Bursa Construcţiilor
Revista Bursa Construcţiilor nr. 5 / 2024

Peste 1,4 miliarde euro - bugetul aprobat prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027

Investiţii /

Sursa foto: facebook / Agenţia pentru dezvoltare regională Bucureşti - Ilfov

Sursa foto: facebook / Agenţia pentru dezvoltare regională Bucureşti - Ilfov

 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Bugetul aprobat prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027 se ridică la peste 1,4 miliarde euro, de trei ori mai mare faţă de cel aferent perioadei anterioare de finanţare (2014-2020). Din totalul noului buget, aproximativ 586 milioane de euro provin din fonduri UE, la care se adaugă o cofinanţare naţională substanţială, ne-a transmis Dan Nicula, directorul general al ADRBI. Potrivit acestuia, Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027 are două priorităţi dedicate segmentului smart: Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice şi Prioritatea 2 - O regiune digitalizată.

  (Interviu cu Dan Nicula, directorul general al ADRBI)

  Reporter: Cu ce rezultate a finalizat Agenţia anul trecut şi ce diferenţe aţi înregistrat faţă de rezultatele din anul precedent, având în vedere contextul macro-economic din 2023?

  Dan Nicula: În luna decembrie 2022, Comisia Europeană a aprobat oficial, prin Decizia 9211, Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027, urmare a unui demers şi efort susţinut în calitate de Autoritate de Management din partea ADR Bucureşti-Ilfov alături de partenerii regionali. Comparativ cu perioada anterioară de finanţare (2014-2020), bugetul noului program regional este de trei ori mai mare, cu o valoare ce depăşeşte 1,4 miliarde euro pentru regiunea mai dezvoltată Bucureşti-Ilfov (alocare UE de aproximativ 586 milioane de euro, la care se adaugă o cofinanţare naţională substanţială). Pentru pregătirea acestui program, ADRBI a elaborat şi negociat strategia şi toate documentele pregătitoare plecând de la nevoile identificate în regiune.

  La finalul lunii ianuarie 2023, au fost prezentate cele opt priorităţi de investiţie ale noului program, cu aproape o treime din alocarea bugetară destinată mediului privat pentru investiţii, inovare şi digitalizare. Un calendar estimativ privind lansarea apelurilor de proiecte a fost publicat pe site-ul ADRBI, iar în septembrie 2023 a fost lansat primul dintre acestea: 6.2 Crearea şi modernizarea de infrastructuri educaţionale pentru învăţământul primar şi secundar, cu un buget alocat de 37 milioane euro (din care 14.800.000 contribuţie FEDR), în cadrul Priorităţii 6: O regiune cu infrastructură educaţională modernă.

  Ca partener INTERREG EUROPE, ADRBI a continuat activităţile programate în cadrul proiectelor PLASTECO, AgroRES, Blue Green City, e-MOPOLI, EXTRA-SMEs, INVALIS, iBuy, FEMINA şi Green Screen, iar Reţeaua europeană Enterprise Europe Network, prezentă în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia din anul 2008, şi-a continuat şi extins activitatea prin proiectul PROSME.

  De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov a continuat participarea tradiţională la a 21-a Ediţie a Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor, iar ca primă participare, împreună cu Asociaţia Măgurele Science Park şi Colegiul tehnologic "Cezar Nicolau" din Brăneşti, a contribuit cu proiectul "3D in my school" la experienţa europeană a programului EU in My School.

  Pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov are 229 proiecte cu contracte de finanţare.

  ADR Bucureşti-Ilfov este, începând cu iulie 2023, Organis­mul Intermediar pentru implementarea Programului Sănătate - Priorităţile 1: Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu şi îmbunătăţirea şi consolidarea serviciilor preventive; 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţie, impactului dizabilităţii şi profilului de morbiditate; 3: Creşterea eficacităţii şi rezilienţei sistemului medical în domeniile critice, de importanţă strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale şi asupra stării de sănătate; 4: Investiţii în infrastructuri spitaliceşti; 5: Măsuri care susţin domeniile oncologice şi transplant. Pentru Programul Sănătate, Autoritatea de Management este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) .

