Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 2 / 2021
Abonament gratuit

INVESTIŢII TURISMTurda: Proiect de dezvoltare a infrastructurii de turism balnear

F.A. Investiţii /

Turda: Proiect de dezvoltare a infrastructurii de turism balnear

Primăria municipiului Turda imple­mentează în acest an proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivităţii Regiunii Nord-Vest (Turda-Sângeorz Băi)". Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Beneficiarul proiectului este parteneriatul dintre UAT Oraş Sângeorz-Băi şi UAT Municipiul Turda.

Valoarea totală a proiectului este de 50,14 milioane lei din care valoarea totală eligibilă este de 41,75 milioane lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului).

Perioada de implementare a Proiectului este de 26 luni începând cu 7 aprilie 2010.

În urma organizării procedurilor de achiziţie publică au fost atribuite următoarele contracte:

- Lucrări de reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda şi oraşul Sângeorz-Băi: S.C. Strabag S.R.L. - Bucuresti;

- Servicii de supraveghere a lucrărilor: S.C. Egis Romania S.A. Bucureşti;

- Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect: S.C. Ramboll S.Rl. Bucureşti;

- Servicii de audit financiar independent: S.C. KPMG Audit S.R.L. Bucureşti.

În cadrul proiectului vor fi reabilitaţi 5.711 ml străzi pentru locaţia Sângeorz-Băi şi 3.207,34 ml străzi pentru locaţia Turda, 11.500 mp alei şi 6.900 mp parcări pentru locaţia Sângeorz-Băi, 9.000 mp parcări pentru locaţia Turda şi va fi amenajată o staţie terminală pentru transportul urban de călători în locaţia Turda.

Obiective specifice acestui proiect sunt:

- Reabilitarea infrastructurii suport (acces spre obiective turistice, alei pietonale şi parcări) pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţilor turistice în locaţiile Sângeorz Băi şi Turda;

- Creşterea atractivităţii celor două zone turistico-balneare, Sângeorz-Băi şi Turda-Băi pentru noi investiţii.

- Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a confortului ambiental din cele două locaţii prin reducerea poluării sonore şi a nivelului noxelor.

Ştirile zilei

Revista
BURSA Construcţiilor

Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

Piaţa Imobiliară

Proiecte

Amenajări

Materiale

Mobilier

Fotoreportaj

Preţuri

Finanţare

Licitaţii

Bursa Construcţiilor 2 / 2021

Câştigătorii licitaţiilor deschise organizate pentru lucrări din fonduri publice

Investiţii

Perspective

Legea

Companii

Internaţional