toate terenurile şi clădirile din România, inclusiv apartamentele, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. "Odată atins acest obiectiv se revitalizează piaţa imobiliară din România, se dezvoltă creditul agricol şi creditul ipotecar, se dezvoltă toate tranzacţiile care au ca obiect vânzarea şi cumpărarea de imobile", a spus fostul ministru de resort Liviu Dragnea.

  Specialiştii din ANCPI ne-au explicat că din cele 4 miliarde de lei care reprezintă veniturile Agenţiei se vor plăti realizarea planurilor cadastrale ale imobilelor la nivelul tuturor unităţilor administrativ teritoriale, deschiderea cărţilor funciare, precum şi cartea certificatelor de moştenitor pentru succesiune nedezbătută. "Toate acestea vor fi gratuite pentru beneficiari, persoane fizice sau juridice, inclusiv instituţii publice", au subliniat aceştia. Ordinea în care proprietarii vor benefia de program este în funcţie de cum se înscriu în proiect unităţile administrativ-teritoriale.

  Unul din principalele beneficii ale înregistrării sistematice a proprietăţilor este, conform autorităţilor noastre, clarificarea situaţiei juridice a proprietăţilor, ceea ce va duce la creşterea siguranţei. De asemenea, printr-o evidenţă clară a proprietăţilor va avea loc şi o dezvoltare a pieţei creditului ipotecar, precizează sursa citată. Realizarea cadastrului va ajuta mult şi la dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură.

  Alte beneficii sunt posibilitatea comasării terenurilor, înregistrarea domeniului public şi privat al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi al statului român, eliberarea certificatelor de moştenitor, finalizarea procesului de restituire a imobilelor la nivelul fiecărei localităţi, precum şi înregistrarea imobilelor deţinute fără acte de posesori, reducerea termenelor pentru cererile de carte funciară şi plan cadastral, diminuarea costurilor tranzacţiilor imobiliare, precum şi actualizarea registrelor de evidenţă ale primăriilor.

  În hotărârea de Guvern se arată că Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară va genera cel puţin 5.600 de locuri de muncă. 600 posturi vor fi implementate suplimentar în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru special în filialele judeţene, iar peste 5.000 de locuri de muncă se vor înfiinţa la nivelul firmelor care vor câştiga licitaţiile pentru realizarea măsurătorilor cadastrale, precum şi locuri de muncă în plus la birourile notariale şi la alte instituţii implicate.

  Potrivit datelor publicate de Ministerul Dezvoltării, numărul total de imobile (clădiri, terenuri, case, apartamente) este de circa 40 de milioane. Din total, 20% se află în mediul urban, iar 80% sunt în mediul rural. Din cele 40 de milioane de imobile estimate în total, doar circa 7,4 milioane, sunt înregistrate în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Jumătate dintre acestea, circa 3,6 milioane se află în mediul urban, iar diferenţa în mediul rural, mai arată ministerul.

  În prezent, doar 7 unităţi administrativ-teritoriale din ţară au cadastru finalizat integral, cadastru general şi cărţi funciare deschise pentru toate proprietăţile, conform datelor publicate de ANCPI.

  Pentru acest an, Agenţia vizează demararea procesului de înregistrare sistematică a proprietăţilor în 147 de unităţi administrativ teritoriale, cu o sumă alocată de 158 de milioane de lei. Pentru aceste unităţi administrativ-teritoriale, procedurile de achiziţie au fost deja demarate şi ofertele au fost deschise la începutul lunii mai. Câştigătorii nu fuseseră desemnaţi la finele lunii mai, după cum ne-au spus reprezentanţii ANCPI.

  O comisie din cadrul ANCPI va realiza o propunere de prioritizare pentru realizarea cadastrului în următorii ani, pentru fiecare judeţ în parte şi pentru fiecare localitate în parte, care să ţină cont de cel puţin unul din următoarele criterii: o unitate administrativ-teritorială care face obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură la nivel naţional, unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul realizării unor proiecte de dezvoltare locală, precum şi unităţi administrativ-teritoriale care reprezintă aşezări informale ale comunităţilor aflate în condiţii de sărăcie extremă.

  Liviu Dragnea a explicat că propunerile se înaintează în consiliul de administraţie al ANCPI, consiliu din care fac parte reprezentaţi ai Uniunii Notarilor Publici din România, ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, ai Asociaţiei Comunelor şi Asociaţiei Municipiilor din România, precum şi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

  Potrivit ANCPI, pentru asigurarea suportului tehnic necesar derulării programului naţional pentru zona urbană vor fi realizate ortofotoplanuri pentru cele 320 de municipii şi oraşe. Ortofotoplanul reprezintă imaginea situaţiei reale din teren şi se realizează prin fotografii la diferite scări.

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Proiecte

  Amenajări

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Perspective

  Internaţional