  Reporter: Ce proiecte se anunţă sau au fost deja depuse pentru atragerea de fonduri din bugetul 2021-2027?

  Dan Nicula: Primul proiect contractat în cadrul Programului Regional Bucureşti-Ilfov este cel dedicat dezvoltării Autorităţii de Management pentru Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021- 2027 în cadrul Priorităţii de Asistenţă Tehnică.

  De curând a fost finalizat şi apelul de proiecte dedicat infrastructurii educaţionale pentru învăţământul primar şi secundar din cadrul Priorităţii 6 - O regiune cu infrastructură educaţională modernă, a Programului Regional Bucureşti-Ilfov 2021- 2027 (PR BI), care a demonstrat un interes extraordinar din partea autorităţilor publice locale din regiune. Solicitările de finanţare, care depăşesc cu mult bugetul alocat, arată că educaţia rămâne o prioritate pentru autorităţile locale, iar interesul crescut pentru finanţarea din PR BI demonstrează încrederea că finanţarea europeană răspunde nevoilor comunităţilor locale.

  Apelul de Proiecte PR BI P6/6.2/1/2024 dedicat infrastructurii educaţionale pentru învăţământul primar şi secundar din cadrul Priorităţii 6 - O regiune cu infrastructură educaţională modernă, a Programului Regional Bucureşti-Ilfov 2021- 2027 s-a închis cu un total de 30 de proiecte depuse, din care 19 proiecte aparţin autorităţilor publice locale din Municipiul Bucureşti şi 11 proiecte au fost depuse de autorităţi publice locale din judeţul Ilfov.

  Alocarea financiară pentru apel este de 37.000.000 euro (FEDR+BS), iar valoarea eligibilă a cererilor de finanţare depuse este de 392.383.354,90 euro, din care valoarea solicitată este de 330.218.900,38 euro (FEDR+BS).

  Reporter: În ce proporţie se adresează proiectele derulate în cadrul ADRBI segmentului smart?

  Dan Nicula: Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027 are două priorităţi dedicate segmentului "smart":

  - Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice, cu 13 acţiuni adresate sectorului privat: Dezvoltarea unui model conceptual inovativ; Produse/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite; Valorificarea potenţialului facilităţilor de CDI; Clustere de inovare în beneficiul IMM, inclusiv prin stimularea colaborării interregionale şi internaţionale; Dezvoltarea şi operaţionalizarea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic "Măgurele Science Park"; Atingerea unei intensităţi digitale ridicate în IMM; Transformarea digitală avansată a IMM; Creşterea durabilă şi modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor; Creşterea competitivităţii IMM prin instrumente financiare; Incubatoare de afaceri; Inovare, modernizare tehnologică, tranziţie industrială, economie circulară etc. prin IMM; Procesul regional de descoperire antreprenorială şi Sprijin pentru Strategia de Specializare Inteligentă - RIS3 BI.

  Bugetul alocat este de 374,555 milioane euro (din care 149,822 milioane euro contribuţia FEDR).

  - Prioritatea 2 - O regiune digitalizată pentru digitalizarea administraţiei publice prin platforme sau alte soluţii digitale inovative de livrare a serviciilor publice şi aplicaţii de tip smart city şi servicii e-guvernamentale, platforme, aplicaţii sau alte soluţii digitale noi sau semnificativ îmbunătăţite.

  Bugetul alocat este de 75 milioane euro (din care 30 milioane euro - contribuţia FEDR).

  Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2023 prin Agenţia pe care o reprezentaţi?

  Dan Nicula: Prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov are 229 proiecte cu contracte de finanţare.

  Ca partener INTERREG EUROPE, ADRBI a continuat activităţile programate în cadrul proiectelor PLASTECO, AgroRES, Blue Green City, e-MOPOLI, EXTRA-SMEs, INVALIS, iBuy, FEMINA şi Green Screen, iar Reţeaua europeană Enterprise Europe Network, prezentă în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia din anul 2008, şi-a continuat şi extins activitatea prin proiectul PROSME. Nu au fost deschise apeluri noi în 2023.

  Reporter: Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în activitatea dumneavoastră şi ce soluţii consideraţi că există pentru rezolvarea acestora?

  Dan Nicula: Printre aspectele problematice observate se numără:

  - Capacitatea administrativă, tehnică şi financiară, pe de o parte a potenţialilor beneficiari cu impact asupra implementări proiectelor, prin întârzieri sau rezultate sub nivelul celor planificate, iar pe de altă parte ADR Bucureşti-Ilfov a devenit Autoritate de Management, o responsabilitate importantă ca proces care de asemenea implică provocări legate de dezvoltarea capacitaţii administrative şi financiare;

  - Pregătirea insuficientă a proiectelor prin evaluarea insuficientă a nevoilor, necunoaşterea regulamentelor UE, capacitate insuficientă de coordonare şi / sau echipe reduse pentru implementare, care poate influenţa absorbţia fondurilor.

  Soluţii pe care le considerăm necesare:

  În ceea ce priveşte selecţia de proiecte, recomandările care au la bază lecţiile învăţate sunt:

  - Simplificarea procesului de selecţie a proiectelor, apeluri competitive cu praguri de calitate şi finanţare în ordinea punctajului;

  - Prioritate acordată proiectelor începute;

  - Evaluarea pe baza documentaţiilor tehnice şi declaraţiilor (declaraţie unică de eligibilitate) şi verificarea documentelor doveditoare la contractare;

  - Abordarea integrată, strategiile integrate construite/revizuite în colaborare cu Autoritatea de Management, abordare partenerială în implementare;

  - Calitatea documentaţiei tehnice, claritatea şi realitatea programului de implementare, echipa de implementare şi capacitatea financiară sunt esenţiale în succesul unui proiect;

  - Atenţie deosebită acordată calităţii procesului de evaluare tehnică şi financiară, verificare bazată pe evaluări de risc corelată cu îmbunătăţirea metodelor de verificare şi automatizarea unor procese de verificare.

  Pentru îndeplinirea rolului de Autoritate de Management, ADR Bucureşti-Ilfov are în vedere să răspundă provocărilor şi complexităţii volumului şi tipului de responsabilităţi, prin:

  - Corelarea sprijinului extern, asistenţa tehnică din partea nivelului naţional şi European, cu serviciile contractate şi propriile măsuri de sprijin pentru beneficiari şi potenţiali beneficiari;

  - Revizuirea şi îmbunătăţirea strategiilor urbane integrate până la deschiderea apelurilor de finanţare;

  - Creşterea capacităţii administrative printr-o serie de măsuri rezultate ale unui proces de evaluare aflat în desfăşurare;

  - Integrarea noilor concepte promovate la nivelul programului (NEB, imunizarea climatică, DNSH, cooperarea inter-regională, cerinţe specific din Acordul de mediu pentru Programul Regional Bucureşti-Ilfov etc.);

  - Finalizarea procedurilor interne şi descriere sistem, plus auditarea acestora de către Autoritatea de Audit;

  - Dezvoltarea unei platforme/site/aplicaţie mobilă dedicată implementării noului program regional.

  Reporter: Mulţumesc!

  Ştirile zilei

  Revista
  BURSA Construcţiilor

  Vreţi să fiţi la curent cu proiectele iniţiate sau în dezvoltare pe întreg cuprinsul ţării? Care sunt planurile autorităţilor locale în ceea ce priveşte investiţiile în construcţia de locuinţe, spaţii comerciale şi de birouri, infrastructură?

  Vreţi să aflaţi noutăţile pe piaţa materialelor de construcţie?

  Peste optzeci de pagini cu informaţii utile în revista "Bursa Construcţiilor"!

  În exclusivitate - devize pe proiect, preţurile medii ale materialelor şi serviciilor de construcţii.

  Aflaţi care sunt cele mai bune plasamente imobiliare ! Ce şi unde se va construi, care sunt proiectele în curs de execuţie şi toate informaţiile necesare unui investitor pe piaţa imobiliară (preţuri, tendinţe din Bucureşti şi din întreaga ţară).

  Locuinţe

  Piaţa Imobiliară

  Amenajări

  Materiale

  Fotoreportaj

  Preţuri

  Finanţare

  Investiţii

  Legea

  Internaţional